Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de

FAMILIENAAM NEWLAND, die in 1950/1951 opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap.

Het is ook pertinent NIET de bedoeling dat ik hier op deze pagina het hele hebben en houden van deze personen met de familienaam NEWLAND uit de doeken doe. 

 

1) Op 28 nov 1950 verscheen voor de rechtbank Bogor om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap OTTO NEWLAND en hij verklaarde 

 

 • dat hij Mandor (hoofd) van de afdeling Asfalt bij de gemeente Bogor was,
 • dat hij te Rangkasbitung op 15 okt 1916 geboren was,
 • dat hij ongehuwd was en geen kinderen had,
 • dat zijn vader geboren was Tjibinong Bogor op 25 aug 1869,
 • dat zijn moeder geboren was Leuwiliang Bogor op datum onbekend,
 • dat zijn grootouders geboren waar en wanneer hem onbekend.

 

2) Op 28 nov 1950 verscheen voor de rechtbank Bogor om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap MARINUS NEWLAND en hij verklaarde

 

 • dat hij wegenopziener was bij de gemeente Bogor,
 • dat hij geboren was Rangkasbitung 14 dec 1908,
 • dat hij op 10 maart 1948 huwde met MIMIH binti MIIN (Mimih dochter van Miin),
 • dat hij de volgende onvolwassen kinderen had (zie scan hieronder),
 • dat zijn vader geboren was Tjibinong Bogor op 25 aug 1869,
 • dat zijn moeder geboren was Leuwiliang Bogor op datum onbekend,
 • dat zijn grootouders geboren waar en wanneer hem onbekend. 

 

3) Op 1 dec 1950 verscheen voor de rechtbank Bogor om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap CHRISTINA NEWLAND en zij verklaarde

 

 • dat zij geen werk had,
 • dat zij woonde op het adres zoals genoemd onder 2) hierboven op de Jl Sembodja 34 Bogor,
 • dat zij geboren was op 7 aug 1932 (er staat oorspronkelijk 1930 maar doorhaling acc in 1932 veranderd),
 • dat zij ongehuwd was en geen kinderen had
 • dat haar vader geboren was te Rangkasbitung op 14 dec 1908,
 • dat haar grootvader van vaders kant geboren was op 25 aug 1869.

 

 

Informatie webmaster samenvattend:

 

 • Ad 1) en ad 2) zijn broers.
 • Ad 3) is de oudste dochter van ad 2) en woonde nog thuis bij haar ouders en andere broers/zusters.
 • De vader van  1) en 2) heette ALEXANDER NEWLAND (RA1870 *25 aug 1869 Alexander Newland)
 • IK heb geen nadere details kunnen vinden doch heb wel vermoedens, maar kan het niet bewijzen, namelijk dat er een binding bestaat tussen MARY NEWLAND die gehuwd was met Johannes Frederikus Wilhelmus Samuels (zij woonden Tangerang vlakbij Rangkasbitung), dat er ook een MARY NEWLAND was die gehuwd was met Jacob Schrijn in 1862 en dat hoogstwaarschijnlijk dit echtpaar uit elkaar ging gelet op het feit dat in latere familie advertenties  de heer Jacob Schrijn alleen zich zelf noemde en niet zijn echtgenote, (Bron Delpher)
 • dat Alexander Newland landbouwer was en koffie, klappers en rubber verbouwde (erfpacht, dus geen landeigenaar) sinds 1906 landgoed Tjimarga (bronnen Particuliere ondernemingen lijst 1914 en volgende),
 • dat HOOGSTWAARSCHIJNIJK de ouders van Alexander waren: JAMES NEWLAND en CAROLINA VAN ARK (ook ARCK genoemd),
 • dat een broer van James heette ROBERT NEWLAND +5 maart 1868 oud 37 jaar en het landgoed Soekaradja beheerde (althans er werkzaam was),
 • dat James ook Opzichter Waterstaat was, dat James overleed oud 44 jaar op 24 sept 1876 te Kampong Malajoe. (Bron Delpher)
 • dat Robert de oudste broer was van de familie Newland waartoe James en Robert behoorden, dat Robert gehuwd was en een weduwe Catharina Wilhelmina Samuels en kinderen achterliet,
 • dat de familie THIEME ook gerelateerd is aan de familie Newland, (Bron Delpher)
 • dat er een persoon heette Joseph Frank Newland geboren was op Sabang 16 jan 1923 en naamsverandering kreeg toegestaan 24 okt 1969 (Kamerstuk 10380) en zich voortaan mocht noemen JOZEF FRANCISCUS NIELAND.
 • Dat was het en leuker kan ik het niet maken. Althans, wat geschikt is voor publikatie op deze website van me. Er is natuurlijk nog héél véél meer te vertellen over de familie Newland, maar dat gaat me te ver. Mogen genealogen uitzoeken en uitspitten tot meerdere glorie van de familie en hunzelve ;-) .

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

 

Top