Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam VAN KEMPEN die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren.

Ook deze keer heb ik diverse tegenstrijdigheden gevonden en te weinig bronnen om er iets van te maken, maar elk klein beetje kan een speurder naar zijn voorouders op weg helpen is mijn mening.

Ad I)

Op 2 mei 1950 opteerde FRANS VAN KEMPEN en hij verklaarde,

 

 1. dat hij militair korporaal kok was te Tjimahi,
 2. dat hij geboren was te Djatiroto op 12 juli 1921,
 3. dat hij ongehuwd was (althans niet ingevuld),
 4. dat hij een wettige zoon had geheten John van Kempen geboren Surabaya 1908 ???? (Zoals ik het lees zoals het er staat),
 5. dat zijn moeder heette JAM en reeds overleden.
 6. Ik kan er verder niets van maken. Je bent geboren in 1921 en je hebt een zoon die 13 jaar eeder is geboren???? Er werd een John van Kempen erkend op 1 juli 1897 te Madioen (RA1906) Verder geen Frans e.d. te vinden. Schiet niet op zo. 

 

 

Ad II) (Neef van ad IIIA) en ad IIIB) hieronder vermeld.

Op 1 juni 1950 opteerde GEORGE LEOPOLD VAN KEMPEN en hij verklaarde,

 

 1. dat hij geboren was te Magelang op 8 juli 1904 en werkzaam was als hoofd der gemeente te Makassar en aldaar woonde,
 2. dat hij gehuwd was met ADOLPHINE GEORGINE HERMANUS geb Djombang 21 juni 1906,
 3. dat hij een minderjarige zoon had geheten Ronald van Kempen geb 4 maart 1938
 4. dat zijn vader heette JOHANNES CORNELIS VAN KEMPEN geb Blora 25 jan 1879 en overleden te Jogja op 27 mei 1940,
 5. dat zijn moeder heette MARIA MAGDALENA MESKER geb Grissee 15 mei 1881 en reeds was overleden in maart 1925.

 


Mijn bevindingen:

Zijn ouders huwden te Grissee op 30 nov 1899 (RA1901) en datum geboorte van zijn moeder volgens RA1882 was 19 mei en niet 15 mei.

Op 8 april 1925 overleed Willy, zijn jongste broer oud 11 jaar (Akte 69 Soerabaja)

Op 21 spril 1925 overleed zijn moeder Maria Magdalena oud 44 jaar (Akte 75 Soerabaja) circa 2 weken na haar zoon. Zouden beiden getroffen zijn door een besmettelijke ziekte?

George Leopold werd geinterneerd en op zijn kaart staat vermeld dat zijn moeder Jenny heette en geen achternaam vermeld. (Jenny was stiefmoeder van George).

Zijn vader was na overlijden van zijn echtgenote Maria Magdalena Mesker hertrouwd op (??) met JENNY LEMANS. (RA24 overlijden) en zijn grootouders van vader's kant waren: FRANCOIS VAN KEMPEN en LOUISE HENRIETTE ASMUS. Jenny (Erkenning 15 mei 1884 te Bangil) was voorheen gehuwd met Willem Frederik Wijsheijer

Zijn grootouders van moeders kant waren: PETRUS PAULUS MESKER en JOHANNA CATHARINA DE MOOIJ. (Akte 75)

George Leopold werd genaturaliseerd Den Haag op 26 nov 1960 en op zijn kaart staat dat hij technisch tekenaar was, hetgeen niet klopt met zijn bewering dat werkzaam was als Hoofd gemeente Makassar of hij zou bedoeld hebben, dat hij hoofd van de afdeling Gemeentelijke eigendommen was, want dan moet je wel tenminste technisch onderlegd zijn.

Mij is onbekend wanneer George Leopold van Kempen overleed.

 

Ad IIIA) en ad IIIB)

2 gezusters EN tevens nichten van ad II) hierboven George Leopold van Kempen.

Op 2 mei 1950 opteerde ORENA MARGARETHA VAN KEMPEN  en zij verklaarde 

dat zij werkzaam was als 1ste klerke bij de Dienst Centrale Aanschaffingen te Semarang en te Semarang woonde,

dat zij geboren was te Purwakerta op 22 okt 1925,

dat haar vader heette FRANCOIS VAN KEMPEN, geb datum-plaats haar onbekend,

dat haar moeder heette LOUISA HENRIETTA VON BANNISEHT,

dat haar grootvader van vaders kant ook FRANCOIS VAN KEMPEN heette en haar grootmoeder LOUISE HENRIETTE ASMUS.

dat haar grootvader van moeders kant heette ARNOLD CAREL ANTHONIJ VON BANNISEHT en

dat haar grootmoeder van moeders kant heette SOEMI.

 

Op 2 mei 1950 opteerde LOUISE JOHANNA VAN KEMPEN (samen met haar zuster Orena) en zij verklaarde,

 

 1. dat zij werkzaam was als 1ste klerke bij de Rechtbank van het leger te Semarang en aldaar woonde (samen op zelfde adres als haar zuster op de Gergadji 17 Semarang),
 2. dat zij geboren was te Purwakerta op 26 mei 1928.
 3. Voor het overige wat betreft oudes en grooutouders hetzelfde als bij Orena hierboven.

 

Mijn bevindingen:

 

Orena huwde op (??) en te (??) met JOHAN BERTUS FRETES (Bron Ancestry.com en geen toegang tot nadere details, tenzij ik ervoor betaal. Zover reikt mijn naastenliefde echter niet, dus...).

Hun moeder Justina Arnoldina Maria von Banniseht werd geboren Cheribon 5 feb 1896 (RA1897) en huwde op 4 nov 1914 met Francoise van Kempen te Cheribon (RA1915).

Hun grootouders Francois van Kempen en Louise Henriette Asmus huwden op 26 juni 1872 te Semarang (RA1873)

 


Ad IV)

Op 21 aug 1951 opteerde CELESTINE VAN KEMPEN en zij verklaarde,

 

 1. dat zij bij de gemeente Soerabaja werkzaam was en te Surabaja woonde (Ambengan Batu Gang2 nummer 11 en anno 2021 een zeer vervallen buurt.),
 2. dat zij geboren was te Grissee op 12 dec 1909.
 3. dat zij weduwe was van WILLIAM JOHANNES FRANSISCUS NEGELEN overleden 1943,
 4. dat haar vader geboren was te Surabaya in 1884.

 

Mijn bevindingen:

Celestine en William huwden te Surabaya op 29 dec 1932 (akte 222). Zij hadden o.a. een dochter geheten MARIA LOUISE CELESTINE  * dec 1939 overleden 23 juli 1940 te Surabaya, oud 8 maanden.

Volgens Celestine werd haar vader geboren in 1884 Surakarta. Volgens de registraties in de RA's werd er te Soerakarta Klaten geboren op 1-5-1884 (erkenning) JOHANNES FREDERIKUS LEONARDUS VAN KEMPEN. (zoon van Frits Leopold van Kempen en moeder was Ngardinah en de vader van Frits Leopold was Izaak van Kempen). Ik beweer ten stelligste NIET dat Johannes Frederikus Leonardus de vader was van Celestine. Ik merk slechts op.

William Johannes Fransiscus Negelen werd oorlogsslachtoffer. Scan hieronder bron OGS.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top