Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor CHARLY NAZARETH en zijn familieden/nazaten.

 

Charly opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap op 5 mei 1950 te Semarang en hij verklaarde,

 

  1. dat hij korporaal KNIL was,
  2. dat hij te Semarang woonde,
  3. dat hij op 1 jan 1900 te Makassar geboren was,
  4. dat hij gehuwd was mevr. TAN LIT NIO, geb Batavia 15 april 1909, sedert 15 dec 1940,
  5. dat hij de volgende minderjarige kinderen had 9 zie verklaring wni), dat de kinderen genoemd onder 1 en 2 (zie verklaring) door hem erkend zijn op 15 dec 1940.
  6. dat zijn vader GEORGE NAZARETH heette, wanneer en waar geboren hem onbekend en op genoemde datum reeds overleden,
  7. dat zijn moeder heette SAINA DAENG BOLLO, waar en wanneer geboren hem onbekend en op genoemde datum reeds overleden.

 

 

Mijn bevindingen:

 

Zijn moeder heette SAINA DAENG BOLLO....De toevoeging DAENG kan een soort liefkoosnaam zijn gegeven door de ouders alsIslamitische beschermnaam of een sociale eretitel. Dit is vaak gebruikelijk bij Makassaarse Buginezen. Bollo is achternaam.

Zijn vader GEORGE NAZARETH was geboortig uit Nor Jugha Isfahan Iran en was handelaar en had een relatie met de moeder van Charly. Ik heb niet kunnen nagaan of Charly's moeder vroegtijdig overleed, maar George huwde in elk geval op 12 maart 1913 met NEELTJE TOMBENG te Gorontalo.

Uit het huwelijk van vader George en Neeltje werden nog drie kinderen geboren, te weten:

1) SANDUCT NAZARETH geboren Gorontalo 21 juni 1913. 

2) MERGATON/ MERKHATOON/MARGATHOON/MERKHATUN NAZARETH op 14 juni 1915 te Mataram en zij overleed 14 dec 1918 te Bandung/Tjimahi. (Het schrift wordt soms fonetisch geschreven. Officieel is MERKHATOON).

3) AVA NAZARETH geboren Keboemen op 9 april 1918.

 

Charly huwde op 19 febr 1930 te Batavia met JULIANA HASQUIN (geb 4 nov 1914 Batavia - +1992 te ???). Mij is onbekend wanneer er een scheiding plaats vond. Hieruit zoon Rudy *18 jan 1932 Batavia.

 

In elk geval huwde hij ten tweede met mevr. TAN LIT NIO en volgens zijn verklaring op 15 dec 1940. Echter, in de krant Nieuws van de dag gedateerd 4 aug 1939 staat een bericht: GEHUWD 26 juli 1939 CH.Nazareth en Tan Lid Nio.

 

 

Charly werd ook geinterneerd. 

Vreemd is dat op de kaart staat, dat correspondentie gestuurd diende te worden naar zijn echtgenote T.L. Nio. Waarom staat er niet mevr. Nazareth geboren T.L.Nio of zoiets, al ze gehuwd zijn.

 

 

Charly trok later naar Nederland en werd genaturaliseerd. Volgens zijn stamboek op 9 dec 1965 en per 30 dec 1965 werd hem pas een pensioen toegekend. (Met achterstallige betaling ????) Website de Calonne zegt naturalisatie per 9 nov 1965. Een beetje AOW misschien?  Ik weet niet wanneer hij in Nederland aankwam.... 900 Ned. guldens per jaar = 75 guldens per maand BRUTO en daarvoor ben je vanaf je 18de KNIL'er voor geworden tot je 65ste. !!! 

 

Zijn zoon Robert werd genaturaliseerd op 23 nov 1965 te Hengelo.

Zoon Robby werd genaturalisserd op 5 jan 1967 te Overveen. Zijn vader Charly maakte de naturalisatie van Robby net niet meer mee, want op 3 jan 1967 overleed Charly te Hengelo.

Zoon Rudy (*18-1-1932 uit 1ste huwelijk) werd genaturaliseerd op 21 jan 1969 te Poortugaal (Rotterdam).

Mij is niet bekend of de overige kinderen ook genaturaliseerd werden of dat zij in Indonesia bleven. Op diverse soc.med. zag ik wel personen te Indoensia met de achternaam Nazareth.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top