Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam VELBERG, die opteerden, genaturaliseerd en oorlogsslachtoffer werden, 

 

Allereerst een teken van respect mijnerzijds voor:

mevr. LIEN VELBERG, die genaturaliseerd werd op 29 dec 1969 te Zutphen, daarbij aan haar en haar zoon de achternaam VELBERG werd verleend.

Ik weet verder niets meer over mevr Lien Velberg noch over haar zoon en ik wil het ook niet verder uitzoeken. Voor mij slechts een eerbetoon aan beiden, zodat zij niet vergeten worden. Zij overleed in 1995 en werd te Amsterdam begraven.

 

 

ad I)

Op 24 okt 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap ADELHEID PETRONELLA VELBERG en zij verklaarde,

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij woonde te Bandung sedert 26 nov 1949,
 3. dat zij geboren was te Gorontalo op 27 juni 1886,
 4. dat zij gehuwd was geweest met ADRIAAN LAMMERÉE en dat het huwelijk geëindigd was op 6 aug 1945,
 5. dat haar vader heette HENDRIK VELBERG geb te Bonthain op 28 nov 1860,
 6. dat haar moeder heette ANNA die geb was te Soerabaja op 14 nov 1872.

Mijn bevindingen:

Adelheid's ouders Hendrik en Anna waren gehuwd op 27 juni 1894 (ra1896).

 

Uit het huwelijk van Adelheid met Adriaan Lammerée (gehuwd Gorontalo 25 mei 1908)   tenminste 6 kinderen:

 1. ANNIE ADRIANA LAMMERÉE geb Batavia 24 sept 1909, 
 2. DEETJE geb 21 aug 1910 Weleri,
 3. HENDRIK LAMMERÉE geb Pladjoe circa 1913 en overl 31 okt 1967 Nederland,
 4. POPPIE ADELHEID CHRISTINA, geb ?? (RA1917 zegt: *ALEIDA CHRISTINA te Palembang op 16 jan 1916)
 5. GERARD MARTIEN GEORGE geb Palembang 27 mei 1918. (Genaturaliseerd 1961 te Hengelo). Begraven te Leusden Rusthof in familiegraf met echtgenote.
 6. JOHAN MARTIEN NICOLAAS geb 23 mei 1920 te Steenbergen.  

Bron 1, 2, 4, en 5: Website https://docplayer.nl/17424614-J-m-g-leune-genealogie-van-het-geslacht-lammeree-te-steenbergen-de-stad-steenbergen-vanuit-de-lucht-ca-1975.html

Bron 3 en 6 : Openarch.nl


Adriaan Lammerée (geb Steenbergen 1885) was gepensioneerd schoolhoofd en werd oorlogsslachtoffer. Hij werd geinterneerd te Tjimahi kamp Baros en afgevoerd naar het ziekenhuis Mater Dolorosa te Meester Cornelis (Djatinegara Jakarta)  alwaar hij bezweek op 6 aug 1945 en begraven werd op Petamburan. Hij staat vermeld in het gedenkboek 41 van de OGS. Bron: archief NA/OGS schrijven van dochter Annie Adriana aan de OGS.

 

 

ad II)

Op 22 okt 1951 opteerde MAURITS CHRISTIAAN VELBERG (met de Indonesische nationaliteit) namens en voor het kind CHARLES EDUARD VELBERG voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

 1. dat Charles Eduard Velberg was geboren 18 okt 1937 te Makassar,
 2. dat de vader van Charles heette: THEODORUS FERDINAND VELBERG geb te Salajar (voorheen Saleier) op 1 jan 1906 en overleden was te Nagasaki 20 aug 1943, (RA1908 Erkenning op 14-3-1907)
 3. dat de moeder van Charles heette MANIE geb Maros in 1906 en momenteel verbleef te Makassar,
 4. dat de opa van Charles heette JAN ALEXANDER VELBERG geb Bonthain 18 april 1884 en reeds overleden te Semarang 1912. (RA1912 zegt: Overleden 18-6-1911)
 5. dat de oma van Charles heette DJUMATI geb 1886 te Takalar en reeds overleden te Makassar in 1922

 

Mijn bevindingen:

Enkele bevindingen heb ik reeds in vet cursief in de verklaring gemeld.

Charles Eduard Velberg had een broer ALEXANDER FERDINANDUS VELBERG geb 18 maart 1931 die eveneens apart opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap.

 

Uit de verklaringen van Charles Eduard en Alexander Ferdinandus valt te herleiden, dat: MAURITS CHRISTIAAN VELBERG (die namens de minderjarige Charles opteerde) een jongere broer was van de vader van beide broers, namelijk THEODORUS FERDINANDUS VELBERG (Oftewel hun oom).

Maurits Christaan Velberg zelf werd geboren te Saleier op 29 maart 1908.

 

Theodorus Ferdinandus Velberg (geboren volgens verklaring op 1 jan 1906 en erkend volgens register almanak op 14 maart 1907) werd oorlogsslachtoffer en zat in het Fukuoka kamp nummer 2. (Japanse kampen bron)

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top