Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam HORNUNG, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren.

 

Ad I-neef 1)

Op 2 maart 1951 opteerde FREDRIK HENDRIK HORNUNG en hij verklaarde,

 

 1. dat hij woonde te Tjimahi op de Jl Kantin(e) nummer 2564 (wel zeer zeer onwaarschijnlijk zo'n hoog huisnummer, maar ja kan gebeuren. Zal wel een straat zijn geweest in de kazerne met afd.nummer en huisnummer en niet meer bestaand anno 2021), 
 2. dat hij geboren was te Tjimahi op 25 jan 1903,
 3. dat zijn vader heette WILLEM FREDERIK HORNUNG, geb Soerabaja/Sidohardjo (Sidoardjo) en reeds overleden,
 4. dat zijn moeder heette NING geb Djakarta en reeds overleden,
 5. dat zijn opa geboren was te Rembang en
 6. dat zijn oma geboren was te Soerabaja.

 

 

Ad I-neef 2)

Op 8 maart 1951 opteerde FERDINAND HORNUNG en hij verklaarde,

 1. dat hij kassier was bij het Legerziekenhuis Tjimahi en woonde op de Kebon Klapa podjok nr. 1964. (Zelfde laken een pak als boven wat betreft de nummering),
 2. dat hij geboren was te Suarabaya op 10 nov 1896,
 3. dat hij 1) gehuwd was met RADIKEM en dat het huwelijk ontbonden was op 1 febr 1946 wegens overlijden van echtgenote,
 4. dat hij 2) hertrouwd was te Bandung met WILHELMINA ALBERTINE ULITZSCH,
 5. dat zijn vader heette FRITS ALEXANDER HORNUNG geb Soerabaja en reeds overleden,
 6. dat zijn moeder heette SIMAH (SIMA) geb Sepanjang nabij Soerabaja en reeds overleden,
 7. dat zijn opa geboren was te REMBANG en 
 8. dat zijn oma geboren was te Soerabaja.

Mijn bevindingen:

 

Kan niet missen, beider opa geboren Rembang en beider oma te Soerabaja, dus hun vaders waren broers van elkaar.

Beide neven Fredrik Hendrik en Ferdinand waren KNIL militair, vandaar de kazerne te Tjimahi. 

Hun opa was CAREL FREDERIK HORNUNG (*Rembang 16-3-1840 +Soerabaja 6-2-1910) en hun oma was bLEGINA. Zij huwden 2 dec 1899 Soerabaja en heette ook wel ANTJIE of REGINA. (Carel Frederik begraven Peneleh Graf B2929 samen met andere familieleden Hornung.)

Vader van Frederik Hendrik was WILLEM FREDERIK en geboren 16 sept 1879 (Openarch stamboek) en overleden 24 nov 1908.

De tweede echtgenote van Ferdinand heette Wilhelmine Albertine Ulitzsch ---> Voer voor genealogen: Op 1 nov 1957 overleed te Utrecht Bernard Alexander Ulitzsch oud 40 jaar en gehuwd met Waleska Regine Röetschke. Hij was een zoon van Carl Christiaan Ulitzsch (*ca 1863 Pruisen en +30-8-1925 Soerabaja) die gehuwd was met Louise Hornung. Voor de rest mag u het zelf verder uitzoeken.

Vader van Ferdinand geheten FRITS ALEXANDER werd geboren 2 maart 1870. Hij huwde op 23 mei 1908 Soerabaja met Emelia Wilhelmina Thenu en echtscheiding volgde op 14 dec 1915. Emelia hertrouwde te Soerabaja op 8 dec 1920 met Christian Conrad Heinrich Führing.

