Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor diverse personen met de

FAMILIENAAM VAN EGMOND,

die voor het Indonesisch staatsburgerschap opteerden.

 

Op deze pagina een verzameling van personen met de familienaam van EGMOND, die in de jaren 1950/1951 opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en het is mij vrijwel onbekend wat er verder met hun leven gebeurde wegens grotendeels gebrek aan informatie. 

Omwille van nazaten doe ik hier veder GEEN uitgebreide genealogische gegevens plaatsen.

 

Op 24 dec 1951 verscheen CORNELIA VAN EGMOND voor de rechtbank van MEDAN en verklaarde

 

 • dat zij als Rooms katholiek religieus zuster werkte bij het ziekenhuis St. Elisabeth te Medan, (Tegenwoordig anno 2021 een enorm groot ziekenhuis gelegen aan de Jl Misbah)
 • dat zij geboren was te Leimuiden op 11 juni 1891,
 • dat zij in voormalig Indie arriveerde in 1928,
 • dat haar ouders geboren te Leimuiden/ res. 5 okt 1860 en 1 april 1862,
 • dat haar grootouders in Nederland waren geboren op een haar onbekend tijdstip.

Extra info webmaster:

Haar vader was HUGO VAN EGMOND en haar moeder was HELENA VAN DER VLUGT. Het gezin telde enorm veel kinderen en haar vader was landbouwer.

Het St. Elisabeth ziekenhuis werd in 1930 afgebouwd en Cornelia arriveerde reeds in 1928. Mij is onbekend waar zij die eerste 2 jaren verbleef.

Het is mij ook onbekend of zij de rest van haar leven in Indonesia doorbracht en wanneer/waar zij overleed en tot welke orde zij behoorde.

 

  

Op 6 dec 1950 verscheen WILLEM ANTONIUS VAN EGMOND voor de rechtbank van Bandung om te opteren en verklaarde

dat hij werkzaam was als Opzichter bij de Dienst Motorvoertuigen RI

dat hij te Bandung woonde, Jl Soka 19, (de huizen in deze straat zijn anno 2021 onherkenbaar vernieuwd/vergroot/uitgebouwd)

dat hij geboren was te Bandung op 27 feb 1919 (RA1921 zegt: Geboren 27 febr 1917)

dat hij sedert 29 okt 1941 gehuwd was met GEERTRUDA ANNA VAN DER MEUL (RA1923: geboren 10-9-1914 Ngawi),

dat hij kinderen had - beneden de leeftijd van 18 jaar - zoals genoemd in de scan,

dat zijn vader NICOLAAS VAN EGMOND heette, die geboren was te Nederland en reeds overleden (RA1933/film zegt: Overleden te Bandung oud 58 jaar op 16 mei 1933 en geboren te Oterleek. Research bracht mij Nicolaas van Egmond geboren te Oterleek op 26 mei 1874.)

dat zijn moeder NJI OERSINAH heette,

dat zijn grootouders in Nederland waren geboren.

 

 

Op 6 mi 1950 verscheen voor de rechtbank te Bandung de heer JOHANNES NICOLAAS VAN EGMOND om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en verklaarde

 

 • dat hij commies 2kl was bij de PTT (Hoofdkantoor Bandung)
 • dat hij te Bandung woonde Jl Both 6 (Mij onbekend hoe het tegenwoordig heet)
 • dat hij geboren was te Jakarta op 12 mei 1899,
 • dat hij sedert aug 1928 gehuwd was met juff. TJIE ENG NIO,
 • dat hij een dochter had geheten Theresia Helena van Egmond geboren Jakarta 8 juli 1925, (NIET in RA)
 • dat zijn vader Nicolaas van Egmond heette, geboren te Nederland op 29 mei 1881 (WIJKT STERK AF van de werkelijke datum - zie boven bij zijn broer Willem Antonius)
 • dat zijn moeder NJI OERSINAH heette geboren Batoedjadjar op l.k. (=ongeveer/circa) 1883
 • dat zijn grootvader van vaders kant geboren was te Uitgeest evenals zijn grootmoeder.

 

 

Hieronder iets over de vader van beide broers, te weten NICOLAAS VAN EGMOND.

Op de dag dat Nicolaas in dienst moest, zat hij in het gevang, want hij had schennis van de openbaarheid gepleegd. (Waarschijnlijk in het openbaar geplast dus. Kroeggelopen? Wegens aanstaande militie? Niet op kunnen houden en liters vocht geloosd?)

  

Op 29 aug 1951 verscheen voor de rechtbank te Bandung de heer JOHANNES JACOBUS FREDERIK VAN EGMOND en verklaarde

 

 • dat hij monteur was bij de Radio reparatie dienst van de afdeling Techniek van het leger en dat hij OOK een gepensioneerde miltair was. (KNIL??)
 • dat hij geboren was te Kuta Radja Aceh op 10 april 1916 (RA1917: erkenning)
 • dat hij op 7 juni 1950 gehuwd was met Georgine Muller
 • dat zijn vader heette Johannes Jacobus van Egmond, geboren te Utrecht op 24 aug 1884 (Utrechts archief zegt 25 aug 1886, hetgeen ook klopt met de RA die het overlijden meldt van zijn vader te Semarang op 4 mei 1939 oud 52 jaren).
 • dat zijn moeder MARIEM heette en geboren was te Jogja circa 1890. (RA 1919: huwelijk tussen Johannes en Mariem op 10-1-1918.)

Johannes Jacobus Frederik van Egmond vertrok later alsnog naar Nederland. (Wanneer??)

Hij woonde te Nieuwenhagen (L), was leerling electricien en werd genaturaliseerd op 21 nov 1963 (de Calonne website naturalisaties). In de details wordt NIET vermeld met wie hij (nog) gehuwd was. Zou Georgine achter gebleven zijn? Zou het paar gescheiden zijn? Zou Georgine voortijdig overleden zijn in Indonesia?

De zelfstandige gemeente Nieuwenhagen werd vanaf 1982 ingelijfd door Landgraaf. (Dit was een hint voor nieuwsgierige genealogen.)

Ik heb verder geen andere info kunnen vinden.

 

Het yoga centrum te Landgraaf.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede en rust hebben naast hun Schepper.

Top