Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DIVERSE KERKHOVEN DEEL 2.

Het kerkhof te Sintang in West Kalimantan 

De lokatie van Sintang hieronder. Een behoorlijk stuk de jungle in destijds voor de koloniale bestuurders en soldaten. Vanaf Pontianak de rivier stroomopwaarts en onderweg even hallo zwaaien naar de strijdlustige Dayaks die met hun koppnsnellers-tropheeën aan hun gordel heel blij terugzwaaiden, maar dan met bijlen en grote kapmessen in hun handen en soms ook blaasroeren

Kortom, hieronder de graven van de kapitein Gerard Johan Timmer en de Ass.Res. Jan Willem Stoll. Beiden gesneuveld tijdens uitoefening van hun ambt, maar tijdens verschillende perioden.

Foto's: Kaliamantan-news.com

Het graf rechts: Jan Willem Stoll, geboren te Sintang op 4 nov 1837 en gestorven te Sintang op 17 febr 1874 tijdens een dienstreis per schip KAPOEAS naar het opstandige gebied der Dayaks te MESIEKOE. Op 24 jan 1874 raakte hij geblesseerd en keerde meteen naar de basis terug, alwaar hij alsnog 23 dagen later aan zijn verwondingen overleed.

 

Hieronder het verhaal van de kapitein Gerard Johan Timmer gehuwd met Marie Henriette van Alderwerelt van Rosenburgh.

Eind oktober 1905 kreeg hij het bevel om overgeplaatst te worden van het 11de Bat Inf te Meester Cornelis naar Sintang. 2 Weken ervoor op 14 okt 1905 werd zoon Gerard Rugier geboren. Het gezin trok mee met de kapitein naar Sintang, gelet op de dagtekening van de rouwadvertentie. Hij sneuvelde op 3 febr 1905 en men was pas op 6 febr1905 bij machte om het lijk te ruimen en hij werd begraven op 7 febr 1905.

De bovengenoemde zoon Gerard Rugier Timmer, *14-10-1905 Batavia en +16-10-1983 Den Haag, huwde op 02-11-1931 Den Haag met Helga Hortence Cornelia Wamsteeker *6-9-1910 Den Haag en +27-3-1953 Den Haag. Gerard Rugier Timmer was onder andere Kolonel Artillerie. Over het geslacht van Alderwerelt van Rosenburgh is in de almanakken meer te vinden.

Te Sintang zijn de overige graven in desolate staat. Zie onder.

De hieronder genoemde gestorvenen (almanak Indisch 2) liggen te Sintang begraven.


Het kerkhof Kebumen, Semanding Gombong, vlakbij het oude fort van Wijck/Cochius.

Hieronder de lokatie van Kebumen:

Een foto van het KITLV van het oude fort.

 

Foto's hiernavolgend van Historyandlegacy-kebumen.blogspot.nl EN DRAGEN HET COPYRIGHT VAN DE HEER TEGUH HINDARTO, (met dank aan beschikbaar stellen)  behalve waar anders is vermeld.

Hieronder allerleerst een foto van een deel van het kerkhof met de heer Karmin, de 78-jarige bewaker van het kerkhof. Omdat het kerkhof niet onder Monumentenzorg van Indonesia valt, is het derhalve toegestaan dat de lokale bevolking er ook begraven wordt. Uiteraard, omdat de heer Karmin niet op de loonlijst van Negeri Belanda staat, zal er dus niet al teveel aan de Europese graven gedaan worden. Maar hij doet zijn best, dat mag gezegd worden.

 

Hier rust onze geliefde moeder Ariantje Kain-Gomis. Geboren Amboina 24 mei 1874. Overl. Gombang 15 juni 1937.

Zij was gehuwd met Hendrik Adriaan Kain *20-9-1867 te Madioen en +21-7-1936 Salatiga. Zijn ouders waren Jacobus Kain en Karsinah. Een (mogelijke) broer van Hendrik was Karel Lodewijk Kain *Ngawi 23-5-1865 en + ??


Het graf van Lt. Infanterie C.F.H. Campen. *8-12-1853 en + 23-1-1886. Hij was Instructeur militaire pupillen te Gombong en werd al vrij snel na indiensttreding tot deze functie op straat vermoord. Uit zijn huwelijk werd geboren een dochter, die gehuwd was met Edward Jacobson (Zij stierf circa 1907 te Batavia). Na haar dood schonk de heer Jacobson het portret (zie onder) van Lt. Campen aan het KITLV.

Foto: Jeancuk Instagram.

 

Een foto van het graf anno 24 okt 2019. Men heeft de boel eromheen wat geschoond en toonbaarder gemaakt. Wel een groot verschil met de toestand van ettelijke jaten eerder (zie foto boven.) Tja, de centen van toerisme trekken toch wel aan, want alom worden tegenwoordig die oude begraafplaatsen wat "mooier" gemaakt.

Meer weten over de Pupillen school Militairen te Gombong? Klik HIER.

Foto onder: KITLV...... Lt. Campen.

 


Overige onbekende graven te Gombong.


De rustplaats van de familie HURW..... blank gemaakt?... Maar ik maak er HURWITZ van, want er was een legerarts Hurwitz.... Dit  was tot heden 17 aug 2014 (de 69 verjaardag van de republik Indonesia) mijn gedachte. En dat was dus FOUT. Hieronder het juiste:

 

DE RUSTPLAATS VAN DE FAMILIE BURM..... (Vlgs Indisch GHG1GRAF zou het moeten zijn BURN).... DE familie site Lapre hanteert eveneens de naam BURM. Ik volg de naam BURM, aangezien in de kranten advertenties eveneens de naam BURM gehanteerd wordt.

In de nis van het graf zoals op bovenstaande foto staan de volgende namen (Vlgs Indisch GHG1GRAF)

 

  1. C.W. Burm-Boomhoff *23 september 1823 +10 oktober 1893. (Was 2de vrouw en ook weduwe van Charles Louis Burm)
  2. Maria Burm - echtgenote van D.W. Lantermans. *9 juni 1852 + 28 maart 1889
  3. Pieter Peelen (+10 maart 1910) echtgenoot van Lucia Burm. Lucia (*12-5-1851) was een dochter van Charles Louis en Carolina Frederica Ham(m)erich.(Zie 1 en 3 hieronder.)  Pieter was geboren te Den Haag 12 jan 1837. Zij huwden te Karanganjer op 2-2-1871. In Gombong hadden zij het Hotel Gombong welke in 1901 te koop werd aangeboden, doch waarschijnlijk geen kopers, want  na 1901 verschenen nog advertenties  van het hotel. Zij verhuurden aan vaste gasten tevens rijtuigen (maar enkel tot Purworejo en niet verder, want stel je voor dat de gasten ermee van door gingen.) 

 

Aparte graven met de volgende personen van de familie Burm. 

  1. C.F. Burm-Ham(m)erich *7 maart 1833 +5 december 1854. (Moeder van Lucia met Charles Louis.)
  2. N. Burm *10 januari 1854 +26 maart 1854
  3. Charles Louis Burm *27 sepember 1805 +25 november 1879.

 

 

 

 


 

Top