Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect van CAROLIEN DE WALICK

(Zoals zij te boek staat bij OGS.) EN HAAR FAMILIELEDEN.

Onderstaande scan is van de website van de OGS.

 

In de dossiers NA/OGS vond ik CAROLIEN DE WALICK en gearchiveerd met vraagtekens van de kant van de OGS en ook van mijn kant.

 

Recapitulatie van het dossier OGS en aan de hand van de beschikbaar gestelde documentatie in het dossier.

Rode stamkaart: Carolien de Walick overleed Bandung 7 jan 1945 en begraven 8 jan 1945 met bemerking: oud 68 jaar dus geboren circa 1877

07 juni 1968: OGS Den Haag verzoekt OGS Indonesia om dossier Couvée-Roose Walef, Frederica Maria Antonia, geb 1872 Den Haag en overleden Bandung kamp Karees 1945 nader onder de loep te nemen, wegens verzoeken/vragen van nabestaanden. Tevens wordt daarbij geopperd, dat wellicht deze gegevens betrekking kunnen hebben op Carolien de Walick (gebaseerd op C van Couvée = C van Carolien en Walef = de Walick). (Het geopperde komt mij vreemd over. Slaat nergens op, want ROOSE WALEF is een voorkomende naam afkomstig uit Middelburg/Den Haag en de Walick komt heel vaak voor in voormalig Ned.Indië en met name Oost Java.)

23 sept 196: OGS Den Haag verzoekt spoedig antwoord terug van OGS Indonesia.

09 okt 1968: OGS richt vragen aan dames A.C. en M.E. de Walick inhoudende of de dames toevallig bekend waren met C. de Walick.

22 okt 1968: Dames de Walick (bij monde van mevr. M.E. de Walick) antwoordt dat zij de naam wel kennen omdat er een Lien de Walick verblijft in het Blinden instituut te Bandoeng, maar dat zij er geen contact mee hadden maar dat ze wel familie zijn. Wellicht - volgens de dames - is Lien een afkorting van Carolien.

 

Mijn bevindingen:

Allereerst de dames A.C. de Walick en M.E. de Walick - die in hun antwoord aan de OGS op 22 okt 1968 mededeelden, dat zij afkomstig waren uit Madioen.

Hieronder informatie van de geregistreerde personen met de naam De Walick afkomstig uit Madioen uit het GENEANET. (NIET in de register almanakken te vinden.)

A.C. de Walick - AUGUSTA CAROLINA de WALICK *Madioen 1905 +Ede1972

M.E. de Walick - MARIANNE ELISABETH de WALICK. *Madioen 1903 +Ede 1994

Het kan volgens mij niet missen, dat Carolien de Walick een tante geweest moet zijn van de beide dames en dat zij derhalve een (half)zuster was van hun vader Herman Cornelis Henri de Walick. Ik heb namelijk niet kunnen vinden wie de moeder was van Carolien, als zij inderdaad een halfzuster was van Herman Cornelis. Hun vader Cornelis was namelijk 2x gehuwd: 1) met Wilhelmina Clementina REEP en 2) met Oewie (Oei) Hab Njio. (Herman Cornelis is uit huwelijk 2).

Uit het 1ste huwelijk met mevr Reep werd in 1848 een kind geboren geheten Carolina Wilhelmina die in 1850 overleed. Het kan dus best zo zijn, dat de hier op deze pagina bedoelde Carolien geboren werd uit het 2de huwelijk en vernoemd is naar de "eerste" Carolina uit 1848.

 

De register almanak 1879 bladz.245 meldt de geboorte van CAROLINA WILHELMINA de WALICK geboren te Soerabaja op 2 dec 1877 en haar vader (door mij vermoedelijk gedacht) Cornelis was in die jaren werkzaam te Soerabaja en omstreken (Tuban).

Ik heb niet kunnen vinden of Carolien - zoals gemeldt door de 2 dames te Ede - nu werkzaam was in het Blinden instituut te Bandoeng of dat zij aldaar als patient woonde in het instituut.

 

In elk geval, hoe het ook exact was of geweest was, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top