Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor mevr. ALEIDA JOHANNA PELSMAEKER en haar nazaten c.q. familieleden.

Zij werden getroffen door oorlogsleed en de nasleep van de overgang van een voormalige Nederlandse kolonie naar een zelfstandige staat Indonesia.

Ik kan er van meepraten, omdat ik zelf dergelijke roerige tijden heb meegemaakt en daarom mijn respect en eer voor deze familie en in het bizonder voor mevr. Pelsmaeker, omdat zij erin slaagde haar kinderen een behoorlijke plaats in de maatschappij te bezorgen en zij hen boven alles voorop plaatste.

 

Op 12 dec 1951 verscheen voor de rechtbank Jakarta ALEIDA JOHANNA PELSMAEKER om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap samen met haar kinderen en zij verklaarde,

 

  1. dat zij weduwe was van wijlen DIRK DOUWES,
  2. dat zij werkzaam was als medewerkster afd. pensioenen op de administratie van de Staatskas,
  3. dat zij woonde op het adres Jl. Irawan 17 Jakarta (Tanah Tinggi = Centraal Jakarta),
  4. dat zij geboren was te Salatiga op 9 mei 1903,
  5. dat zij weduwe was van wijlen de heer DIRK DOUWES, die overleden was te Thailand op 29 juli 1943,
  6. dat zij uit het huwelijk kinderen had (zie verklaring voor namen en geboorte datums),
  7. dat de vader van wijlen Dirk Douwes heette CAREL WILLEM DOUWES, geb te Semarang 26 dec 1854 en
  8. dat de moeder van wijlen Dirk Douwes heette SOPHIE APON en beiden reeds overleden. 

 

 

Mijn bevindingen:

 

In de eerste plaats deel ik mede, dat ik 2 zinnen uit bovenstaande verklaring heb gecensureerd in verband met de wet op de Privacy, omdat ik openbare door het Familysearch gepubliceerde feiten, die eventueel niet bekend zijn bij de familie hier op deze pagina niet wil benadrukken. Wil men echter meer weten wat ik gecensureerd heb, dan gelieve men zelf in de archieven te neuzen en in te zien wat ik gecensureerd heb.

Laten we wel wezen dat er tegenstrijdigheden zijn in de wet op de Privacy. Aan de ene kant zegt deze wet dat er rekening gehouden moet worden met bepaalde vastgestelde artikelen uit deze wet zoals  bepaald door de wetgevers/-makers en aan de andere kant publiceert notabene een officiële instantie (via het Nationaal Archief dat voor een ieder toegankelijk is) deze gegevens wel in het openbaar.

Met het bovenstaande wil ik beslist nadrukken, dat ik geen onderscheid maak. Ik hou rekening met anderen, c'est tout.

 

Hieronder maar eerst een foto van de woning op het adres Jl. Irawan 17 te Jakarta waar destijds in 1951 mevr. Pelsmaeker en haar kinderen woonden. De foto is afkomstig van Google View. Als enig gebouw uit deze straat is deze woning nog in originele staat te zien. De rest van de straat is be-verbouwd of zelfs afgebroken en opnieuw bebouwd. Het enige dat aan deze woning is bebouwd, is de straatmuur, het ijzeren hek en de overkapping. Het schijnt anno 2021 een praktijk adres te zijn van een dokter umum (soort algemeen huisarts) geheten Dr. Arifin.

 

Een advertentie via Delpher werd gepubliceerd met de mededeling: Gehuwd te Semarang/Salatiga 7 sept 1933. Geen vermelding in de register almanakken.

De ouders van mevr. Douwes Pelsmaeker waren FRANCOIS PELSMAEKER (1886-1935) en HENRIETTE AMALIA ALBINUS (1871-1947). Behalve dochter Aleida Johanna, had dit echtpaar ook nog dochter CORNELI JEANNE geboren 1899, later gehuwd met de heer Soumokil.

 

Uit Openarch:

 

Er brak een oorlog uit waarbij de Jappo's de nabij Japan gelegen wijde wereld introkken om landen te annexeren en maakten zij slachtoffers.

Één der duizenden slachtoffers van dit Jappo regiem, was DIRK DOUWES, de echtgenoot van Aleida Johanna Pelsmaeker en vader van de genoemde kinderen in de verklaring hierboven.

