Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam LOTH, die opteerden en genaturaliseerd werden.

Omdat enkelen van hen directe familieleden waren/zijn, heb ik hun optie verklaringen apart genummerd en onder elkaar geplaatst en helemaal aan het eind heb ik mijn bevindingen geplaatst onder verwijzing naar de nummeringen. 

Bij hun verklaringen doe ik slechts dus datgene vermelden wat zij zelf verklaringen incl. foutieve of goede schrijfwijzen etc.

De gegevens heb ik uit de register almanakken, de oude kranten en de betreffende familie websites LOTH en KEYDENIERS en GENEALOGIE ONLINE en andere die ik niet met name hier genoemd heb en ik heb zelf dus niets extra's toegepast of toegevoegd. Ik verzamel slechts en voeg alles bij elkaar ten behoeve van de zoekenden. Maar met de clausule dat ik natuurlijk niet ALLES voorkauw.

 

I) ALBERTINE BEATRICE LOTH opteerde op 17 nov 1950 en zij verklaarde,

dat zij werkeloos was, dat zij te Jakarta woonde, dat zij te Bogor geboren was op 30 aug 1919, dat zij ongehuwd was en dat zij een minderjarige zoon had ROBBERT LOTH geb 9 juli 1947 te Jakarta, dat haar vader heette LEONARD FREDERIK LOTH, geb te ?? op ?? en dat haar moeder heette VIOLETTA SOPHIA MARGARETHA SAFFRAAN  geb te Jakarta op 26 febr 1900.

 

II) ANTON EMANUEL LOTH opteerde op 18 juni 1951 en hij verklaarde,

dat hij als partikulier werkte, dat hij te Jakarta woonde, dat hij geboren was te Semarang op 5 okt 1891, dat hij gehuwd was met DJASEM op 15 aug 1922 en geen (minderjarige) kinderen had, dat zijn vader heette FRANS ADRIAAN NICOLAAS geb Tjirebon 6 dec 1858 en dat zijn moeder heette JOSEPHINE SCHEEPE geb Surabaya op??

 

III) FREDERIKUS CORNELIS GERARDUS opteerde op 2 april 1951 en hij verklaarde,

dat geboren was te Jakarta op 6 maart 1931, dat hij gehuwd was geweest met SOPHIE ELEONORA KEYDENIERS en dat dit huwelijk ontbonden werd op 12 okt 1949 en dat hij uit dit huwelijk een minderjarige dochter had geheten JOYCE YOLANDA ANTOINETTE LOTH geb Jakarta op 1 okt 1947, dat zijn vader heette LEONARD FREDERIK LOTH geb Jakarta 2 dec 1896 en dat zijn moeder heette CORNELIA JOSEPHINA HENDRIKA HAAR.

 

IV) GERARD ADOLF LOTH opteerde op 21 maart 1950 en hij verklaarde,

dat hij oud was 51 jaar, dat hij procuratiehouder was van de Handelsver. Harmsen, Verwey en Dunlop n.v. te Jakarta en te Jakarta woonde, dat hij te Jakarta geboren was op 18 okt 1899, dat hij gehuwd was met ALICE JACOBA HELENE KEYDENIERS op 31 dec 1946 en een minderjarige ongehuwde stiefdochter had geheten JACQUELINE HELENE KEYDENIERS geb Jakarta 13 nov 1932, dat zijn vader heette CHARLES GERARD LEONARD LOTH en dat zijn moeder heette ADOLPHINE AGATHE LAPRÉ, dat zijn grootvader heette CAREL SIERARDUS LEONARD LOTH en dat zijn grootmoeder heette EBKEDINA FREDERIKA KROL beiden geboren te Surabaya.

 

V) JOHAN DIRK AUGUST LOTH opteerde op 13 dec 1951 en hij verklaarde,

dat hij sergeant was bij de AURI (Luchtmacht Indonesia), dat hij te Jakarta woonde, dat hij te Jakarta geboren was op 6 mei 1926, dat hij ongehuwd was en geen kinderen had, dat zijn vader heette EMMANUËL LOTH geb Padang 20 nov 1874 en reeds overleden, dat zijn moeder heette KHOUW BENG NIO geb 16 juni 1886 te Jakarta.

 

VI) LEONARD FREDERIK LOTH opteerde op 21 maart 1950 (samen met IV) Gerard Adolf) en hij verklaarde,

dat hij oud was 54 jaar, dat hij werkzaam was als saudagar (=handelaar), dat hij woonde te Jakarta, dat hij geboren was te Jakarta op 2 dec 1896, dat hij gehuwd was met CORNELIA JOSEPHINE HENDRIKA HAAR, dat hij uit dit huwelijk 6 wettige kinderen had: OLGA YVONE SONJA *15-7-1933, HENDRIKUS MAZEPPUS BENEDICTUS *18-11-1934, AUGUSTA CAROLINA ELEONORA *1-4-1938, ZISKA DIJANA ELVIRA *24-12-1934, IRMA ENGELBERTINA *25-3-1943 en JEANNETTE ELISABETH *13-3-1946 en allen geboren Jakarta en ongehuwd, dat zijn vader heette CHARLES GERARD LEONARD LOTH geb Surabaya 26 jan 1866 en dat zijn moeder heette ADOLPHINE AGATHE LAPRÉ geb Pekalongan 2 maart 1871, dat zijn gootvader heette CAREL SIERARDUS LEONARD LOTH en zijn grootmoeder heette EBKEDINA FREDERIKA KROL beiden geb Surabaya.


