Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBIJN Pasuruan div.
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
ROBINSON diversen
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
ANTON SCIPIO BLUME
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SPANGENBERG
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Via THESING & PHEFFERKORN naar DAMWIJK en WEYZIG.

 Ter ere van en respect voor de personen hier bedoeld en beschreven.

Zoals eerder geschreven, doe ik wat families in het "zonnetje zetten" die destijds in 1950/1951 opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en zo kwam ik in de Familysearch tegen de verklaring van

VICTOR EDUARD GERAERDS THESING die verklaarde 

  • dat hij opziener was bij de Gemeente Waterleiding te Surabaya,
  • dat hij woonde op het adres Ngagel 217 te Surabaya,
  • dat hij geboren was te Lumajang op 2 dec 1906,
  • dat hij gehuwd was met GEORGINE HORTENS(E) PHEFFERKORN, die geboren was te Probolinggo op 14 nov 1907 en uit dit huwelijk een minderjarig kind genaamd ELVIRE geboren te Surabaja op 17 okt 1940 en
  • dat hij zijn verklaringen aflegde ten overstaan van getuigen L.J. Weyzig oud 67 jaar secretaris Gedelegeerde Rechtsherstel Surabaya (zie link http://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Gedelegeerde_Nld_RvR_in_Indonesie 
  • en A.C.S. Damwijk oud 61 jaar Klerk Kl.I bij de rechtbank Surabaya. 

  

Mijn bevindingen:

De familienaam luidt GERAERDS THESING en niet Thesing zoals in de verklaring staat.

Victor werd in 1966 genaturaliseerd en woonde Maastricht. Op de bekendmaking ontbreekt dan de naam van zijn echtgenote Georgine Hortense Phefferkorn. Ik heb getracht na te gaan wat er gebeurd is, doch heb niets meer kunnen vinden over Georgine. Evenmin heb ik iets kunnen vinden over hun dochter Elvire Geraerds Thesingh.

In 1950 woonde Victor Eduard op het adres Ngagel 217 te Surabaya. Het huis is verdwenen en daarvoor in de plaats is een ander huis gebouwd. De straat Ngagel grenst aan de Brantas rivier.

 

 

De namen van zijn 2 getuigen vielen me op en derhalve heb ik hiernavolgend enkele wetenswaardigheden over deze 2 getuigen geplaatst.

Getuige 1) L.J. Weyzig.

In de verklaring staat dat L.J. Weyzig secretaris was, doch dat was hij niet zijn enig beroep. Wie was hij dan wel? Hij was LICHTSTRAAL JANUS WEYZIG. (De voornaam Lichtstraal kreeg hij omdat hij aan boord van het bebakeningsschip Lichtstraal was geboren) en hij was OOK deurwaarder bij het Ministerie van Justitie.

 

Ook Lichtstraal Janus Weyzig vertrok naar Nederland terug en overleed Venray/Stramproy.

 

Getuige 2) A.C.J. Damwijk.

Hij was Albert Constant Selobale (Silobalé) Damwijk. Op het I4E heeft men wat geopenbaard over de familie Damwijk en de familie Oertel Damwijk. 

https://indisch4ever.nu/2019/12/11/de-weduwe-van-indie-damwijk/ (Het betreft hier een zuster van Albert Constant en ik heb bemerkt dat er niets over Albert wordt georeerd in de reacties, ook in die van onderstaande link).

https://indisch4ever.nu/2013/07/09/indisch-in-beeld-71/

 

Via de website van Marianne Meisenbacher heb ik deze genealogie overgekalkt.

 

Albert Constant Selobale Damwijk woonde in het jaar 1950/1951 op de Wonorejo Gang III Surabaya. De Gang III bestaat nog steeds, helaas kon de Google auto niet de gang in om het huis vast te leggen.

Hij huwde Emelie Anna Cordromp (Anna Emilie), geboren 7-7-1894 te Rembang (Marianne Meisenbacher wijkt af en noemt het jaar 1893 en de OGS noemt 24 juli 1895 geboren te Magelang).

In 1895 was er een leverancier P. Cordromp te Rembang die graantjes jenever van Dunlop verkocht. Maar ook een E. Cordromp die een gouverneur zocht voor 2 jongens van 10 en 12 jaar.(Delpher adv.) 

Hieronder scans met de afwijkende geboortedatum van mevr. Emelie Damwijk-Cordromp. Ik neem aan dat de gemeente Borculo het bij het juiste end heeft.? Anders is het end zoek als gemeentes niet correct hun informatie administreren.

Tevens merk ik op dat de gemeente Borculo de derde voornaam van Albert schrijft als SILOBALÉ, terwijl hij in de overige documentatie SELOBALE heet. Ik neem aan de gemeente ambtenaar destijds het Javaans niet machtig was en daarom er maar een draai aan gaf? Klinkt leuk, vond ie waarschijnlijk.

Ik hou het op SELOBALE, gebasserd op het volgende:

Albert werd geboren te KEDIRI en in de nabijheid van Kediri is een grot die SELOBALE Grot heet en 2 km verwijderd ligt van een andere grot geheten SELOMANGLENG bij de KLOTOK berg. Die grot zal van betekenis geweest zijn voor zijn ouders, neem ik aan.

