Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor 

MAARTEN ALFONSE HELDERNISSE en zijn familieleden.

 

Alhoewel ik deze pagina als sub heb gerangschikt in de Serie Zij die opteerden, heeft BIJNA GEEN der familieleden bij mijn weten ooit geopteerd voor het Indonesisch staatsburgerschap. Tenzij de beweringen van een instantie, die dit verkondigden op waarheid berusten, geloof ik de term "de Meeste Heldernisse" opteerden voor het WN niet.

Want ik heb ook slechts MAAR één naturalisatie kunnen vinden en dat betrof Johnny Charles Heldernisse geboren 27 mei 1923, die op 1 okt 1962 genaturaliseerd werd te Bennekom. (de Calonne website.)

 

Goed, tijdens het samenstellen van de pagina GERAERDS THESING WEYZIG DAMWIJK vond ik een deurwaardersexploit uit 1951 in de Indonesche taal ondertekend door de heer Lichtstraal Janus Weyzig, deurwaarder ministerie van Justitie met betrekking tot HENDRIK HELDERNISSE in verband met een scheiding van zijn Thaise echtgenote waar hij in 1946 mee in het huwelijk trad en besloot derhalve om deze pagina te schrijven ter ere en respect van de familie HELDERNISSE en bovenal mijn eer en respect te betuigen aan MAARTEN ALFONSE HELDERNISSE.

 

Maarten (geboren 27-10-1925 en + 14 okt 1945) werd als 19-jarige jongeman opgepakt door de Indonesische strijders/extremisten tegen het Nederlandse leger, beschuldigd van spionage voor de NICA en gefusilleerd. De scan heeft als bron het dossier van Maarten Alfonse bij het NA/OGS.

 

Zijn eregraf te Kembang Kuning zoals verzorgd door de OGS.

 

Onderstaande scan heeft als bron het dossier van Maarten bij het NA/OGS. Ik kan me niet vereniging met wat er als tekst ten nadele (in mijn zienswijze) van de familie is geschreven. 

"Omdat de meeste Heldernisse hebben geopteerd voor WN, is de kans groot dat het slachtoffer als Indonesiër moet worden beschouwd."

Weliswaar is het doorgekrast, maar toch is er die zweem van hoe zal ik het noemen? discriminatie? vooringenomenheid? neerbuigend? .... om de zaak eerst goed te onderzoeken alvorens wat neer te kwakken? 

1) Het slachtoffer overleed in 1945...er was toen totaal nog geen sprake van OPTEREN voor het Indonesisch staatsburgerschap....Dan ben je op het moment van overlijden een Nederlands onderdaan. Klaro toch. Triest dat nog getwijfeld wordt of zo'n jonge jongen die gefusilleerd werd door extremisten en als tiener een oorlog mee moest maken wel of niet een eregraf krijgt. Wat verdriet moeten zijn ouders en familieleden al niet gehad hebben toch.

2) Grote hamvraag is: Wanneer is deze opmerking geplaatst? Jaren 1960 en nog wat toen men de slachtoffers aan het sorteren/uitzoeken was om in aanmerking te kunnen en te mogen komen voor een eregraf? Dan nog - is mijn persoonlijke visie - had men dit niet mogen bemerken of in ogenschouw te nemen, want het slachtoffer was een slachtoffer, klaar punt uit, ongeacht zijn nationaliteit.

Het is allemaal wel goed gekomen en Maarten heeft zijn eregraf gekregen in 1949, maar toch blijft het in mijn ogen gewoon lullig.

 

Maarten's ouders waren LAMBERTUS WILLEM HENDRIK HELDERNISSE en ELEONORE LOUISE DINSBACH. Beiden overleden te Beverwijk.

Maartens'grootouders waren ALBERTUS JOHANNES FREDERIK HELDERNISSE  en MARIE LORETTA FRANCINA BRUGGE.

 

HENDRIK HELDERNISSE, zoals hierboven aangehaald in het deurwaarder's exploit van Lichtstraal Janus Weyzig waarvan hieronder een scan, was dus een oom van Maarten en ook Hendrik werd geinterneerd. (Bron: Japanse interneringskaarten).

Ik kan niet vinden in welk kamp hij werd geplaatst, maar ik vermoed in een Thai kamp, want waarom zou hij anders een huwelijk hebben gesloten met een Thaise vrouw te Patumwan Thailand op 14 mei 1946? Hendrik trok later naar Nederland en ik heb GEEN verklaring gevonden waarmede hij opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Hij overleed 30 mei 1966 te Amersfoort en was toen gehuwd met EDITH HENDRIKA SOFFNER (*Semarang 4-6-1918) en Edith zelve overleed 2 maanden eerder op 5 maart 1966 te Amersfoort. (Bron: Openarch.nl)

 

Hendrik's grootouders waren FREDERIK HENDRIK HELDERNISSE en ALEIDA LOUISA BRUGGE. (Ik heb het niet helemaal uitgezocht wat de relatie was tussen Aleida Louisa Brugge (zijn grootmoeder) en zijn moeder Marie Loretta Francina Brugge.

Aleida Louisa ook genoteerd als ALIDA LOUISE. (In de RA's).

Aleida was de derde echtgenote van Frederik Hendrik (Huwelijk RA 1859 op 13 maart 1858 te Surabaya). Na het overlijden van haar echtgenoot Frederik Hendrik Heldernisse in 1861, hertrouwde zij als weduwe op 14 okt 1871 te Batavia met Woutherus Antonius Franciscus Netelbeek. (RA1872).

 

De vader van zijn moeder Marie Loretta Francina Brigge  was WILLEM HENDRIK BRUGGE gehuwd met NORISA en zijn moeder Marie was geboren te Bankalan Madura en was oud 77 jaar toen zij overleed op 8 sept 1940. (Zij was toen al 40 jaar weduwe).

 

 

Een andere oom van Maarten was ERNANI MARIUS ALBERTUS HELDERNISSE die oorlogsslachtoffer was en ligt op het ereveld van Leeuwigajah Cimahi.

 

Er was ook nog zijn oom JOHANNES FREDERIK ALBERTUS HELDERNISSE, geboren 30 sept 1896 Madioen (RA1897)  en overleden te Surabaya op 17 juli 1945.(Film 1357859) Het vreemde is, dat de OGS deze oom Johannes niet als oorlogsslachtoffer beschouwde en er is ook geen interneringskaart te vinden. Ook niet in Openarch terug te vinden. 

Zou deze oom ondergedoken zijn in de grijze massa tijdens de oorlog? En is hij administratief zoek geraakt bij de verantwoordelijke instanties na de oorlog? 

Hij huwde Maria Wilhelmina Pelenkahu en volgens mijn gegevens geen kinderen uit dit huwelijk. Zij huwden in 1922.

 

Veel - heel veel - personen met de familie naam HELDERNISSE liggen begraven op het Peneleh Kerkhof Surabaya; immers Surabaya e.o. was zo'n beetje de stad van de Heldernisse families.  Helaas, dit kerkhof is één groot verval en via mijn bronnen en kringen heb ik geen graven kunnen vinden van deze familieleden die anno 2021 nog intact zijn.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top