VII) ROBBERT OSCAR LOTH opteerde op 27 okt 1950 en hij verklaarde,

dat hij als partikulier (handelaar ??) werkzaam was, dat hij te Jakarta woonde (op het zelfde adres als IV) namelijk Tjikini 68 Jakarta, dat hij te Semarang geboren was op 16 juli 1925, dat hij ongehuwd was en geen kinderen had, dat zijn vadere heette GERARD ADOLF LOTH geb 18 okt 1899 te Jakarta en dat zijn moeder heette JULIANE CAROLINE JOSEPHINE KEYDENIERS geb Jakarta 18 okt 1899 (zelfde datum als zijn vader ???)

 

Mijn bevindingen:

 

ad I) Albertine Beatrice Loth,

werd genaturaliseerd te Amsterdam op 11 mei 1966 en haar moeder ViolettHa Saffraan werd genaturaliseerd op 18 juni 1968 te Amsterdam.

Haar ouders Leonard Frederik en Violettha huwden 27 maart 1918 te Bogor (RA1919) en Violettha werd geboren 26-2-1898 (RA1899) en niet in 1900. Het echtpaar ging uit elkaar, wanneer??? Haar vader Leonard Frederik hertrouwde op 9 okt 1930 met Cornelia Josephine Hendrika Haar (geb??)

Albertine was dus halfzuster van ad III) Frederikus Cornelis Gerardus Loth.

ad II) Anton Emmanuel Loth,

werd genaturaliseerd te Utrecht 12 mei 1965. Hij was gehuwd met mevr. DJASEM en bij de naturalisatie werd haar tevens de naamsverandering vergund te dragen/gebruiken als MARIE SCHEEPE.

Zijn ouders Frans Adriaan en Josephine Scheepe gingen uit elkaar en zijn vader Frans hertrouwde met mevr. W.C. Broers. Frans overleed te Soekaboemi op 4 jan 1918. 

Zijn opa van vaders kant heette Carel Sierardus Leonar Loth en zijn oma heette Ebkedina Fredrika Krol.

Ergo: Anton Emmanuel was een neef van VI) Leonard Frederik en van IV) Gerard Adolf.

Anton had ook nog een broer geheten Leonhard Otto Theodoor Hermann Loth, geb 25 sept 1884 te Soerabaja, meldde zich vrijwillig bij het leger in 1900 en hij had een akkefietje in het leger in april 1907 waarbij de termen krijgsraad, 5 jaar tuchthuis en geldboetes ter sprake kwamen (zie openarch.nl zijn stamboek). Hij verdwijnt daarna uit de boeken/historie.

ad III) Frederikus Cornelis Gerardus Loth,

Hij was halfbroer van ad I) Albertine Breatrice Loth en zoon van vader Leonard Frederik uit diens 2de huwelijk met Cornelia Haar. Frederikus werd genaturaliseerd te Amsterdam op 10 jan 1964.

ad IV) Gerard Adolf Loth.

Hij werd genaturaliseerd te Haren op 21 juni 1960 en overleed Arnhem op 5 dec 1962. Hij was een broer van VI) Leonard Frederik en vader van ad VII) Robbert Oscar.

Gerard Adolf Loth huwde met Alice Jacoba Helene Keydeniers.

Gerard Adolf was voorheen gehuwd met Juliana Caroline Josephine Keydeniers, oudere zuster van Alice.

Voor meer informatie over de familie KEYDENIERS verwijs ik gaarne naar de website van Tom Keidener https://de-indische-verhalentafel.online/home-1/deverhalentafel/tom-keijdener-vertelt

ad V) Johan Dirk August Loth.

Johan's vader Emmanuel huwde 1) Adeliene Claudiene Brodett op 14 dec 1901 (RA1903). Adeliene werd geboren Grissee 4 juni 1958 (RA1859) en zij huwde op 10-3-1877 met Petrus Cornelius Halkema en echtscheiding volgde op 13-10-1885. Zij overleed te Surabaya op 13-1-1924 en Johan's vader Emmanuel huwde daarna op 4 nov 1931 met 2) zijn moeder mevr. Khouw Beng Nio op 4 nov 1931. Vader Emmanuel overleed 30 okt 1951 Jkt.

Johan's vader Emmanuel was een zoon van Carel Sierardus Leonard Loth en Ebkedina Frederika Krol, dus zij waren de grootouders van Johan Dirk August, dus was hij een neef van ... mag men zelf verder hier uitpluizen. Heeft u ook wat te doen toch. Ik ga het natuurlijk niet helemaal uitkauwen.

ad VI) Leonard Frederik Loth.

Broer van Gerard Adolf Loth en vader van o.a. Frederikus Cornelis Gerardus Loth en oom van....mag uzelf verder hierboven uitzoeken.

Leonard overleed te Jkt 7 maart 1957 (Adv Javabode 8 maart 1957)

2 van de kinderen van Leonard Frederik, te weten Hendrikus Mazeppus te Eygelshoven op 13-6-1966 en Ziska Dijana Elviera te Kerkrade op 20 maart 1965.

ad VII) Robbert Oscar Loth.

Zoon van Gerard Adolf Loth (ad IV) en uit het eerste huwelijk van zijn vader met Juliana Caroline Josephine Keydeniers. En hoe de familie verhoudingen verder in elkaar steken, mag u zelf uitzoeken. Moet toch een beetje leuk blijven als u zelf wat te doen heeft. (Ik kan er op het internet ééntje aanwijzen die lekker op zijn luie stoel enkel de toetsen Ctrl+C hanteert, anders wordt ie er erg moe van en kan ie geen tomaten tellen die hij geplukt heeft. Zie de website/blog I4E waar ie regelmatig verkeert en luidop vanaf de torenspits van Pisa in de rondte brult dat ie zo goed is in tomaten tellen eh sorry telen bedoel ik. Jaja, het is toch wat met Padre Padrone waarbij ik verwijs naar een film over een herderszoon te Sardinie Italie en nergens anders naar :-) )

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top