Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DEEL 1.

Zie deel 2 voor vervolg.

Ter ere van en respect voor enkele personen die de familienaam DE WALICK droegen/dragen, die opteerden en die oorlogsslachtoffer werden.

 

I)

Op 21 sept 1950 verscheen mevr. de weduwe DE WALICK geb NGATEMOE SOELASTRI om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde, 

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij Peneleh Gang 7/23 te Surabaya woonde,
 3. dat zij mede opteerde namens haar zoontje EDUARD FERDINAND DE WALICK,
 4. dat zij te (Ngoro) Djombang geboren was op 11 juli 1909,
 5. dat zij sedert 1934 gehuwd was met CHARLES FERDINAND DE WALICK die overleden was op 20 nov 1945,
 6. dat zij een minderjarig kind had Eduard Ferdinand geboren Surabaya 24 juli 1934,
 7. dat de vader van haar echtgenoot geboren was te Surabaya 

Mijn bevindingen:

Haar echtgenoot Charles Ferdinand de Walick werd geboren op 7 juni 1870 te Surabaya (RA1871) 

Hij was werkzaam als machinist bij de SS vanaf 1897 t/m 1912 en ging uit dienst wegens fysieke gesteldheid. Zie stamkaart bij openarch.nl In april 1910 een jaar groot verlof maar niets te vinden in Europa. Is hij wel gegaan? In verband met zijn lichamelijke ongeschiktheid, want dat krijg je niet van de één op de andere dag, dus zal hij wel eerder last gehad hebben.

Hij huwde ten eerste met JOHANNA MARIA GERDINA WATSON te Blitar op 16 juni 1900. Zij was geb 5-6-1862 Batavia, huwde 1878 met Martin Louis Guillaume Rudolph (1852-1893) en kreeg uit dit huwelijk 9 kinderen Rudolph. Johanna overleed 14 juli 1923 te Sidoarjo (RA1901).

Charles overleed - zoals ook verklaard door echtgenote Ngatemoe Soelastri - op 20 nov 1945 (is de dag juist??) en werd BEGRAVEN op 28 nov 1945 te Surabaya PENELEH in graf A2. Men mag uiterlijk toch slechts één dag opgebaard liggen in de tropen?? BRP10 zegt: Charles FREDERIK de Walick, begr 28 nov 1945).

Vreemd dat de OGS geen dossier heeft over Charles Ferdinand, want hij heeft onder de oorlog geleden. !!

Ik heb geen exacte huwelijksdatum en vermelding kunnen vinden van het huwelijk van Charles en Ngatemoe. Volgens mij was het paar gehuwd en had het geen relatie, want de geboorte advertentie BS Surabaya vermeldt de geboorte van hun zoon als: "geboren zoon van mevr. de Walick-Soelastri ".

 
II) 

Op 30 aug 1951 opteerde HERMAN CORNELIS DE WALICK voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 1. dat hij opzichterw as bij de SF Rejo-Agoeng te Madioen,
 2. dat hij te Madiun woonde,
 3. dat hij te Kediri was geboren op 14 nov 1904,
 4. dat hij met de Christelijke Indonesische vrouw MARIA MAGDALENA SOEKARTI was gehuwd op 11 nov 1949 en zij was geboren 15 aug 1915 te Madioen,
 5. dat hij 2 minderjarige kinderen had FRIDRIK WILLY ARNOLD *28-10-1934 Madioen en MARIA geb 5-10-1941 Madioen,
 6. dat zijn vader heette FREDERIK CORNELIS DE WALICK geb Modjokerto 25 juli 1875 en dat hij circa 1942/1943 was overleden te Malang,
 7. dat zijn moeder een Indonesische Chrsitenvrouw was geheten URSULA NGADIMAH geb Modjokerto 15 sept 1875 en anno 1951 nog leefde, 
 8. dat zijn grootvader van vaders kant FRITS CORNELIS DE WALICK heette, geb Sidoardjo 10 nov 1840 en overleden 16 mei 1909,
 9. dat zijn grootmoeder heette SAMIRAH geb Modjokerto 9 juni 1845 en overleden Modjokerto 2 juli 1905.

 

Mijn bevindingen:

Herman Cornelis werd geinterneerd.

Herman verklaarde dat hij twee kinderen had, geboren voor de oorlog. Dat moeten kinderen uit eerder huwelijk geweest zijn, want op de interneringskaart staat dat alle correspondentie naar zijn moeder gericht diende te worden en niet naar zijn echtgenote. (Reeds overleden?)

 

Ik vermoed dat de legenda van de lijst niet klopt, want ik zie op dit gedeelte van de scan al 11 personen die op 22 juni overleden zouden zijn. Ik vermoed dat dit de datum van transport van kamp naar kamp geweest moet zijn en dat de datums onder de kolom Remarks hoort te staan. Zo op het oog dus misleidend als men niet goed uit de Hans Anders brilleglazen kijkt. Want beziet men de gehel pagina op de website, dan staan er naast de kolom Date of Death buiten het kader om nog een kolom met datums en die kolom bevat de datums van overlijden van de slachtoffers.

 
 

Vervolg zie pagina deel 2.

 

Top