Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor diverse personen die de 

FAMILIENAAM FELIX Deel 1 dragen en opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950/1951.

 

Hieronder de verklaringen van 3 gezusters en hun broeder geboren TEGAL e.o.

 

1) Op 29 juni 1950 verscheen voor de rechtbank te Jakarta ALEXANDER LUDWIG MAXIMILIAAN FELIX om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en verklaarde 

 • dat hij werkzaam was als Adj. magazijnmeester Dienst Openbare werken te Jakarta
 • dat hij te Tulungagung geboren was op 24 febr 1921,
 • dat hij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat zijn vader ALBERT WOUTER FELIX heette, geboren te Surabaya in 1892 (RA1895 Bijregister 16-1-1892)
 • dat zijn moeder ELISABETH HENRIETTE WILHELMINA BERG heette en te Madiun geboren was op 6 sept 1905.

 

2) Op 11 dec 1950 verscheen voor de rechtbank TEGAL om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap HENDRIKA FREDERIKA ALBERTINA FELIX en zij verklaarde 

 • dat zij geen werk had,
 • dat zij geboren was te Tegal op 2 okt 1926,
 • dat haar vader geboren was te Surabaya op 16 jan 1892,
 • dat haar grootvader van vaders kant geboren was te Surabaya op 11  juli 1876.(Noot: was er vroeg bij dan) 

3) Op 8 jan 1951 verscheen voor de rechtbank te TEGAL om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap HENRIETTE FELIX en zij verklaarde 

 • dat zij geen werk had,
 • dat zij geboren was te Tegal op 2 juni 1930,
 • dat zij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat haar vader geboren was te Surabaya op 17 jan 1892,
 • dat haar grootvader van vaders kant geboren was te Surabaya op 11 juli 1876. 

4) Op 11 dec 1950 (samen met nummer 2) verscheen voor de rechtbank TEGAL om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap LUCIE CHARLOTTE FELIX en zij verklaarde 

 • dat zij klerke was bij de Dienst Pembagian Umum (wat dan ook moge inhouden; een Dienst het midden houdend tussen provincie en rijks bestuur.)
 • dat zij geboren was te Brebes (nabij Tegal) op 26 okt 1924,
 • dat haar vader geboren was Tegal 16 jan 1892,
 • dat haar grootvader van vaders kant geboren was te Surabaya op 11 juli 1876. 

  

Hieronder diverse andere personen met de familienaam FELIX uit Surabaya e.o.

 

 

1)Op 24 nov 1950 verscheen voor de rechtbank Surabaya om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap ALIJDA FELIX en zij verklaarde  

 • dat zij geen werk had,
 • dat zij geboren was te Surabaya op 24 maart 1892,
 • dat zij gehuwd was geweest met HENDRIK FREDERIK VAN DER HOF en dat het huwelijk was ontbonden wegens het overlijden van haar echtgenoot op 4 nov 1928,
 • dat haar vader geboren was te Surabaya op datum door haar al vergeten. 

Info webmaster: 

 • Huwelijk tussen Alijda en Hendrik 8 mei 1915 Surabaya (RA1916)
 • Hendrik werd geboren te Surabaya op 22 jan 1892. Zijn ouders waren Frederik Hendrik en Theodora Henriette Klein.
 • Alijda kwam met de Zuiderkruis aan in Nederland en werd op 26 aug 1961 genaturaliseerd.
 • Ik heb niet kunnen vinden wie haar ouders waren. Teveel leden FELIX in Soerabaya die omstreeks geboortejaar (1892) van Alijda aldaar woonden, werkte, huwden. 

  

2) Op 5 nov 1951 verscheen voor de rechtbank Probolinggo om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap LOUISE FELIX en zij verklaarde 

 • dat zij 48 jaar oud was,
 • dat zij geen werk had,
 • dat zij woonachtig was op de suikerfabriek WONOLANGAN te Probolinggo,
 • dat zij sedert 2 febr 1928 gehuwd was geweest met JAN EDUARD PAULUSZ en dat het huwelijk was ontbonden wegens het overlijden van haar echtgenoot op 2 okt 1929,
 • dat haar vader geboren was te Soerabaja in 1868.

Info webmaster: 

 1. In 1951 was zij oud 48 jaar hetgeen inhoudt dat zij dan circa 1902/1903 geboren moet zijn. RA1904 zegt: * Soerabaja op 11 febr 1902 Marie Louise Felix.
 2. RA1869 zegt: * Soerabaja HENRI FELIX. Zou haar vader geweest kunnen zijn, aangezien er in dat jaar 1868 geen andere kinderen geboren werden dragende de familie naam FELIX te Soerabaja.
 3. Jan Eduard was zoon van Johan Philip Paulusz en Wilhelmina Tandie.(Film 1357858) Hij was oud 28 jaar tijdens overlijden en moet dan geboren zijn circa 1901/1902. Geen vermelding in de RA hiervan. 

 

3) Op 5 nov 1951 (zelfde datum als hierboven Louise Paulusz) verscheen voor de rechtbank Probolinggo om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap CORNELIA FELIX en zij verklaarde 

 

 • dat zij oud was 20 jaar,
 • geen werk had,
 • dat zij woonde op de suikerfabriek WONOLANGAN,
 • dat zij geboren was te Djombang en op 27 dec 1949 woonachtig was te Probolinggo
 • dat haar vader geboren was op 11 febr 1871.

 

Info webmaster:

 

 • Oud 20 jaar, dan zal zij geboren moeten zijn circa 1931. Wordt NIET vermeld in de RA.
 • Woonachtig op SF Wonolangan, dus zal familie moeten zijn van Louise ad 2 hierboven.(Nicht/tante?)
 • RA1872 meldt: Geboorte OTTO FELIX 11 febr 1871, is dus haar vader.

  Zie verder deel 2.

Top