Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de heer HENDRIK THEODORUS JOHANNES VOORBIJ en zijn naaste familieleden waarvan enkelen naar Nederland vertrokken, maar ook naar Australia.

 

De heer Hendrik Voorbij werd oorlogsslachtoffer en geheel toevallig zag ik op de foto van het eregrafteken van mijn vader ook het ere grafteken van de heer Hendrik Voorbij en besloot daarom een erepagina te wijden aan de heer Voorbij.

 

Zijn eregraf teken op het ereveld Kembang Kuning Surabaya. De foto's zijn NIET van de OGS doch zijn mijn prive eigendom en gemaakt op 5 okt 2021 en gemaakt door een kennis aldaar zijnde, fotografe Nathallia Fidrawati, tijdens het plaatsen van een nieuw grafteken voor mijn vader Th.M.C. Boers (op de foto hieronder het moment dat het oude kruis verijderd werd in ruil voor het nieuwe kruis - rechts nog net te zien in handen van de medwerker van het Ereveld KK.)

Hieronder een uitvergroting. Het lijkt alsof het kruis van de heer Voorbij scheef staat, maar dat is pertinent NIET zo; het is een vertekening doordat de fotografe de opname vanuit een schuine stand nam.

 

 

Hendrik was gepensioneerd  KNIL militair en gehuwd met mevr. SOETIMAH conform de scan hieronder afkomstig uit de NA/OGS dossiers.

 

Zijn ouders waren HENDRIK HERMANUS VOORBIJ en DOROTHEA HENDRIKA TIEDTKE.

Twee broers waren ook KNIL militair geweest, namelijk HERMAN SIMON CHRISTIAAN VOORBIJ en KAREL WILLEM FRANS VOORBIJ.

 

Zijn broer Herman Simon Christiaan huwde op 8 juli 1915 te Semarang en huwelijk ontbonden door echtscheiding op 9 nov 1923 met JOHANNA SOPHIA DOEVE. Herman was na zijn KNIL tijd Adjunct administrateur Gouvernements pakhuisdienst te Oengaran (1911), verkreeg eervol ontslag wegens ziekte in 1916 en overleed te Malang 25 okt 1913. (Bron: INN 2003INN16).

Op het internet My heritage is een website welke vermeldt dat er uit het huwelijk van Hendrik Hermanus en Dorothea Tiedtke tenminste 6 kinderen in totaal waren. IK heb me er niet verder in verdiept, omdat andere websites tegenstrijdige informatie tonen.

In de files bij de NA afd OGS is een dossier te vinden over Hendrik Theodorus Johannes Voorbij waar informatie in staat. Ik ga hier omwege de Privacy hier niet verder op in.

 

Aanvulling 7 april 2022:

Op 7 april 2022 kreeg ik bericht van een nazaat ( de heer Karel Anthony Voorby) uit Australia, die mij de volgende aanvullende details verstrekte en waarvoor dank.

Een andere zoon van Hendrik was Adriaan was door de Jappo's vermoord op 15 jan 1942 te Sumatra (Nabij Biliton (Roosjeroos.nl akte 1854 film 1603554 oud 26 jaar) en werd te Ambarawa geboren op 4 nov 1915 (RA1916). Adriaan was aan boord van het ms BREWSTER. Het OGS heeft te zijner ere een erevermelding. (https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/162654/adriaan-voorbij

De heer Karel Anthony Voorby werd geboren te Soerabaya en zijn vader heette Jack die eveneens bij het KNIL diende, kon ontsnappen naar Engeland en diende na 1946 tot de staat Indonesia onafhankelijk werd in 1949 en het gezin vertrok daarna naar Australia.

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn,  in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top