Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 1.

Zie ook DEEL 2. (Voor andere personen met de naam FRANSZ) en DEEL 3.

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam FRANSZ (en deze naam was zeer talrijk aanwezig in dat verre oude tropenland), die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. 

 

I-man) GUSTAAF ADOLF FRANSZ opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde, 

 1. dat hij geen werk had,
 2. dat hij te Makassar woonde,
 3. dat hij geboren was te Makassar op 26 aug 1911,
 4. dat hij op 20 jan 1932 huwde met MARIA JOHANNA MAGDALENA MULLER, geb te Djakarta 25 jan 1910, (Zie onder ad I-vrouw)
 5. dat het huwelijk ontbonden werd door echtscheiding op 19 mei 1939,
 6. dat hij uit dit huwelijk 2 kinderen had Benjamin Jean *2-7-1935 Bandung en Ricardo Johannis *28-1-1937,
 7. dat hij huwde op 25 april 1940 met RUTH BENEDICTA WOWILING geb Rurukan Tomohon op 5 aug 1916,
 8. dat hij uit dit huwelijk kinderen had:Emerentiana Katharina *23-1-1940, Ephraim Franciscus *11-5-1941, Cornelia Cecilia *13-2-1948 en Johannes Patrick *27-6-1949,
 9. dat zijn vader heette GUSTAAF ADOLF FRANSZ geb Makassar 11 juli 1881 en overleden 15 dec 1944 Makassar,
 10. dat zijn moeder heette GEORGINA FRANCINA NOWACH geb 27 april 1888 Makassar en anno 1950 nog in leven en wonende Surabaya.
 11. dat zijn grootvader van vaders kant heette DAVID HENDRIK FRANSZ geb te Makassar, 
 12. dat zijn grootmoeder van moeders kant heette JACOBA FRANCINA ELISABETH NOWACH geb MEYER. (Zie deze link https://indisch4ever.nu/2019/10/20/de-weduwe-van-indie-nowack-engel/ )

 

Ad I-vrouw) MARIA JOHANNA MAGDALENA SLAMAT geb MULLER opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap voor haar zelf en de kinderen uit haar vorig huwelijk met GUSTAAF ADOLF FRANSZ, te weten JEAN FRANCISCUS HERMAN FRANSZ *2 juli 1935 Bandung en RICARDO JOHANNES FRANSZ *28-1-1937 Makassar,

en verklaarde dat zij te Bandung woonde en wanneer haar ex geboren was, was haar onbekend.

 

Mijn bevindingen:

Ad I-man.9) Gustaaf Adolf Fransz (RA 1882). Hij huwde 19 dec 1903 (RA1905) met GEORGIENA FRANCINA NOWACK te Makassar en echtscheiding volgde op 28-9-1920 te Makassar (RA1921)

Georgiena werd geboren Makasar 27-4-1888 (RA1890).

Zoon Gustaaf Adolf Fransz (Jr zal ik maar zeggen) verklaarde dat zijn vader Gustaaf Adolf Fransz (Sr) geboren werd  op 11 juli 1881 en overleed 15 dec 1944. (Dus nog oorlog). De OGS noch enig andere instantie heeft een dossier ervan. !!! Vreemd.

Volgens huwelijks akte van een dochter Charlotte Elisabeth Fransz die op 3 jan 1930 Den Haag huwde met Willam Medard Lemaire, was Gustaaf Adolf (Sr) klerk op een advocatenkantoor. Charlotte overleed 26 febr 1961 Den Bosch.

Broer Gustaaf Adolf (Jr) werd geinterneerd. Zijn echtgenote Ruth Benedicta was buitenkamper en verbleef bij haar vader en/of moeder met de kindertjes.

Gustaaf Adolf Fransz (Jr) en echtgenote Ruth Benedicta Wowiling liggen te rusten te Nijmegen begraafplaats Jonkerbos. Zij werden genaturaliseerd te Berg en Dal in 1967

 

Ad I-man.6) Juiste naam van kind Benjamin is vermeld bij verklaring van ex-echtgenote, n.l. JEAN FRANCISCUS HERMAN FRANSZ. Hij werd genaturaliseerd 1968 te Apeldoorn. Van zijn broer RICARDO JOHANNES heb ik geen naturalisatie gevonden.

Halfbroers- c.q.halfzusters van Jean Franciscus heb ik slechts kunnen vinden: Naturalisaties nov 1973 te Nijmegen EMERENTIANA KATHARINA en EPHRAIM FRANCISCUS. Niet gevonden Cornelia Cecilia en Johannes Patrick. (Bron Naturalisatie decalonne.nl)

Voor het overige kunt het u het net afstruinen. Genoeg te vinden en ik doe niet mee aan internet vervuiling. Heeft u tenminste wat te doen. :-) 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top