Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen die de familienaam HAMAR DE LA BRETHONIERE dragen, die opteerden en oorlogsslachtoffer werden.

Gegevens Hamar de la Brethoniere mede ontleend aan de website https://ator5022.home.xs4all.nl/Geneology/index10.html

 

I): 

Op 27 juli 1950 opteerde de weduwe HAMAR DE LA BRETHONIERE en zij verklaarde,

1)   Dat haar geboortenaam was ROEMINAH,

2)   Dat zij werkeloos was,

3)   Dat zij te Salatiga woonde,

4)   Dat zij geboren was te Purworedjo op dag, maand onbekend en circa 1912,

5)   Dat zij wettig gehuwd was op 12 april 1939 te Salatiga met wijlen HUBERT DESIRÉ HAMAR DE LA BRETHONIERE, in leven gepensioneerd adjudant onderofficier KNIL, overleden Thailand op 3 juni 1943, dat daardoor haar huwelijk ontbonden was,

6)   Dat zij uit dit huwelijk 3 kinderen had PIET ADOLPH CHARLES geb 5 maart 1938 Tjilatjap, FRANS JOZEF geb Tjilatjap 19 aug 1939 en JAN WILLEM geb 2juni 1941 Salatiga,

7)   Dat haar ouders geboren waren Purworejo en overige gegevens haar onbekend zijn.

 

Mijn bevindingen:

Hubert Desiré was de zoon van Charles en de Inlandse vrouw MINA. Hieronder zijn stamboek.

Zoon Frans Jozef huwde Jeanette Wolf. Geen gegevens verder bekend over zoon Piet Adolph Charles en zoon Jan Willem; behalve dan dat alle drie zonen genaturaliseerd werden op  13 maart 1963 te Leeuwarden.  Hun moeder de weduwe Roeminah is op de zelfde dag en plaats genaturaliseerd en tevens als naam toegekend MIEN ROEMINAH.

 

Hieronder een scan van zijn afstamming.

 

Hieronder het eregraf van Hubert Desire te Thailand.

 
Speciaal voor Victorine, die te ruste ligt in Oosterbeek, opdat zij niet vergete moge worden. Een weduwe wier echtgenoot slachtoffer van de oorlog werd en zij vanaf het verscheiden van haar echtgenoot tot haar eigen verscheiden alleen door het leven ging.

 

II): Op 20 decv 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap VICTORINE GABELAR geb HAMAR DE LA BRETHONIERE en zij verklaarde,

 

  1. dat zij werkeloos was,
  2. dat zij woonde te Pontianak,
  3. dat zij geboren was te Salatiga op7 nov 1893,
  4. dat zij weduwe was van KAREL LODEWIJK GABELAR, die overleden was te Harima Japan op 11 nov 1944,
  5. dat zij geen kinderen had,
  6. dat haar vader heette COLAS HAMAR DE LA BRETHONIERE geb Salatiga 6 juli 1858 en te Kudus overleden was op 18 juli 1915,
  7. dat haar moeder heette JOHANNA ELISABETH ARMSTORFF, geb Semarang 8 okt 1868 en momenteel verbleef te Surabaya. 

 

 

Mijn bevindingen:

RA1918: Erkend Solo 15 maart 1902 KAREL LODEWIJK GABELER (Niet GabelAr).

Film 1603554: Overleden KAREL LODEWIJK GABELER te Harima Japan, oud 41 jaar geboren Sedajoe Soerabaja.

RA 1889: Gehuwd Semarang 18-1-1888 COLAS HAMAR DE LA BRETHONIERE en JOHANNA ELISABERTH ARMSTORFF.

RA 1916: Overleden Koedoes 18 juli 1915.

NA/OGS: Karel Lodewijk Gabeler was Commies 1ste klas Ned.Ind.Spoorwegen Semarang.

NA/OGS: Victorine Hamar de la Brethoniere opgenomen in bevolkingsregister Deventer 18 nov 1960, genaturaliseerd Deventer 26 aug 1961. Victorine gehuwd met Karel te Semarang 18 juli 1930. De ouders van Karel waren: R.A. Gabeler en Kartidjah. Victorine verbleef in Deventer in een tehuis voor ouderen en werd in 1971 geopereerd aan één van haar ogen. 

NA/OGS: Op de uitbuiterige Nederlandse toer: In 1970 verontschuldigde Victorine zich tegenover de OGS omdat zij te weinig inkomen had om de OGS als voorheen te steunen....want het pensiongeld werd verhoogd met 203 guldens en dat in 1970....Aardig uitbuiterig bedrag van de uitbater van het tehuis...Triest, triest, triest.

Victorine overleed op 27 mei 1988 en ligt te rusten begraafplaats Noord te Oosterbeek.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper. 

Top