Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor 

JAN DIJKMAN en zijn familieleden/nazaten.

 

Jan werd geboren te Amsterdam op 1 febr 1890 uit ouders Jan Dijkman en Jacoba Alida Maria König - zie de scan hieronder. Hij ging in dienst te Nijmegen en vertrok naar de voormalige kolonie om aldaar te blijven, wonen, werken en uiteindelijk zijn eeuwige vrede te vinden. (Op de interneringskaart van Jan staat moeder genoteerd als Jacoba MIDA Maria.)

 

Scan hieronder van het NA/OGS zoals gesteld en verstrekt door de SAIP aan de OGS.

 

Jan maakte kennis met mevr. SITIE, kreeg een relatie en kinderen met haar en trad met haar in het huwelijk (1) op 30 maart 1925. Mevr. Sitie overleed Semarang 9 juli 1929 circa 2 weken na de geboorte van hun jongste kind/dochter Cornelia. De kinderen uit dit huwelijk met mevr. Sitie waren: 

 1. Cornelis geboren 27 okt 1924 en door huwelijk gewettigd,
 2. Johanna geboren 10 aug 1926,
 3. Jan geboren 11 dec 1927 en
 4. Cornelia geboren 24 juni 1929. (Zie onderaan de pagina voor de verklaring opteren Ind.staatsburgerschap)

Op 16 okt 1935 trad hij in het huwelijk (2) te Rembang met mevr. KAWIN. (Hetgeen letterlijk huwelijk betekent). Op 5 sept 1939 overleed mevr. Kawin te Magelang. Volgens mededeling SAIP uit dit huwelijk geen kinderen.

Op 19 juni 1940 trad hij in het huwelijk (3) met mevr. KAMI (Hetgeen letterlijk betekent WIJ). Volgens mededeling SAIP uit dit huwelijk geen kinderen. Dus recap volgens SAIP: 4 kinderen. !!

 

Echter in de dossiers van NA/OGS is correspondentie te vinden gericht aan mevr. E. Ch. van Wijk. Zie link: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/37895A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_37895A_0001

En in deze correspondentie hanteert de OGS de term: "Uw moeder" en beantwoordt mevr E. Ch. van Wijk met term in haar machtigingsbrief: " Putri almarhum mevr. Dijkman-Kami." (hetgeen betekent dochter van wijlen mevr. Dijkman-Kami), hetgeen impliceert dat mevr. E.Ch. van Wijk dan kind nummer 5 moet zijn van Jan Dijkman. Ik heb helaas - ter ere van - niet kunnen vinden waar E.Ch. voor staat en ook niet datum en plaats van geboorte.

Nog ingewikkelder wordt het als mevr. E. Ch. van Wijk in haar brief van 25 okt 1983 aan de OGS verklaart dat haar moeder mevr. Dijkman-KAMI met haar vader huwde op 30 maart 1925. (Dat zou volgens SAIP de huwelijksdatum zijn van Jan Dijkman met mevr. SITIE.) !!! Mevr. Dijkman Kami zou overleden zijn sept 1969 en begraven Tanah Kusir Jakarta Kebayoran lama Jakarta Selatan. De OGS echter vermeldt dat de overlijdensdatum 15 sept 1971 is. Er klopt iets totaal niet. Ik hou het erop, dat mevr. van Wijk een ietwat abuis is geweest en twee begrippen door elkaar haalde, n.l. naam moeder met/en/of huwelijksdatum moeder. Als mevr van Wijk inderdaad mevr. Dijkman Kami als natuurlijke moeder had, dan zou zij in elk geval geboren moeten zijn als laatste kind van de totaal 5 kinderen en zou mevr. van Wijk geboren moeten zijn circa 1939/1940/1941. Mevr. van Wijk zou ook een natuurlijke dochter geweest kunnen zijn van mevr. KAWIN de 2de echtgenote van Jan die in sept 1939 overleed en Jan daarna al in juni 1940 huwde met mevr. Kami.

Op de interneringskaart van Jan dient de correspondentie gestuurd te worden naar mevr. K. Dijkman die toen woonde op het adres JETIS LOR 6/330.

 

Hoe het ook geweest moge zijn (en tegenstrijdig), Jan Dijkman werd ook slachtoffer van de oorlog en dank zij de OGS heeft ook hij zijn eregraf op Menteng Pulo waar hij samen met zijn echtgenote mevr. Dijkman-Kami rusten in vrede.

Via het OGS de volgende scan. Hij was KNIL Serg 1ste kl. Maar in het NA is totaal geen stamboekkaart te vinden.

En om al helemaal een mistig gordijn te creëren, hieronder het tekstgedeelte van zijn interneringskaart waarin zijn geboorte datum wordt gemeld als 01 febr 1889. (Maar dat zullen we maar vergeten, want er werden vaker "vergissingen" gemaakt in de kampkaarten, wellicht om de Jappo's het moeilijk te maken? Bron NA.

Hij overleed in het kamp te Thailand en dus NIET te Batavia zoals gemeld door het OGS hierboven. Zijn stoffelijke resten zijn naar Batavia overgebracht of lees ik dingen die er niet staan. Sorry, maar ik ben het Japans niet machtig. Ik lees: Reg.1) Opgepakt 6 maart 1942/kamp 16248, Reg.2) transfer naar kamp Thailand 3130. Dan volgt datum overlijden 26 febr 1945 en stoffelijk overschot begraven Batavia. Is zijn stoffelijk overschot dan terug gebracht naar Batavia of werd hij eerder teruggebracht naar Batavia om te Batavia te overlijden?? Of was het de bedoeling dat Jan naar het kamp Thailand vervoerd zou worden en dat het niet doorging en dat hij in het kamp Batavia bleef en aldaar overleed????

 

Een dochter van Jan Dijkman en zijn eerste echtgenote mevr. Sitie was CORNELIA DIJKMAN die verscheen voor de rechtbank te Makassar om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde 

 • dat zij als partikuliere werkte, 
 • dat zij te Makassar woonde,
 • dat zij te Rembang geboren was op 24 juni 1929,
 • dat zij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat haar vader heette Jan Dijkman geboren te Amsterdam op 1 febr 1890,
 • dat hij reeds was overleden op 26 febr 1945 te Jakarta,
 • dat haar moeder heette SITIE en te Semarang was overleden op 9 juli 1929. 

 

Over de andere kinderen van Jan Dijkman heb ik verder niets kunnen vinden. Ook over Cornelia niets. Wellicht t.z.t. komt er meer.

Hoe het was en is: moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast hun Schepper.

Top