En SELO is Javaans en betekent GROT ....

en voor mij is het een voordeel dat ik het Javaans beheers en bekend ben met de contreien van Kediri, omdat ik er geboren ben en 5 jaren lang in kampen heb doorgebracht en omdat mijn vader er werkte en er het leven verloor in zo'n pokkekamp en dat de OGS dit ontkent ofschoon ik bewijzen heb en ik de rest van mijn leven NOOIT zal vergeten dat een medewerker van de OGS mij in het oor fluisterde, dat er meerdere personen te KEDIRI waren destijds in die oorlogsjaren die dezelfde naam droegen als mijn vader en dat mijn vader buiten het kamp zat en op zijn fietsie elke morgen en middag naar zijn werk ging op de onderneming met een witte band om zijn mouw en dat elke keer als ie (in zijn hoedanigheid van blanke Europeaan buiten de kampen vrij rondfietste en vriendelijk groette naar de Japanse soldaten als ie er ééntje tegenkwam onderweg en hardop riep Arigato, Sayonara, Suzuki, Kawasaki)  en dat mijn bewijslast dus NIET gold voor de OGS en ....

dat zal ik die persoon altijd verwijten, want hij onthield mijn vader zijn goede naam en eer.......

Bullshit: er waren destijds geen andere personen met dezelfde naam als mijn vader, hetgeen door mij tot op de bodem is uitgeplozen !!!!... Er waren GEEN blanke Europeanen die NIET in de kampen zaten en vrijuit met hun fietsje i.v.m. huis werk en vv. verkeer ronddarden door de straten van Kediri...vrolijk flierefluitend, terwijl mijn blanke Europese vader zijn Indische echtgenote (mijn moeder) wel in een kamp zat weg te kwijnen en uiteindelijk in het kamp Bergen te Malang het leven liet. Overleden in een kamp Bergen te Malang? En geen oorlogsslachtoffer is het oordeel van de gezaghebbende instantie...Ma, voor mij ben je en blijf je altijd een slachtoffer van de oorlog.

Wellicht misschien wel een paar gelijkgestelden aan Europeanen die vrij op hun fietsie ronddwaalden, maar GEEN blanke Europeanen waaronder Nederlanders. En als je werkplek omheind is door prikkeldraad en je sterft eenzaam wegrottend in een donker hoekje van je werkplek zonder toediening van medicijn, dan is voor mij die werkplek gewoon een kamp klaar punt uit: een kamp, ondanks al datgene wat je ook lult vanachter je veilige bureau !!!

Geachte heer van de OGS die zo vriendelijk was om zijn bullshit in mijn oren toe te fluisteren:

Mijn vader fluisterde mij ook iets in het oor, n.l. dat hij GEEN erkenning nodig heeft van derden, maar dat MIJN erkenning als zijn zoon zijnde, voor hem voldoende is.!!!!  Tja geachte heer van de OGS, daar heeft u niet van terug.(Want waarom is dat bewuste erekruis op Kembang Kuning ineens veranderd van opschrift????)

Let wel: Nogmaals zeg ik, dat NIET de hele OGS fouten maakt/maakte/heeft gemaakt. Men doet heel veel goed werk en heeft veel goed werk gedaan en dat geef ik ook grif toe, maar er zijn momenten dat mijn bloed kookt...zoals in het bovenstaande geroeptoeter van me bijvoorbeeld.

Mijn aantekening in bovenstaande scan van het erekruis OGS is fout: Het juiste moet zijn dat Gemeente Borculo zegt dat de geboortedatum 7 juli 1894 is en niet zoals ik bemerkte op de scan: 24 juli 1895. 

Heeft het te maken met datum werkelijke geboorte en datum erkenning? Niet in de RA te vinden. 

 

Ook Albert Constant Selobale Dameijk trok naar Nederland en hij overleed te Lochem in 1982 oud 94 jaar. Zij overleed als oorlogsslachtoffer op 3 juni 1943. Hieronder ter extra info de straat waar Albert woonde destijds, maar dan anno 2019.

 

Ik vermoed sterk dat de heren Geraerds Thesingh, Weyzig, Damwijk en Phefferkorn(vader Georgine) elkaar goed kenden, hetzij van uit hun werkzaamheden en wellicht waren zij ook beste vrienden waren van elkaar? Of verre familie? Het is een heidens karwei om het uit te zoeken en dat is hier niet de bedoeling.

Waarom dan mijn vermoeden? Is zomaar een slag in het wilde weg gebaseerd op het onderstaande:

Zij treden op als getuigen voor Victor Eduard en dat houdt meestal in dat je de persoon goed kent.

Te Malang overleed op 19 juni 1930 ELVIRE HORTENSE WEYZIG, oud 26 jaar dus geboren circa 1904.

Victor Eduard Geraerds Thesingh kreeg een dochter in 1940 die hij ELVIRE noemde en haar moeder heette GEORGINE HORTENSE PHEFFERKORN, geboren 1907.

In de stamboom familie Lans komen verbintenissen voor tussen LANS & WEYZIG  en LANS & Phefferkorn. Ook de voornaam ELVIRA is daar terug te vinden. https://www.stamboom-lans.nl/Stamboom%20Ad/namenframepagina.htm

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top