Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam

MEIJNHARD VAN SCHOOR, die opteerden en oorlogslachtoffer werden.

 

 

 

I) Op 1 juni 1950 opteerde te Makassar voor het Indonesisch staatsburgerschap 

RUDOLF FERDINAND ADRIAAN MEIJNHARD VAN SCHOOR samen met echtgenote ANTOINETTE SUZANNA CORPUTTY en zoontje FERRY WILLIAM RICHARD en hij verklaarde,

 

 1. dat hij geboren was te Jakarta op 20 juni 1915,
 2. dat hij werkzaam was als klein landbouwer en aangesloten bij de Dienst Volkslandbouw,
 3. dat hij te A.D. Latuheru Electriciteits centrale te Sungguminasa (Makasar) woonde,
 4. dat hij gehuwd was met ANTOINETTE SUZANNA CORPUTTY, geb te MASAMBA 19 april 1916 (gelegen aan de baai/golf van Boni Zuid Celebes),
 5. dat hij een zoon had geheten FERRY WILLIAM RICHARD MEIJNHARD VAN SCHOOR geb 2 juli 1948 te Merauke (Papua Nieuw Guinea),
 6. dat zij vader heette WILLEM MEIJNHARD VAN SCHOOR, reeds overleden te Jakarta op 14 aug 1928, in leven werkzaam als aannemer bij de SS te Jakarta,
 7. dat zijn moeder heette TIENTJE SPIEL, reeds overleden op 26 okt 1938 te Surabaya,
 8. dat overige gegevens hem onbekend zijn.

 

 

Mijn bevindingen:

 

Rudolf Ferdinand Adriaan Meijnhard van Schoor werd geinterneerd. Zie zijn kaart hieronder:

Ten tijde van internering waren de ouders van Rudolf reeds overleden. Correspondentie diende gestuurd te worden naar Mevr. T. Keim.

Volgens RA film 1208811 huwde te Batavia TILLY LOUISE MIJNHARD VAN SCHOOR te Batavia met ADRIANUS RUDOLPH KEIM  op 29 april 1927.  Tilly werd geboren te Batavia op 19 juli 1907 en geregistreerd als TILLY LOUISE VAN SCHOOR. Rudolf werd geboren in 1915 en werd ook geregistreerd als RUDOLF FERDINAND ADRIAAN VAN SCHOOR. Broer en zus derhalve. 

 

Albertina (roepnaam Tientje)  Wilhelmina Fredrika Spiel, moeder van opterende Rudolf Ferdinand Adriaan Meijnhard van Schoor overleed te Soerabaja op 9 april 1937 conform de scan uit Roosjeroos hieronder. Dit in tegenstelling tot de bewering dat zijn moeder overleed op 28 okt 1938.

 

Zijn moeder Albertina werd te Peneleh begraven Graf B922 conform scan BRP11 INN samen enkele leden van de familie BOLTZE. Ik heb getracht uit te pluizen of er enig familie verband bestond/bestaat tussen de families Boltze en Meijnhard van Schoor c.q. Spiel, doch heb niets kunnen vinden erover. Mijn vermoeden: hoogstwaarschijnlijk heeft de familie Meijnhard van Schoor ruimte ingekocht bij de familie Boltze. Waarschijnlijk waren het goede bekenden van elkaar? Want ook de familie Boltze was veelvuldig woonachtig en werkzaam te Soerabaja.

 

Rudolf Ferdinand Adriaan en zijn echtgenote Antoinette Suzanne Corputty en kinderen trokken later alsnog naar Nederland en werden genaturaliseerd te Arnhem op 29 maart 1968.

 

 

Het echtpaar ligt te rusten bij elkaar in hun graf op het kerkhof Moscowa te Arnhem, tot in de dood verenigd. Saillant detail: Niet ver van hun graf ligt op het zelfde kerkhof sedert 1918, de broer van mijn grootmoeder te rusten. Hij was offciëel Nieuw Guinea's eerste Ass. Resident ( en daarmede werd Nieuw Guinea ook officieel een residentie) en werd aangesteld om de boel aldaar "bouwrijp" te maken voor de verdere kolonisatie van Nieuw Guinea. (Zie opmerking in de wni verklaring van Rudolf inzake de geboorte van zoon Ferry te Merauke.)

 

In het dossiers van de NA/OGS is ook aanwezig de heer KAREL MEIJNHARD van SCHOOR geboren te Batavia 1-4-1920 en overleden als oorlogsslachtoffer Tjiater stelling maart 1942 en de OGS heeft zijn naam geëerd. Door de OGS is destijds navraag gedaan over Karel bij de heer ALBERT MEIJNHARDT VAN SCHOOR gebr 23 juli 1916 te Soerabaja. De heer Albert Meijnhard van Schoor woonde toen in Dordrecht. Hij overleed in 1955 en zijn weduwe mevr. Juliana Meijnhard Van Schoor geboren Roring overleed 2006.

Of de bedoelde Karel Meijnhard van Schoor tot de directe familie behoorde waar Rudolf toe behoort is mij onbekend. Evenmin is het mij bekend of de heer Albert Meijnhard van Schoor tot de directe familie van Rudolf behoorde.

Albert Meijnhard (MIJNHARD) van Schoor werd geinterneerd. Zie zijn kaart hieronder. Helaas staan geen ouderlijke gegevens vermeld op de kaart. Ook geen namen bij het correspondentie adres.

 

Algemene info over personen met de familienaam MEIJNHARD VAN SCHOOR.

Het duizelde me aan alle kanten om enigszins orde te scheppen wie nu wie precies was, maar de registratie in de almanakken o.a. werkt niet naar behoren, want:

Er wordt als achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR geregistreerd en

Er wordt als achternaam VAN SCHOOR geregistreerd met de voornaam MEIJNHARD of MIJNHARD  en soms worden de voornamen omgedraaid en menig persoon had een eendere voornaam (voornamen).

Wil men desondanks toch energie wijden aan het genealogisch onderzoek, dan verwijs ik u naar de volgende website: https://gw.geneanet.org/adverschoor?lang=nl&m=N&v=VAN+SCHOOR

 

 

Ik heb de voornamen ADRIAAN en WILLIAM onder de loep genomen om te kunnen achterhalen wie de voorouders waren van RUDOLF FERDINAND ADRIAAN MIJNHARD VAN SCHOOR. Ik vermoed dat het uit het onderstaande gehaald moet worden, maar nogmaals, ik heb me er niet verder in verdiept.

 

 1. De voornaam ADRIAAN wordt als eerste geregistreerd in de RA1838: Huwelijk Padang 6-9-1837 ADRIAAN MEIJNHARD (voornamen) VAN SCHOOR (achternaam) met MARY BARCLOI.
 2. De voornamen WILLIAM ADRIAAN MIJNHARD met achternaam VAN SCHOOR: *Padang 15-6-1840 (zoontje van hierboven 1). Hij huwde 29-11-1873 met een Inlandche vrouw.
 3. De voornamen ADRIAAN MEIJNHARD en achternaam VAN SCHOOR: +16-3-1846 te Batavia en hij was werkzaam als ambtenaar in Sumatra. ( zie boven ad 1)
 4. De vader van de optant Rudolf Ferdinand Adriaan MEIJNHARD VAN SCHOOR, was volgens verklaring wni: Willem MEIJNHARD VAN SCHOOR. Hij huwde Batavia 7-3-1901 met Elisabeth Clara BARCLOI en echtscheiding volgde op 16-11-1904. Hij huwde ten tweede met Albertina Wilhelmina Fredrika Spiel, moeder van optant Rudolf.

Hoe het ook was geweest, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

 

Top