Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam WIRTJES, die opteerden en oorlogsslachtoffer werden en met de nadruk op de heer JAN WIRTJES en enkele van zijn kinderen.

 

I) Echtgenote van Jan, zijnde mevr. MARIA ALETTA WIRTJES geb MAÄTITA.

 

  1. Zij opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap voor haar minderjarige zoon OTTO JAN EDISON WIRTJES en verklaarde dat zij weduwe was van Jan die als oorlogsslachtoofer overleed op 2 mei 1945 te Si Renggo Rengo interneringskamp en zij overhandigde daarbij een uittreksel van de huwelijksakte.

 

 

 

 

IA) Dochter van Jan en Maria geheten MARGARETHA JANTINE ALETTA WIRTJES.

Zij opteerde voor het Indonesich staatsburgerschap en zij verklaarde,

 

  1. dat zij werkzaam was bij tandarts Twijnstra te Medan,
  2. dat zij te Sabang was geboren 23 april 1930 en dat zij ongehuwd was en woonde te Medan,
  3. dat hara ouders waren geb resp vader te Amsterdam en moeder te Kupang.

 

 

IB) Dochter van Jan en Maria geheten OTTOLIENE ALETTA MARGARETHA WIRTJES.

Zij opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde,

 

  1. dat zij woonde Jl Kartini 17 Medan,
  2. dat zij te Sabang was geboren 31 mei 1931 en ongehuwd was,
  3. dat haar vader geboren was te Amsterdam 16 dec 1887 en haar moeder te Kupang op 2 dec 1894.

 

 

Mijn bevindingen:

Hieronder een foto via Instagram van Jan Wirtjes met de tekst zoals door uploadster vermeld en waar ik het ten dele niet mee eens ben.

Jan was KNIL militair sedert 1910 en op ?? ging hij uit militaire dienst en werkte als medewerker op kantoor bij de Sabang Mij. (Openarch en Adresboeken 1925/1941). Dus pertinent geen grootgrondbezitter noch zakenman.) Tevens wordt geschreven dat een zoon slachtoffer werd van de oorlog en overleed Birma spoorweg. Een andere zoon zou als spion geëxecuteerd zijn. Hierover niets kunnen vinden. De uploadster vermeldt ook niets over het lot van Jan zelfve. De uploadster is mij onbekend of zij een nazaat is van de familie Wirtjes en op haar pagina heeft zij verder niets over de familie Wirtjes maar wel bijna 99% selfies.

 

De interneringskaart van zoon Constant Marcus Jan Wirtjes die te Birma overleed.

 

 

Op 31 juli 1952 vond een huwelijk plaats te Medan tussen Ottoliene en Guus Herrnsdorf.

Guus ZOU een zoon geweest kunnen zijn van de heer F.O. Herrnsdorf die erkend werd op 9 mei 1895 te Padang en die later huwde met met mevr. Heske(n)s. Maar als Guus een zoon geweest zou zijn van de heer F.O. Herrnsdorf, dan zou het een voorkind geweest zijn, want in de OGS dossiers staat dat mevr. Heske(n)s GEEN kinderen had. Ik kan er naast zitten en in dat geval zo sorry.

Let wel: De OGS meldt: Magdalena Francina HESKES geb Tjimahi 15 maart 1903. De Register almanak 1909 meldt: Erkenning Groot Aceh 15 maart 1903 Magdalena Francina HESKENS. Scheelt geboorteplaats en de letter "N".....

Op 16 nov 1952 vond een verloving plaats tussen A.M.J. Wirtjes en P. Wolters te Medan. (A.M.J. = Margaretha Jantine Aletta ????) 

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid jun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top