Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam VIJSMA, die opteerden, enkelen genaturaliseerd werden en enkelen oorlogsslachtoffer werden.

 

ad IA)

Op 17 april 1950 opteerde HENRI LODEWIJK VIJSMA en hij verklaarde, 

 1. dat hij werkzaam was als klerk bij de Rechtbank Surabaya en te Surabaya woonde,
 2. dat jij geboren was te Soerabaja 27 juni 1901,
 3. dat hij minderjarige kinderen had geheten MARGARETHA SYLVIA geb Soerabaja 2 jan 1939 en WILLY RUDY geb 26 mei 1939 (!!),
 4. dat zijn vader geboren was te Blitar in 1873. 

Ad IA-A)

Op 17 april 1950 dochter IRENE VIJSMA , samen met haar vader ad IA) en zij verklaarde, 

 1. dat zij werkzaam was als klerke bij de Rechtbank en bij haar vader inwoonde aan de Jl Ketumbar 8 te Surabaya,
 2. dat zij geboren was te Soerabaja 12 juni 1930,
 3. dat haar vader geboren was te Soerabaja 27 juni 1901 

 

ad IB)

Op 17 nov 1950 opteerde broer KOEN JAN VIJSMA en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werktuigkundig Onder-opzichter was bij BOW en te DenPasar woonde,
 2. dat hij geboren was te Belitar (BLITAR) 10 sept 1910,
 3. dat hij gehuwd was met ANNIE RÖHDER , geb 15 aug 1916 en gehuwd in maart 1936,
 4. dat hij uit dit huwelijk een dochter had CHARLOTTE geb Blitar 11 sept 1936, een zoon BENJAMIN geb Blitar 11 okt 1940 en een zoon JANTJE  geb 1942 en dat alle 3 kinderen bij hun moeder verbleven op het adres Jl Kaliasin te Surabaja 

 

 

Mijn bevindingen:

AD IA) Henri Lodewijk verklaarde dat zijn vader geboren was 1873 te Blitar. Maar volgens de interneringskaart van Henri was zijn vader geheten Jan Meindert en de RA1873 zegt geboren te Blitar JOHAN MEINDERT VIJSMA op 19 jan 1872. Volgens de interneringskaart heette zijn moeder WILHELMINA.

Akte 158 film 1357858 zegt: Overleden OTTO ANTON VIJSMAN, erkende zoon oud 18 jaar van JOHAN MEINDERT VIJSMA en MARENA op 29 sept 1936. (Henri Ad IA, Otto en Koen Jan ad IB waren dus halfbroers.)

Ad IB) Koen Jan werd geinterneerd op en op de interneringskaart staat vermeld dat zijn vader heette JAN MEINDERT en zijn moeder MARINAH.

 

 

Ad II-A)

Op 01 dec 1950 opteerde JAN VIJSMA en hij verklaarde,

 

 1. dat hij semi Rijksdambtenaar was bij afdeling buitenlands betalingsverkeer,
 2. dat hij te Jakarta woonde,
 3. dat hij geboren was te Tjeribon (datum NIET genoemd)
 4. dat hij gehuwd was met 1) ROSINE BARKEY en dat dit huwelijk ontbonden was wegens haar overlijden tijdens de Japanse bezetting en uit dit huwelijk een dochter had MARIJKE BEATRIX geb te Ketapang 2 febr 1942,
 5. dat hij gehuwd was met 2) MARIA LOUISA SUSANNA FLORENTINUS op 11 maart 1947 en uit dit huwelijk 2 kinderen had, EDUARD GEERLOF  geb 22 jan 1948 te Jakarta en EDITH JOHANNA geb 26 mei 1949 te Jakarta.,
 6. dat zijn vader heette JACOBUS ADRIANUS VIJSMA geb te Surabaya op 10 juli 1883,
 7. dat zijn moeder heette R. SOENITI geb te Weleri op hem onbekende datum.

 

 

 

Ad II-B)

Op 18 dec 1951 opteerde ADOLF VIJSMA en hij verklaarde,

 

 1. dat hij geboren was te Kendal op 30 juni 1912,
 2. dat hij gehuwd was met KARMI in 1938 te Rembang,
 3. dat hij uit dit huwelijk kinderen had, EDDY geb 28 juni 1937 te Lasem, LIES geb 2 april 1938 te LASEM, RUDOLF geb 6 aug 1940 te Lasem en KAREL geb 30 nov 1949 te Semarang,
 4. dat zijn vader heette JACOBUS VIJSMA geb te MALANG op hem onbekende datum,
 5. dat zijn moeder heette MASRI geb te Weleri op hem onbekende datum.

 

Mijn bevindingen:

Vader van beide genoemden II-A en II-B en  door hen beiden verklaard als JACOBUS ADRIANUS en JACOBUS. De eerste verklaarde dat zijn moeder R. Soeniti heette en de ander verklaarde dat zijn moeder MASRI heet, maar beiden verklaarden dat hun resp. moeder te WELERI geboren was. RA188 zegt: Geboren te Blitar op 13 juli 1887 JACOBUS ADRIANUS. (Malang en Blitar vielen destijds onder de BS van Kediri)

Ad II-A JAN werd geinterneerd en volgens de kaart was hij geboren op 29 april 1914. Zijn kinderen EDITH JOHANNA en EDUARD GEERLOF , resp 6 maart 1971 Den Haag en 10 dec 1969 Den Haag. De eerste echtgenote ROSINE BARKEY overleed 21 jaar oud op 1 feb 1944 (akte 500). Niet opgenomen in de archieven van de OGS !!!!

De ouders van zijn tweede echtgenote MARIA FLORENTINUS waren mevr. Geertruida Johanna Wasch(* 8-5-1882 en overleden 13-6-1949) gehuwd 8 aug 1906 met Alexander Geerlof Florentinus (*23-3-1879  +27-3-1945 - akte 51 - gevangenis Malang. Hij was referendaris Spoorwegen.) De RA zegt geboortedatum 23 sept 1879 (RA1880)  en de OGS zegt geboortedatum 23 sept 1880.(Daar gaan we weer !!!) Zijn eerste echtgenote was Bernardine Petronella Wasch (zuster van Geertruida), gehuwd op 7 sept 1903. Zij overleed 29 mei 1904 Batavia.

 

 

Ad III)

Op 21 dec 1951 opteerde ELISABETH FREDRIKA VIJSMA en zij verklaarde,

 

 1. dat zij Non Ursulinen was te Madioen,
 2. dat zij geboren was te Madoein 7 april 1874,
 3. dat haar vader MEINHARD VIJSMA heette geb te ?? op 20 sept jaar ??
 4. dat haar vader overleden was te Surabaja op 1 juni 1885,
 5. dat haar moeder ROSALIE WARDENAAR heette, geb te ?? op 31 aug jaar?? en dat haar moeder was overleden op 10 jan 1909 te Soerabaja,
 6. dat de gegevens van haar grootouders haar onbekend zijn.

 

Mijn bevindingen:

MEINDERT (Mijndert) GEORGE VIJSMA geb 20 sept 1840 (RA1841) en overleden 1 juni 1885 Kediri huwde op 13 juni 1866 (RA1867) met ALBERTINA ROSALIE WARDENAAR.(RA1843 geb Albertine Rosalie te Soerabaja op 31 aug 1842). Uit dit huwelijk meerdere kinderen.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top