Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam PORTIER DEEL 2, die opteerden en enkele slachtoffer van de oorlog werden en enkele later genaturaliseerd werden.

Ook deze familienaam PORTIER was wijd en zijd verbreid in voormalig Ned.Indie en derhalve heb ik hiernavolgend slechts het hoognodige aangevuld met mijn bevindingen, want anders zou ik wel een hele aparte website kunnen opzetten en dat is echt teveel van het goeie. 


ZIE OOK FAMILIENAAM PORTIER DEEL 1.

 


 

Ia) Op 17 dec 1951 opteerde voor het Ind.staatsburgerschap ALBERTINA WILHELMINA PORTIER voor het Ind. staatsburgerschap en zij verklaarde,

 

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij in het sanatorium Tjisarua verbleef,
 3. dat zij te Solo was geboren op 26 juni 1894,
 4. dat zij op 6 okt 1923 huwde met ALBERT NICOLAAS PECHLER reeds overleden op 1 juli 1926,
 5. dat zij geen minderjarige kinderen had,
 6. dat haar vader heette ALBERTUS WILHELMUS PORTIER, geb Soerabaya in 1850,
 7. dat haar moeder heette SADINEM.

 

  

Ib) Op 22 dec 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap ANNIE WILHELMIEN PORTIER, weduwe van Henri Jules ROBERT en verklaarde,

dat zij werkzaam was als medewerkster van het sanatorium Tjisarua,

dat zij geboren was te Solo 24 april 1906,

dat zij sedert 8 dec 1937 gehuwd was met Henri Jules Robert (reeds overleden Salatiga 18 sept 1944),

dat zij geen minderjarige kinderen had,

dat haar vader heette Albertus Wilhelmus Portier, geb te Solo op 30 aug 1853,

dat haar moeder heette Sadienem geb te Solo.

Mijn bevindingen:

Ad 1a en ad 1b waren dus gezusters.

Annie ad Ib) werd genaturaliseerd te Amsterdam op 31 juli 1962. (De Calonne website). Ik heb geen naturalisatie kunnen vinden van haar oudere zus Albertina, die verpleegd werd in het sanatorium. Zou zij daar overleden zijn?

Vader ALBERTUS WILHELMUS PORTIER:

ra1856: * Solo 29 aug 1853.

ra1893: X 25-4-1892 Solo met AUGUSTA WILHELMINA PECHLER. (ra1855: * Solo 15-6-1854)

ra1915: + 14-10-1914 Solo.

 

Echtgenoot van Ia): ALBERT NICOLAAS PECHLER

ra1875: * Solo 21 febr 1872 ALBERT NICOLAAS PECHLER.

ra1894: X Madioen 30 aug 1893  ALBERT NICOLAAS PECHLER met EMILIE HENRIETTE LOUISA KRAMER.

ra akte 44 film 1357951: + ALBERT NICOLAAS PECHLER te Malang op 1 juli 1926.

 

Echtgenoot van Ib): HENRI JULES ROBERT

Geb 8 okt 1880 te Salatiga en overleden 19 sept 1944. OGS gedenkboek 41 begraven Buiten erevelden.

Volgens verklaring van Ib) ANNIE WILHELMINE PORTIER was zij gehuwd mer HENRI JULES ROBERT op 8 dec 1937.

Het OGS heeft een dossier van HENRI JULES ROBERT en in het dossier wordt ANNIE WILHELMINE PORTIER niet genoemd.

In het dossier wordt vermeld dat Henri Jules Robert huwde met ANGELIQUE MARIE LESANT, geb 22 mei 1882 te Soemenep (Madoera). (De BS Den Haag betitelde haar IN 1971 als ANGEXLUE MARIE LESANT !!! Henri Jules wordt betitels als HARRY. Waarschijnlijk had de ambtenaar nog last van een kater overgehouden van een feestje de avond ervoor? Of hij was niet geslaagd voor het vak "Lezen en Schrijven") Maar ja, daar hebben meerdere ambtenaren wel last van gehad en nog steeds.

In elke geval schrijft de gemeente Haarlem haar naam WEL juist evenals de RA1909 die meldt huwelijk op 22-1-1908 Djember met Henri Jules Robert en haar naam wordt vermeld als Angelique Marie Lesant. 

 
 

II) Op 18 jan 1951 verscheen VICTOR HERDINUS PORTIER voor de rechtbank en verklaarde als volgt:

 1. Hij was gepenisoneerd KNIL korporaal en woonde Tjimahi.
 2. Hij vertegenwoordigde HET minderjarig kind (ongehuwd) JOHANNA WILHELMINA PORTIER voor de aanvraag tot opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap,
 3. Het kind JOHANNA WILHELMINA was geboren Bandung 30 juni 1948 en woonde bij hem thuis.
 4. De gegevens van de vader van het kind Johanna zijn hem onbekend.
 5. De moeder van het kind Johanna was ELFRIEDE PORTIER, geb 15 april 1927 te Kupang Timor.
 6. De grootvader van moeders kant van het kind was geboren Ambarawa 1899.
 7. Het overige hem onbekend.

 


Mijn bevindingen:

Victor Herdinus Portier was geinterneerd te Bangkok en overleefde. Volgens zijn interneringskaart was zijn moeder J.L. PORTIER en zijn vader's naam onbekend. Victor was gehuwd met ASIJAH (Asia) geb 1914. Victor werd geboren 19 juli 1907. Info: RA1897: *Johanna Louise Portier erkenning 14 juli 1886 Solo. (Zijn moeder???)

Victor werd genaturaliseerd op 22 nov 1965 te Harlingen.

Victor verklaarde dat de vader van moeder ELFRIEDE geboren was in 1899 te Ambarawa. RA1906: Geb Ambarawa 20 aug 1899 WILLY PORTIER. (Let wel: Er kunnen best nog wel meer mannelijke kinderen Portier geboren zijn in 1899 doch NIET genoteerd in de register almanakken.)

Rest de vraag: Wat was de relatie van Victor Herdinus Portier tot het kind Johanna en tot haar moeder Elfriede Portier? Was Elfriede zijn dochter en Johanna zijn kleindochter? Neen, want hij verklaarde dat de grootvader van Johanna geboren was in 1899 en Victor was geboren in 1907. Een nichtje van Victor?

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top