Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 3.

Zie ook DEEL 1 en zie ook DEEL 2.

 

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam FRANSZ en die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren.

 

I)

Op 10 mei 1950 opteerde AUGUSTINE VIRGENIE (Virginie) FRANSZ voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde,

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij woonde te Bandung Jl Merdika 14,
 3. dat zij geboren was te Soekaboemi 10 juli 1916,
 4. dat zij gehuwd was met 1) M. SCHALKWIJK overleden op 14 jan 1944 in het interneringskamp en uit dit huwelijk een dochter had ILSE AUGUSTINE SCHALKWIJK geb 24 juli 1942 en dat zij de voogd was,
 5. dat zij gehuwd was met 2) Ph.K. Maier en dat dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op 16 febr 1949,
 6. dat haar vader heette WILLEM LEENDERTS FRANSZ geb Soerabaja 9 juni 1893, (overl. 4 okt 1953 Bandung)
 7. dat haar moeder heette LOUISE ELEONORA AUGUSTINE BURGEMEESTRE geb Theribon 13 aug 1888.(Overleden 16 april 1970 Den Haag)

Hieronder een scan van haar afstamming. Ik heb niet haar overlijdens datum kunnen vinden en waar zij overleden was.

 

Haar eerste echtgenoot MARINUS SCHALKWIJK werd geboren te 14 jan 1909 Jogja en overleed exact op zijn geboortedag 35 jaren later op 14 jan 1944 in een Japans interneringskamp. Hij ligt op het Columbarium.

 

 

Ad II) 

Op 22 nov 1951 opteerde VICTOR EUGENE FRANSZ en hij verklaarde

dat hij Hoofd was bij de Aniem (Alg Ned.Ind. Elec. Mij) te Singkawang en aldaar woonde,

dat hij te Semarang geboren was op 6 okt 1915,

dat hij op 21 maart 1951 huwde met ALMA AMY BIERLEE te Jakarta,

dat zijn vader geboren was te Djember op 1 juni 1879 en reeds overleden,

dat zijn moeder geboren was 21 okt 1890 te Semarang.

Victor werd geinterneerd en volgens de kaart heette zijn vader L.A. Fransz en zijn moeder N. Harms.

RA1912: Huwelijk NELLY HARMS (*Semarang 21-10-1889)  op 7 aug 1911 te Semarang met LEONARD ADOLF FRANSZ. (* 1879 en zeer waarschijnlijk reeds overleden vóór maart 1942.)

Uit het huwelijk FRANSZ-HARMS meerdere kinderen.(Zie ook BS mededelingen in de Delpher)

Victor Eugene werd in juni 1962 te Amsterdam genaturaliseerd en was werkzaam als electricien.(De Calonne website)+

 

 

Hun beider laatste rustplaats te Bloemendaal.

 

 


 

Ad III)

Op 15 dec 1951 opteerde WILHELMINA FRANSZ en zij verklaarde,

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij te Soekaboemi woonde,
 3. dat zij te Kertosono (Soerabaja) geboren was op 25 dec 1898,
 4. dat zij op 20 nov 1920 huwde met GERARDUS CHRISTIAAN BOSMAN  en dat dit huwelijk door echtsscheiding ontbonden werd op 14 jan 1925,
 5. dat haar vader WILLEM ERNST FRANSZ heette en geboren werd te Soerabaja op 14 okt 1866 en overleden te Purbolinggo op 22 okt 1928,
 6. dat haar moeder heette MEERSINAH geb Bandjermasin in 1881.

 

Wilhelmina werd genaturaliseerd te Deventer in 1961 (De Calonne website).

Haar ex-echtgenoot Gerardus Christiaan Bosman werd in Tjimahi kamp 4 geinterneerd en overleed aldaar op 13 juli 1945. (Zie dossier OGS).

Ik heb verder geen aanvullende gegevens kunnen vinden.

 

In het archief van de OGS in het Nationaal archief waren nog meerdere personen met de familienaam FRANSZ, die opteerden en ik heb ook niet verder uitgediept omdat er te weinig of totaal niets in enkele gevallen, over te vinden is.

Het betreft Alexander Wilhelmus Fransz geb 1881 Sindanglaut, Dirk George Fransz geb Bondowoso 29 okt 1888 en vader Julianus Adrianus Fransz uit Soemenep Madura *1850, Johan Pieter Hendrik Fransz geb Soerabaja 27 dec 1907 en vader Johan Pieter Fransz geb Soerabaja 1872 en Victorine Henriette Fransz geb Kertosono 5 aug 1916.(Dochter van Henri Paul Fransz en Louisa Christina de Vries)

 

Hoe het ook zij, geweest was en nog kan zijn. Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top