Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DIVERSE KERKHOVEN DEEL 2.

Het kerkhof te Sintang in West Kalimantan 

De lokatie van Sintang hieronder. Een behoorlijk stuk de jungle in destijds voor de koloniale bestuurders en soldaten. Vanaf Pontianak de rivier stroomopwaarts en onderweg even hallo zwaaien naar de strijdlustige Dayaks die met hun koppnsnellers-tropheeën aan hun gordel heel blij terugzwaaiden, maar dan met bijlen en grote kapmessen in hun handen en soms ook blaasroeren

Kortom, hieronder de graven van de kapitein Gerard Johan Timmer en de Ass.Res. Jan Willem Stoll. Beiden gesneuveld tijdens uitoefening van hun ambt, maar tijdens verschillende perioden.

Foto's: Kaliamantan-news.com

Het graf rechts: Jan Willem Stoll, geboren te Sintang op 4 nov 1837 en gestorven te Sintang op 17 febr 1874 tijdens een dienstreis per schip KAPOEAS naar het opstandige gebied der Dayaks te MESIEKOE. Op 24 jan 1874 raakte hij geblesseerd en keerde meteen naar de basis terug, alwaar hij alsnog 23 dagen later aan zijn verwondingen overleed.

 

Hieronder het verhaal van de kapitein Gerard Johan Timmer gehuwd met Marie Henriette van Alderwerelt van Rosenburgh.

Eind oktober 1905 kreeg hij het bevel om overgeplaatst te worden van het 11de Bat Inf te Meester Cornelis naar Sintang. 2 Weken ervoor op 14 okt 1905 werd zoon Gerard Rugier geboren. Het gezin trok mee met de kapitein naar Sintang, gelet op de dagtekening van de rouwadvertentie. Hij sneuvelde op 3 febr 1905 en men was pas op 6 febr1905 bij machte om het lijk te ruimen en hij werd begraven op 7 febr 1905.

De bovengenoemde zoon Gerard Rugier Timmer, *14-10-1905 Batavia en +16-10-1983 Den Haag, huwde op 02-11-1931 Den Haag met Helga Hortence Cornelia Wamsteeker *6-9-1910 Den Haag en +27-3-1953 Den Haag. Gerard Rugier Timmer was onder andere Kolonel Artillerie. Over het geslacht van Alderwerelt van Rosenburgh is in de almanakken meer te vinden.

Te Sintang zijn de overige graven in desolate staat. Zie onder.

De hieronder genoemde gestorvenen (almanak Indisch 2) liggen te Sintang begraven.

Beelden van de omgeving van het kerkhof anno 2020, volop groen slangen tussen het gras hagedissen vogels rotzooi en weet ik veel wat nog meer.


 


 

Het kerkhof Kebumen, Semanding Gombong, vlakbij het oude fort van Wijck/Cochius.

Hieronder de lokatie van Kebumen:

Een foto van het KITLV van het oude fort.

 

Foto's hiernavolgend van Historyandlegacy-kebumen.blogspot.nl EN DRAGEN HET COPYRIGHT VAN DE HEER TEGUH HINDARTO, (met dank aan beschikbaar stellen)  behalve waar anders is vermeld.

Hieronder allerleerst een foto van een deel van het kerkhof met de heer Karmin, de 78-jarige bewaker van het kerkhof. Omdat het kerkhof niet onder Monumentenzorg van Indonesia valt, is het derhalve toegestaan dat de lokale bevolking er ook begraven wordt. Uiteraard, omdat de heer Karmin niet op de loonlijst van Negeri Belanda staat, zal er dus niet al teveel aan de Europese graven gedaan worden. Maar hij doet zijn best, dat mag gezegd worden.

 

Hier rust onze geliefde moeder Ariantje Kain-Gomis. Geboren Amboina 24 mei 1874. Overl. Gombang 15 juni 1937.

Zij was gehuwd met Hendrik Adriaan Kain *20-9-1867 te Madioen en +21-7-1936 Salatiga. Zijn ouders waren Jacobus Kain en Karsinah. Een (mogelijke) broer van Hendrik was Karel Lodewijk Kain *Ngawi 23-5-1865 en + ??


 


Het graf van Lt. Infanterie C.F.H. Campen. *8-12-1853 en + 23-1-1886. Hij was Instructeur militaire pupillen te Gombong en werd al vrij snel na indiensttreding tot deze functie op straat vermoord. Uit zijn huwelijk werd geboren een dochter, die gehuwd was met Edward Jacobson (Zij stierf circa 1907 te Batavia). Na haar dood schonk de heer Jacobson het portret (zie onder) van Lt. Campen aan het KITLV.

Foto: Jeancuk Instagram.

 

Een foto van het graf anno 24 okt 2019. Men heeft de boel eromheen wat geschoond en toonbaarder gemaakt. Wel een groot verschil met de toestand van ettelijke jaten eerder (zie foto boven.) Tja, de centen van toerisme trekken toch wel aan, want alom worden tegenwoordig die oude begraafplaatsen wat "mooier" gemaakt.

Meer weten over de Pupillen school Militairen te Gombong? Klik HIER.

Foto onder: KITLV...... Lt. Campen.

 


 


Overige onbekende graven te Gombong.

  

De rustplaats van de familie HURW..... blank gemaakt?... Maar ik maak er HURWITZ van, want er was een legerarts Hurwitz.... Dit  was tot heden 17 aug 2014 (de 69 verjaardag van de republik Indonesia) mijn gedachte. En dat was dus FOUT. Hieronder het juiste:

 

DE RUSTPLAATS VAN DE FAMILIE BURM..... (Vlgs Indisch GHG1GRAF zou het moeten zijn BURN).... DE familie site Lapre hanteert eveneens de naam BURM. Ik volg de naam BURM, aangezien in de kranten advertenties eveneens de naam BURM gehanteerd wordt.

In de nis van het graf zoals op bovenstaande foto staan de volgende namen (Vlgs Indisch GHG1GRAF)

 

  1. C.W. Burm-Boomhoff *23 september 1823 +10 oktober 1893. (Was 2de vrouw en ook weduwe van Charles Louis Burm)
  2. Maria Burm - echtgenote van D.W. Lantermans. *9 juni 1852 + 28 maart 1889
  3. Pieter Peelen (+10 maart 1910) echtgenoot van Lucia Burm. Lucia (*12-5-1851) was een dochter van Charles Louis en Carolina Frederica Ham(m)erich.(Zie 1 en 3 hieronder.)  Pieter was geboren te Den Haag 12 jan 1837. Zij huwden te Karanganjer op 2-2-1871. In Gombong hadden zij het Hotel Gombong welke in 1901 te koop werd aangeboden, doch waarschijnlijk geen kopers, want  na 1901 verschenen nog advertenties  van het hotel. Zij verhuurden aan vaste gasten tevens rijtuigen (maar enkel tot Purworejo en niet verder, want stel je voor dat de gasten ermee van door gingen.) 

 

Aparte graven met de volgende personen van de familie Burm. 

  1. C.F. Burm-Ham(m)erich *7 maart 1833 +5 december 1854. (Moeder van Lucia met Charles Louis.)
  2. N. Burm *10 januari 1854 +26 maart 1854
  3. Charles Louis Burm *27 sepember 1805 +25 november 1879.

 

Top