Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 1.

Zie ook DEEL 2 VOOR HET VERVOLG.

 

Ter ere van en respect voor enkele personen met de FAMILIENAAM VINCENT, die opteerden.

 

Wil men meer weten over de families VINCENT, dan gelieve men deze link te volgen:

https://gw.geneanet.org/mmeisenbacher?lang=en&m=N&v=vincent   maar let wel: Niet compleet en enkele hiaten c.q. verkeerde info.

 

 

ad I)

Op 22 nov 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap GEORGE BERNARD VINCENT en hij verklaarde,

 

  1. dat hij distributie medewerker was op de SF LESTARI te Kertosono en dat hij aldaar woonde,
  2. dat hij geboren was te Madioen op 18 nov 1898,
  3. dat hij ongehuwd was,
  4. dat zijn vader geboren was te Ngawi en zijn moeder te Tawangredjo (SF nabij Madiun) op datums hem onbekend,
  5. dat zijn grootvader van vaders kant geboren was in Frankrijk en dat zijn grootvader van moeders kant geb was te Tawangredjo op datums hem onbekend,
  6. dat zijn grootmoeder van vaderskant geboren was te Solo en zijn grootmoeder van moeders kant geb te Tawangredjo op datums hem onbekend.

 

 

Ad I-A)

Op 6 dec 1951 opteerde zoon GERARD KAREL VINCENT die werkzaam was volontair op de SF Lestari, geboren te Krampon Madura op 5 sept 1926, ongehuwd en geen kinderen, zijn vader geboren op 10 nov 1898 te Madiun en moeder geboren te BARON en voor het overige hem onbekend.

 

Ad I-B)

Op 6 dec 1951 opteerde  dochter JOHANNA BERTHA VINCENT, werkeloos en woonachtig op de SF Lestari, geboren te PURWOASRI op 20 mei 1930 en voor het overige eendere verklaring als ad I-A) boven.

 

Ad I-C)

Op 6 dec samen met haar broer en zuster ad I-A en ad I-B dochter ELISE ELEONORA VINCENT, geb op 18 aug 1931 te PURWOASRI en voor het overige eender als verklaringen van broer en zus.

Mijn bevindingen:

Vader George werd erkend en gelet op zijn geboorteplaats (registratie Madiun, maar daadwerkelijk geboren op de fabriek Tawangredjo) moet zijn vader ook in de cultuur werkzaam geweest zijn. Ik heb helaas geen details erover kunnen vinden. Ik vermoed - let wel: vermoed !!) dat zijn vader geweest moet zijn JOHANNES CHRISTIANUS CORNELIS VINCENT geb 29 nov 1862 te Ngawi

Zoon Gerard Karel geboren te Krampon in 1926 hetgeen impliceert dat hoogstwaarschijnlijk vader George werkzaam geweest moet zijn op de Zoutbriketten fabriek aldaar want voor de rest was het daar nul komma nul qua werkgelegenheid.

De beide dochters werd in 1930 c.q. 1931 te Purwoasri geboren en idem hetzelfde, want Purwoasri was een suikerfabriek en voor de rest zero noppes nada niente lire.

Zomaar overpeinzingen van de webmaster m.b.t. de suikerfabrieken PURWOASRI KEDIRI en LESTARI KERTOSONO. Nageplozen tot in den treure: deze fabrieken werden in de oorlog wel degelijk als kampen gebruikt, doch NIET als OFFICIEEL beschouwd door de instanties. Antwoord van ooit een medewerker van een officiele instantie: Men woonde thuis en ging keurig elke morgen naar het werk toe en kreeg een witte band om de arm ten teken dat men "gedwongen" werkzaam was op deze fabrieken en 's avonds weer op het fietsje naar huis toe naar moeder de vrouw en de kindertjes. Gossameliefhebben, wat een bullshit verkondiging.... Mijn vader werd in de achtertuin van de fabriek gemieterd toen hij in febr 1944 te Purwoasri overleed en later werd opgegraven en netjes op het Europees kerkhof te Kediri werd herbegraven. Ik zie het voor me: Pa op zijn fietsje vanuit zijn huis in de wijk Semampir (waar het Europees kerkhof destijds gesitueerd was), als pure Europeaan met een witte band om zijn arm elke morgen 15 kilometer fietsen naar zijn werk, ff stoppen om te salueren en te buigen voor de Jappo vlag en daarna onderweg gedag zwaaiend naar een paar Jappo's en elke avond weer naar huis naar de stamppot en de sayur lodeh.... en dat terwijl er officieel verklaard werd, dat ALLE Europeanen in die contreien opgepakt werden en zo voorts met alle nare gevolgen voor de meesten.... Nou mijne dames en heren geschiedkundige vervalsers: Mijn pa was en is en blijft voor mij een slachtoffer van de oorlog, want anders wordt je niet in een achtertuin van een fabriek gedenderd en herbegraven toch. Want anders wordt je gezin toch niet ondergebracht in een vrouwen/kinderkamp Kawarasan daar vlakbij toch.....en daarbij: de broer van mijn vader die samen met mijn pa in de fabriek werkte werd wel naar Tjimahi geinterneerd. Het doet zeer en het blijft zeer doen een dergelijke bullshit bewering van de heren/dames geschiedvervalsers die n.b. betaald worden om hun werk goed uit te voeren.

De ex suikerfabriek Poerwoasri anno 2021:

 

 

Zie deel 2 voor andere personen met de familienaam VINCENT.

 

Top