 

 

Ad II)

Op 27 april 1951 opteerde WILLEM FREDERIK HENDRIK HORNUNG en hij verklaarde,

 1. dat hij adjunct was bij een werkgroep die nationale lopende zaken regelde.(Wat dat precies inhield is mij onbekend, maar in elk geval was dit destijds door president Soekarno in het leven geroepen),
 2. dat hij te Solo woonde,
 3. dat hij geboren was te Bodjonegoro op 2 april 1904,
 4. dat hij sedert 1 mei 1926 gehuwd was met JOHANNA SOPHIA DICKMANN en dat hij een zoon had Andreas Albert geboren 26 okt 1937 te Semarang,
 5. dat zijn vader geboren was te Rembang op ??,
 6. dat zijn moeder geboren was te Grissee op ??
 7. dat zijn opa geboren was te Rembang op ??
 8. dat zijn oma geboren was te Java op ??

Mijn bevindingen:

Willem Frederik Hendrik vertrok naar Nederland (naturalisatie 31 juli 1962 te Utrecht - beroep Evangelist) en overleed te Utrecht helaas reeds enkele maanden na naturalisatie op 22 sept 1962 en volgens akte waren zijn ouders LOUIS HENRI HORNUNG (niet in de RA gemeld) en ANNA VAN DALSUM. (RA1901 erkenning te Bodjonegoro (Rembang). Ik heb verder geen gegevens over de echtgenote Johanna Sophia Dickmann kunnen vinden en zij werd bij de naturalisatie van Willem Frederik Hendrik ook niet genoemd als echtgenote.

 

Hun zoon Andreas Albert Hornung werd al genaturaliseerd op 12 dec 1960 te Groningen.

De moeder van Willem Frederik Hendrik, zijnde Anna van Dalsum was eveneens Evangeliste en zij kreeg in 1933 vergunning om haar beroep uit te oefenen.

Willem Frederik Hendrik had broers en zusters:(Hieronder wat ik heb kunnen vinden. Er moeten er meer zijn geweest, gelet op de grote verschillen in de geboorte datums.)

RA1920: * Jan Edmund te Semarang 24 april 1919

RA1902: * Louise Hermine te Bodjonegoro op 20 mei 1901.

RA1903: * Ambrosine te Bodjonegoro op 9 juli 1902

 

 

Ad III)

MARINUS LEOPOLD HORNÜNG opteerde en hij verklaarde,

 1. dat hij opzichter was bij de nv Martini,
 2. dat hij te Soerabaja was geboren op 24 febr 1931,
 3. dat zijn vader heette LEONARD HORNÜNG geb Soerabaja 8 jan 1903,
 4. dat zijn moeder heette MARIA HORNÜNG geb KOTARA geb te Biliton op 15 okt 1909.

Mijn bevindingen:

De vader van Marinus Leopold geheten LEONARD HORNÜNG werd oorlogsslachtoffer en ligt op het ereveld te Kembang Kuning Surabaya. Hij behoorde tot de grote groep Bodjonegoro slachtoffers die in de gevangenis overleden en werd slechts 41 jaar oud... smerige Jappo's die hem slachtoffer maakten.

Leonard was pakhuismeester van beroep en zijn weduwe mevr. Maria Hornüng geb Kotara vertrok later naar Nederland en woonde te Gouderak (Bron NA/OGS dossier).

 

Tot slot ad IV)

JOHANNA ALBERTINA HORNÜNG opteerde en zij verklaarde,

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij woonde in Kamantran woonde vallend onder Modjokerto,
 3. dat zij de weduwe was van WILLEM DE WINTER, overleden 17 maart 1945 te Ambarawa en dat zij op 3 okt 1929 te Soerabaja gehuwd was (akte 208 film 1357838),
 4. dat zij geboren was Modjokerto 24 mei 1906 (RA1911) en dat zij geen kinderen had,
 5. dat haar ouders te Soerabaja en Jakarta geboren waren en dat haar grootouders haar onbekend waren.

Mijn bevindingen:

Willem de Winter werd erkend te Ngawi (Madioen) op 2-6-1908 (RA1910) en overleed Ambarawa op 17 maart 1945 (akte 40 film 1357859). Volgens dossier SAIP verbleef de weduwe nog in Indonesia. Ik heb verder niets kunnen vinden. Ik heb me ook niet verdiept in zijn afstamming.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top