Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor 

ELISA MARIA ISABELLE DAVID (en eventuele familieleden).

 

Elisa meldde zich op 13 dec 1951 bij het districts hoofd te Sambas en opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap.

 

Volgens haar verklaring,

 • had zij als beroep Zuster Linnenjuffrouw,
 • woonde zij in Singkawang
 • was zij geboren te Sluiskil (registratie Terneuzen) 23 mei 1888,
 • woonde zij sedert 30 maart 1931 in Indonesia,
 • was zij ongehuwd,
 • was haar vader geboren te Overslag op 13 maart 1854 en haar moeder te Stoppeldijk op 5 maart 1856, (namen ouders zijn te lezen op de scan geboorte akte van Elisa. Haar vader was landbouwer - Openarch.nl).
 • was haar grootvader (van wiens zijde?) en grootmoeder (van wiens zijde?) resp. geboren te Overslag 8 sept 1816 en Overslag 10 aug 1830. Haar grootvader van vader's zijde was Jacobus David die gehuwd was met Antonia Dominica de Neve. (Openarch.nl)

Extra info: Overslag is het Nederlandse deel van een Belgisch Nederlands grensdorp - zuidelijk van Teneuzen-  en de lands grenzen delen dit dorp doormidden. Stoppeldijk ligt ten westen van Terneuzen.

 

Feiten overgenomen uit een krantenbericht de Koerier 8 sept 1936:

 • Er was een leprozerie geheten ALVERNO net buiten Singkawang, die al bestond vóór 1905.
 • In 1917 begon een zuster van de Congregatie Moederhuis Veghel ghaar dagelijkse voettocht van Singkawang naar deze leprozen kolonie om de zieken te verzorgen.
 • In 1918 werd een ziekenhuisje gebouwd in deze kolonie.
 • In 1925 vestigsen zich 3 zusters en een zuster-verpleegster zich definitief in deze leprozen kolonie.
 • In 1934/1935 werden een nieuw ziekenhuis en kerk en gevangenis gebouwd in deze kolonie.

 

In het Nationaal archief is de hele geschiedenis te vinden onder: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=1212&miaet=1&micode=AR-Z072&minr=936527&miview=inv2

 

In de tweede wereldoorlog was het zusterhuis van Singkawang een interneringskamp (28 jan 1942 / 12 juni 1942: https://www.indischekamparchieven.nl/nl/zoeken?mivast=963&miadt=963&miahd=1258882833&miaet=14&micode=kampen&miview=ika2

 

De Capucinessen zusters werden gevangenen in eigen huis: https://www.japanseburgerkampen.nl/Huizen%20Singkawang.htm

 

De volgende link verhaalt in detail hoe en wat de toestanden waren te Singkawang, vanaf halverwege. : https://www.bevrijdingintercultureel.nl/bi/indie.html

 

Alhoewel Elisa Maria Isabella David "slechts" zuster linnenjuffrouw was, is het zeer zeker uit hoofde van repect te weten te komen wat er met haar gebeurde in die oorlogsjaren. Haar naam wordt niet in de stukken genoemd, tenzij het wel gedaan werd onder haar aangenomen zuster's naam, welke mij onbekend is.

Zij was 33 jaar oud toen zij naar Indonesia ging en ze afkomstig uit ene landbouwersgezin met heel veel zonen. Was er voor haar in het dorp geen toekomst meer en is zij daarom naar Indonesie vertrokken?

 

Wat is met haar gebeurd na 1950? Is zij gebleven en aldaar overleden of is zij op een later tijdstip toch terug gegaan naar Nederland. Ik heb er niets over kunnen vinden helaas.

 

Moge zij in eeuwige vrede rusten naast haar Schepper.

Top