DIRK DOUWES werd geinterneerd en kreeg via de OGS zijn eregraf = vermelding en later met hulp van wijlen Kol.bd. Jacq Brijl (+2021) kreeg de familie posthuum het MOK toegekregen van de regering. Dirk overleed 29 juli 1943 aan bloedvergiftiging in het kamp opgelopen en overleed binnen 2 weken na het ontstaan van de dodelijke ziekte.

Men kan via deze link het dossier bij de OGS inzien, met vermelding dat er diverse foto's geplaatst zijn door zijn nazaten/familieleden en derden.

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/35563/dirk-douwes 

 

Ik heb van dit OGS dossier een foto gedupliceerd waarbij het gezin Douwes-Pelsmaeker en hun kinderen gezamenlijk op staan, met dank aan de familie. Gelet op de geboortedatums van de kinderen moet deze foto vlak na de geboorte van zoon Theodoor (op schoot bij moeder) en in elk geval vóór de internering van Dirk in maart 1942. Elly, het op één na jongste kind, moet rechtsonder zijn. Ik had destijds in mijn arme jeugdjaren ook zo'n soort hansopje aan of wat er dan enigszins op leek. Mijn pleegma naaide die dingen zelf in elkaar van oude beddelakens waar zij de nog goede stukken uit sneed/verknipte en aan elkaar naaide.... Op die leeftijd had ik geen schoentjes....het eelt aan mijn voeten waren schoenzolen..... Prachtige foto van een prachtig gezin.

Toeval? Theodoor de jongste uit het gezin Douwes-Pelsmaeker heeft zijn vader slechts circa 2 maandjes gekend en omgekeerd. Mijn pa heette ook Theodoor en wederzijds hebben hij en ik elkaar ook maar een paar maandjes gekend, althans mijn pa wist van mij af en heeft me nooit gezien vanwege de internering en ik ken hem slechts van foto's. Ik vraag me zelfs af of mijn pa het ooit geweten heeft, dat zijn zoon geboren werd...

 

Aleida Johanna Pelsmaeker weduwe van Dirk Douwes overleed te Rotterdam en ligt te rusten in het familiegraf op het kerkhof Slinge te Rotterdam.

Zij ligt samen te rusten met haar schoonzoon Rudolph Alexander Pesik, wijlen echtgenoot van haar dochter Elly Douwes. Zij liggen op hetzelfde kerkhof waar ook enkele van mijn familieleden rusten.

Elly Pesik geboren Douwes schreef een mooie herinnering gewijd aan haar wijlen haar echtgenoot Ruud Pesik.

Haar herinnering is te vinden op deze link: 

https://stichting-vitaalpendrecht.nl/een-herinnering-aan-ruud-pesik-3/

 

Alle kinderen en ook Aleida zelve werden later genaturaliseerd. (Bron: Naturalisaties de Calonne website).

Aleida samen met zoon Theodoor op 29 juni 1964 te Valkenburg.

Albertine Cornelie op 15 okt 1964 Den Dungen.

Constance Henriette op 4 maart 1965 te Soest.

Carel Willem op 27 sept 1966 te Eindhoven.

Elly op 24 febr 1967 te Rotterdam samen met haar echtgenoot Ruud Pesik.

Van Sylvia heb ik geen naturalisatie kunnen vinden. Zij woonde te Valkenburg, gehuwd met de heer Schurgers en overleed in het verzorgingstehuis.

 

Wat betreft Albertine Cornelie nog de volgende aanvulling: te vinden op het Indisch4Ever met betrekking tot het aan haar verstrekte Lintje in mei 2008. In dit artikel op I4E zijn andere links waar men ook eventueel foto's en meer wetenswaardigheden kan vinden. https://indisch4ever.nu/2008/05/15/tine-van-ommen/

Met dank aan Boeroeng webmaster I4E voor het artikel, die mij erop attendeerde. Zie verder hierover de reacties op updates Imexbo maand juli op het I4E.

 

Een stukje leven van prachtige mensen, die ooit een onderdeel waren van het voormalig Nederlands Indië. Opdat zij niet vergeten worden. Een ode aan mevr. Aleida Johanna Douwes geboren Pelsmaeker, die haar kinderen grootbracht in zeer zware tijden, vol met kommer en kwel en wellicht soms ook honger en hen toch goed afleverde aan de wereld. Een moeder om trots op te zijn. !!! Hulde. !!!

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun vrede en rust hebben naast hun Schepper.

Top