Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele nazaten/familieden van

ADRIAAN FREDERIK ZITTER en echtgenote PAULINE (PAULIEN) WILHELMINA DRIJSEN. 

 

Laat ik duidelijk voorop stellen, dat deze pagina GEEN complete genealogische gegevens inhoudt, aangezien de familie ZITTER te groot is om het hier allemaal uit de doeken te doen en het slechts mijn bedoeling is om mijn eer en erspect te betonen aan de hierna genoemde familieleden c.. nazaten en verwanten. Want de familie ondervond veel leed en ellende door de oorlog en de nasleep.

 

Adriaan Frederik Zitter werd geboren 1-2-1877 Cheribon  (volgens verklaring NA/OGS) en huwde te Cheribon op 28 juli 1909 (RA1910/12) met Paulina Wilhelmina Drijsen (*Cheribon 8-4-1877 Indramajoe volgens verklaring NA/OGS)  en uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 

 1. Adriene Pauline Zitter *11-4-1898 Cheribon en + ??. Zij huwde A.H. Kreuger.
 2. Gelet op het groot verschil in geboortejaar tussen Adriene en George  zullen wellicht meerdere kinderen geboren zijn, doch ik heb dit niet vast kunnen stellen aan de hand van documentatie.
 3. George Christiaan *3-2-1906 Soerabaja en +18-9-1944 a/b YUNIO MARU op zee nabij Benkoelen door geallieerden gebombardeerd.
 4. Adriaan Zitter *21-3-1908 Tegal en +16-2-1986 Sittard. Hij huwde Marie Loermans op 6-2-1933 Soerabaja, geboren 21-10-1903 Malang. Overleden?? te??
 5. Jeanne Margaretha Zitter *19-1-1909 Cheribon en +6-9-1959 Den Helder. Zij huwde Christinus Karst.
 6. Richard Rudolf Zitter *3-9-1910 + ?? te ??

Ad 1) Adriene Pauline Zitter. Hiernavolgend haar uittreksel van de gemeente Den Helder. Zij vermeldt haar moeder's naam met een dubbele "s".  Zij was gehuwd met Adolf Hendrikus Kreuger en hij zat samen met zijn zwager George Christiaan Zitter aan boord van de JUNYO MARU toen deze door de geallieerden tot zinken werd gebracht. Hij was geboren te Bandung febr 1889.

Ad 2) loos.

 

Ad 3) George Christiaan Zitter overleed aan boord van de Junyo Maru die tot zinken werd gebracht door de geallieerden en het OGS heeft zijn naam eer aan gedaan en hij staat in het Gedenkboek 39. Hij was ongehuwd. Permalink: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50.03/invnr/459/file/NL-HaNA_2.10.50.03_459_1369s  Op zijn kaart staat dat correspondentie bij de familie NAGEL te Salatiga ingediend moest worden. Ik heb niet verder gezocht naar de relatie tussen fam. Nagel en fam. Zitter. George overleed samen met zijn zwager Adolf Hendrikus Kreuger, die met zijn zuster Adriene gehuwd was.

 

Ad 4) Op 8 sept 1950 opteerde voor de rechtbank Makassar voor het Ind. Staatsburgerschap Adriaan Zitter en verklaarde,

 

 • dat hij geboren was op 21 maart 1908 te Tegal, 
 • dat hij amanuensis was op de Hogere Onderwijzersschool te Makassar,
 • dat hij mede optie aanvraagt voor zijn echtgenote mevr. Marie Loermans, geboren Malang 21 okt 1904, werkzaam als huishouidelijke medewerkster op de Hogere Onderwijzerschool en
 • dat hij mede optie vraagt voor 6 van zijn kinderen beneden de 18 jaar, te weten...zie lijst verklaringen voor namen en geb.datums,
 • dat zijn vader Adriaan Zitter heette geboren te Tjerbon(Cheribon) op datum onbekend en reeds overleden te Semarang
 • dat zijn moeder Paulin Drijsen heette geboren Tjerbon(Cheribon) op datum onbekend en in leven zijnd en wonend te Bandung.(Op de datum van aanvraag zijnde 8 sept 1950).

Mijn bevindingen:

Adriaan werd genaturaliseerd in 1965 evenals zijn kinderen David Baudewijn(Boudewijn), Jacob Ewald, Johannes Edwin en Victor Adrie in dec 1965. Zie scan van de website Naturalisaties de Calonne.

Mij is onbekend wanneer mevr. Marie Loermans zijn echtgenote overleed, want zij wordt in juni 1965 niet (meer) genoemd als echtgenote.

Adriaan werd geinterneerd. Zie NA interneringskaarten.

 

 

 

Ad 5) Jeanne Margaretha Zitter. Zij huwde Christinus Karst en overleed te Den Helder. Christinus overleed in Den Helder in 1968 en Jeane in 1959. Zij waren te Semarang in 1925 gehuwd. In 1929 ging het echtpaar naar Nederland en volgens passagierslijsten kwam het gezin terug in nov 1929 met het ss Patria en vestigde zich op de Goenoeng Sari 60 te Batavia. Met het ss. Baloeran ging het gezin in maart 1939 wederom naar Nederland.

Hieronder haar overl.akte met namen van haar ouders.

 

Ad 6) Richard Rudolf Zitter opteerde voor de rechtbank te Makassar om te opteren voor het Ind.staatsburgerschap en hij verklaarde

 

 • dat hij geboren was op 3 sept 1910 te Semarang,
 • dat hij commies II was bij het Ministerie van Justitie afd. Financien te Makassar,
 • dat hij mede opteerde voor zijn echtgenote Arthura Müller, geb te Semarang 14 febr 1920, zonder werk, en tevens voor 2 van zijn kinderen beneden de 18 jaar te weten Rudy *Semarang 21 okt 1942 en Hanky *21 aug 1948,
 • dat zijn vader Adriaan Zitter was geboren te Tjerbon(Cheribon), datum onbekend en 
 • dat zijn moeder was Paulin Drijsen geboren te Tjerbon(Cheribon) datum onbekend.

Mijn bevindingen:

Richard werd geinterneerd. Zie NA interneringskaarten.

Richard werd genaturaliseerd en ook hier wordt de naam van zijn echtgenote mevr. Arthura Müller niet genoemd.

 

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper. 

Top