Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Voor een KNIL soldaat en voor al zijn makkers in het algemeen.

En zij droegen de familie naam KROESEN.


EEN ODE AAN DIE ONBEKENDE SOLDATEN IN DIENST VAN DE KNIL, DIE NU ERGENS LIGGEN TE RUSTEN EN HUN LAATSTE RUSTPLAATS OVERWOEKERD OF BEBOUWD ZIJN. 

 

Zijn vader was een Nederlander die zijn heil en zegen zocht in den verre en op zijn manier zijn menselijk geluk trachtte te vinden.

Zijn moeder was een "Inlandse" vrouw, die op haar manier haar bordje rijst bij elkaar trachtte te scharrelen en daar een prijs voor moest betalen: haar vlees en bloed van haar vandaan omdat zij het beste voor hen overhad.

Zij baarde kinderen van de soldaat en soms ging de soldaat er vandoor, of overleed hij tijdens een verldtocht of ging weer terug naar het land van de blonde kusten en duinen. En soms ging zijn gezin mee en soms niet en bleven moeder en kindertjes achter in armoe.

En als de kindertjes geluk hadden kwamen zij terecht in een weeshuis en daarna de pupillenschool en werden ook zij soldaat en draaide de mallemolen van het Ned.Indisch soldaten leven door....

 

Zo was er een soldaat geheten Johannes Wilhelmus Kroesen, die naar voormalig Indië trok en aldaar de kost verdiende en een gezin stichtte.

Ik heb me niet verdiept wie precies deze Johannes Wilhelmus Kroesen was en wat er later met hem gebeurde, maar op een dag had hij de behoefte aan een vrouw en dat was in zijn geval een "Inlandse" vrouw geheten MINA en Mina  baarde kindertjes...

Hoeveel kindertjes in totaal weet ik niet precies, want meisjes werden zelden genoteerd en jongetjes kwamen vaker in de picture. (Niet altijd).

In elk geval kregen Mina en Johannes Wilhelmus Kroesen deze twee jongetjes EN een meisje: 

  1. JOHANNES WILHELMUS KROESEN ( junior zal ik hem maar noemen) en
  2. JOHANNES KROESEN.
  3. JOHANNA CLASINA KROESEN.

Ad 1) Johannes junior werd geboren te Batavia op 10 november 1879. Op één of andere manier kwam hij in het Djati-gesticht terecht ( in elk geval na de geboorte van zijn broertje Johannes) en op 10 oktober 1890 (bijna 11 jaar oud) was zijn volgende bestemming de pupillenschool, waarna hij als fuselier tekende op 7 juli 1896. Op 15 juli 1911 zwaaide hij te Batavia af en ging als burger het verdere leven in. Nederlands Indie's legermacht was hem welgezind ( ??? !!!!) want op 3 oktober 1949 ( !!!!) kreeg hij eenmalig een toeslag uibetaald van 10,70 guldens. (Dienst en gezinstoeslag of zoiets.)  

Op 9 juni 1906 huwde junior met mej. Anna Elisabeth Groeneveld te Buitenzorg (geboren 19 mei 1886 te Batavia) en Anna overleed op 23 jan 1932 te Batavia. Ik heb niet uitgezocht of er uit dit huwelijk kinderen werden geboren.

In mei 1933 huwde hij ten tweede met mej. Henriette König te Depok. Was het haar adres? Sluisweg 90 Depok?

Kinderen uit dit huwelijk heb ik niet nageplozen en evenmin wanneer het echtpaar vertrok naar Nederland. Maar op 1 mei 1953 overleed Johannes Wilhelmus Kroesen te Den Haag, nalatende zijn weduwe mevr. H. Kroesen-König.

 

Ad 2) Broertje JOHANNES KROESEN

Hij werd geboren 25 december 1881 te Batavia en kwam ook terecht in het Djatigesticht samen met zijn broer. En samen met zijn oudere broer komende uit het Djati-gesticht naar de pupillen school alwaar hij op 2 maart 1899 het leger in trok en ten tijde van zijn overlijden de rang had van korporaal schrijver. 

Het lot was broertje Johannes minder gunstig gezind, want hij overleed op 19 augustus 1902 op 21-jarige leeftijd te Moeara Tewe aan de koorts. Moeara Tewe (tegenwoordig Muara Teweh) ligt in Midden Borneo flink wat westelijk van Balikpapan landinwaarts gelegen aan de Barito rivier. Een boerengat midden in de jungle dus.

Ad 3) Het meisje geheten JOHANNA CLASINA KROESEN, de oudste van de drie genoemden.

Zij verscheen voor de rechtbank te Jakarta op 16 juli 1951 om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde,

dat zij werkeloos was, dat zij te Djatinegara Jakarta (Weltevreden) woonde,

dat zij te Padang was geboren op 15 mei 1875,

dat zij ooit gehuwd was geweest met JULIUS ANDRIES WALRAVEN VAN KRIMPEN en dat het huwelijk ontbonden was wegens het overlijden van haar echtgenoot op 21 mei 1940,

dat zij geen kinderen had (althans onder de 18 jaar),

dat haar vader heette JOHANNES WILHELMUS KROESEN geboren in Nederland, datum en plaats haar onbekend.

dat haar moeder heette MINA, waar en wanneer haar onbekend. 

 

Wanneer Johanna Clasina van Krimpen geboren Kroesen alsnog naar Nederland vertrok, is mij onbekend, maar zij overleed Den Haag in de gezegende leeftijd van 91 jaar op 11 juni 1966

 

 

Moge zij allen waar dan ook in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper.

Top