Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolg op da pagina's SAMARINDA KERKHOF DEEL 1 (IVONNE ELSABETH SCHAAD) EN HET VERVOLGDEEL 2. (over haar directe familieleden)

Op deze pagina iets meer details en wetenswaardigheden over de familie Schaad/Kutsch Lojenga en aanverwanten

SAMARINDA KERKHOF DEEL 3.

 

 

Een recentelijk bezoek van één der familieleden Schaad - zijnde de heer R. Schaad te Rotterdam en kleinzoon van de heer Johan George Schaad en mevr. Johanna Wilhelmina Schaad geboren Kutsch Lojenga - aan mijn website, bracht me met hen in direct contact en ik verkreeg van de familie diverse foto's en overige details, welke ik hier met toestemming mag plaatsen. Waarvoor heel veel dank. 

 

De lezer/lezeres wordt hierbij in kennis gesteld, dat alle foto's hiernavolgend - tenzij ANDERS vermeld - het eigendom zijn en het copyright dragen van de familie R. Schaad te Rotterdam en dat overname en of dupliceren ervan niet toegestaan is, tenzij uitdrukkelijk om toestemming gevraagd is aan en verkregen is van de rechtmatige eigenaars. 


 

De 2de dochter van Reindert Frederik Kutsch Lojenga en mevr. Tan Loe Weh Nio was FREDERIKA THEODORA KUTSCH LOJENGA.

Zij werd geboren te Soebang (nabij Bandoeng) op 12 maart 1910.

Terwijl haar zuster Johanna Wilhelmina Schaad-Kutsch Lojenga en haar 3 kinderen reeds in 1952 naar Nederland vertrokken, bleef Frederika nog werkzaam te Semarang tot en met 1954.

Hieronder een pasfoto uit die jaren:

In 1920 kocht de vader Reindert Frederik van de 2 zusters een lapje grond te Pati en in 1929 kreeg hij een bouwvergunning en werd er een huis gebouwd op de Jalan Soewondo nummer 6 te Pati, welk huis na de dood van hun vader in bezit kwam van de 2 zusters. Wegens vertrek naar Nederland werd het huis in mei 1955 verkocht en kregen de zusters elk hun aandeel (minus exorbitante commissie van de NHM bank natuurlijk en kosten van de notaris.)

Ik heb via Google Vieuw de Jalan Soewondo opgezocht doch aangezien de huizen op dat gedeelte geen nummering hebben, kan op de foto het bewuste huis zowel links of rechts zijn. 

Tot de dag dat Frederika naar Nederland vertrok, woonde zij te Semarang op de Jalan Argopuro 24, welk huis echter anno 2020 er niet meer staat. Maar derhalve toch een scan van de straat en de lokatie vavn het huis.

Bij aankomst in Nederland verbleef Frederika op het adres Talmastraat 27 te Zutphen.

 

In 1934 verscheen een overlijdens advertentie in de krant wegens het overlijden van een neef Johan Kutsch Lojenga te Wageningen op 29-jarige leeftijd. Getekend door broeder en neven/nichten. De advertentiewordt mede getekend door R.F. Kutsch Lojenga en familie te Pati, hetgeen dan impliceert, dat vader Reindert op 21 april 1934 nog leefde. De huwelijksakte van Johanna Wilhelmina Schaad-Kutsch Lojenga was 18 juli 1934, dus dan zou vader Reindert overleden moeten zijn na 21 april en vóór 18 juli 1934. (In de huwelijksakte vermelding: Ouders overleden.)

 

Ietwat verduidelijking met betrekking tot de overl. adv. hieronder:

J.C. Kutsch Lojenga was Jan Carel en hij was procuratiehouder van de Sem. Adm. Mij. Geboren uit huwlijk van Reindert Frederik Zn Kutsch Lojenga (neef van de op deze pagina bedoelde Reindert Ferderik die gehuwd was met mevr. Tan Loe Weh Nio) en mevr. Elisabeth Madelaina Sigal. Jan Carel zijn opa heette ook Jan Carel en die was gehuwd met Trijntje Risselada.

J. Schott was 1ste vliegenier KNILM en gehuwd met juff Francoise Elisabeth Goddard.(Roepnaam Lily)  Lily was een dochter van G.P.F. Goddard en M.E. van Ameijden van Duijm te Den Haag.(Zie verdere details onder de scan.)

De huwelijksfoto echtpaar Schott Goddard hieronder. Zij huwden Den Haag 1 juli 1933. Johannes Schott overleed door een ongeval te BALI op 22 jan 1940. (Krantenbericht overlijden Telegraaf) in de rang van Commodore KNILM en geridderd in de orde van oranje Nassau. Hij werd 41 jaar oud.

Zijn ouders waren Wietske Kutsch Lojenga die gehuwd was met Abram Schott.

 

 

 

 

 


 

Tot slot uit de OGS nog de volgende aantekeningen, ter extra info voor diegenen die het willen uitzoeken. Het is mij onbekend of deze leden Schaad aan elkaar verwant/gerelateerd zijn. Ik heb wel iets extra's aan details toegevoegd:

 

  1. Albertine Caroline Schaad, *22-1-1910 en overleden Tegal 23 dec 1945. (De RA zegt echter: erkenning 22-1-1907 Albertine Caroline Schaad te Salatiga.) 
  2. Johan Emile Schaad, *Medan 22-1-1921 en overleden 4-8-1946 Semarang a/b N5-230.

 

 Ad 2) Johan Emile Schaad had als ouders Jan Louis Alexander Schaad en Emma Constance Hauber. Zij huwden Blitar/Medan op 8 okt 1917. Emma was geboren 18-11-1895 Tandjoeng Pinang Riouw en overleden Haarlem 26-2-1959. Jan Louis Alexander was werkzaam bij de Deli Spoorwegen overleed in 1933.   

Ad 1) Albertine Caroline Schaad.  Volgens het OGS was mevr. Albertine Caroline Schaad Directrice van het Gem. Ziekenhuis KARDINAH te Tegal (met de opmerking erbij: Identiteit onbekend en buitenerevelden.)? Trouwens het Kardinah ziekenhuis werd vernoemd naar Raden Ayu Kardinah (familie/adik kandung van R.A. Kartini.)

In 1940 was zij hoofdverpleegster en slaagde zij voor examen vroedvrouw. (Sumatra Post 27 dec 1940). Ik ben niet bekend met rangen en standen van het personeel van een ziekenhuis, maar volgens mij moet een Directie van een ziekenhuis toch tenminste de studie voor arts gedaan hebben. Ik heb niet kunnen ontdekken of deze studie gevolgd werd door mevr. A.C. Schaad. Het is best mogelijk dat in dit geval afgeweken werd van het gangbare protocol in verband met een naderende en daarna in gang zijnde oorlog en Japanse bezetting???

In 1929 woonde zij te Batavia (Krantenbericht Batavia Post BS).

Ik heb verder geen nadere details over haar kunnen vinden.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

 

 

Moge zij in vrede rusten. 

Top