Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolg op da pagina's SAMARINDA KERKHOF DEEL 1 (IVONNE ELSABETH SCHAAD) EN HET VERVOLGDEEL 2. (over haar directe familieleden)

Op deze pagina iets meer details en wetenswaardigheden over de familie Schaad/Kutsch Lojenga en aanverwanten

SAMARINDA KERKHOF DEEL 3.

 

 

Een recentelijk bezoek van één der familieleden Schaad - zijnde de heer R. Schaad te Rotterdam en kleinzoon van de heer Johan George Schaad en mevr. Johanna Wilhelmina Schaad geboren Kutsch Lojenga - aan mijn website, bracht me met hen in direct contact en ik verkreeg van de familie diverse foto's en overige details, welke ik hier met toestemming mag plaatsen. Waarvoor heel veel dank. 

 

De lezer/lezeres wordt hierbij in kennis gesteld, dat alle foto's hiernavolgend - tenzij ANDERS vermeld - het eigendom zijn en het copyright dragen van de familie R. Schaad te Rotterdam en dat overname en of dupliceren ervan niet toegestaan is, tenzij uitdrukkelijk om toestemming gevraagd is aan en verkregen is van de rechtmatige eigenaars. 


 

De 2de dochter van Reindert Frederik Kutsch Lojenga en mevr. Tan Loe Weh Nio was FREDERIKA THEODORA KUTSCH LOJENGA.

Zij werd geboren te Soebang (nabij Bandoeng) op 12 maart 1910.

Terwijl haar zuster Johanna Wilhelmina Schaad-Kutsch Lojenga en haar 3 kinderen reeds in 1952 naar Nederland vertrokken, bleef Frederika nog werkzaam te Semarang tot en met 1954.

Hieronder een pasfoto uit die jaren:

In 1920 kocht de vader Reindert Frederik van de 2 zusters een lapje grond te Pati en in 1929 kreeg hij een bouwvergunning en werd er een huis gebouwd op de Jalan Soewondo nummer 6 te Pati, welk huis na de dood van hun vader in bezit kwam van de 2 zusters. Wegens vertrek naar Nederland werd het huis in mei 1955 verkocht en kregen de zusters elk hun aandeel (minus exorbitante commissie van de NHM bank natuurlijk en kosten van de notaris.)

Ik heb via Google Vieuw de Jalan Soewondo opgezocht doch aangezien de huizen op dat gedeelte geen nummering hebben, kan op de foto het bewuste huis zowel links of rechts zijn. 

Tot de dag dat Frederika naar Nederland vertrok, woonde zij te Semarang op de Jalan Argopuro 24, welk huis echter anno 2020 er niet meer staat. Maar derhalve toch een scan van de straat en de lokatie vavn het huis.

Bij aankomst in Nederland verbleef Frederika op het adres Talmastraat 27 te Zutphen.

 

In 1934 verscheen een overlijdens advertentie in de krant wegens het overlijden van een neef Johan Kutsch Lojenga te Wageningen op 29-jarige leeftijd. Getekend door broeder en neven/nichten. De advertentiewordt mede getekend door R.F. Kutsch Lojenga en familie te Pati, hetgeen dan impliceert, dat vader Reindert op 21 april 1934 nog leefde. De huwelijksakte van Johanna Wilhelmina Schaad-Kutsch Lojenga was 18 juli 1934, dus dan zou vader Reindert overleden moeten zijn na 21 april en vóór 18 juli 1934. (In de huwelijksakte vermelding: Ouders overleden.)

 

Ietwat verduidelijking met betrekking tot de overl. adv. hieronder:

J.C. Kutsch Lojenga was Jan Carel en hij was procuratiehouder van de Sem. Adm. Mij. Geboren uit huwlijk van Reindert Frederik Zn Kutsch Lojenga (neef van de op deze pagina bedoelde Reindert Ferderik die gehuwd was met mevr. Tan Loe Weh Nio) en mevr. Elisabeth Madelaina Sigal. Jan Carel zijn opa heette ook Jan Carel en die was gehuwd met Trijntje Risselada.

J. Schott was 1ste vliegenier KNILM en gehuwd met juff Francoise Elisabeth Goddard.(Roepnaam Lily)  Lily was een dochter van G.P.F. Goddard en M.E. van Ameijden van Duijm te Den Haag.(Zie verdere details onder de scan.)

De huwelijksfoto echtpaar Schott Goddard hieronder. Zij huwden Den Haag 1 juli 1933. Johannes Schott overleed door een ongeval te BALI op 22 jan 1940. (Krantenbericht overlijden Telegraaf) in de rang van Commodore KNILM en geridderd in de orde van oranje Nassau. Hij werd 41 jaar oud.

Zijn ouders waren Wietske Kutsch Lojenga die gehuwd was met Abram Schott.

 

Ik heb mij niet verdiept wie de andere neven/nichten waren.  

Hieronder een foto van Johanna Wilhelmina met haar vader en tevens een echtpaar met 2 kinderen. Ik heb niet kinnen ontdekken wie het echtpaar was. Kennissen?  Ik vermoed dat de foto circa begin jaren 1930 genomen moet zijn.

 

 


 

Tot slot uit de OGS nog de volgende aantekeningen, ter extra info voor diegenen die het willen uitzoeken. Het is mij onbekend of deze leden Schaad aan elkaar verwant/gerelateerd zijn. Ik heb wel iets extra's aan details toegevoegd:

  1. Albertine Caroline Schaad, *22-1-1910 en overleden Tegal 23 dec 1945. (De RA zegt echter: erkenning 22-1-1907 Albertine Caroline Schaad te Salatiga.) 
  2. Johan Emile Schaad, *Medan 22-1-1921 en overleden 4-8-1946 Semarang a/b N5-230.

 Ad 2) Johan Emile Schaad had als ouders Jan Louis Alexander Schaad en Emma Constance Hauber. Zij huwden Blitar/Medan op 8 okt 1917. Emma was geboren 18-11-1895 Tandjoeng Pinang Riouw en overleden Haarlem 26-2-1959. Jan Louis Alexander was werkzaam bij de Deli Spoorwegen overleed in 1933. Zie onder de overl. adv. met daarin vermeld de namen van gerelateerden/verwanten.

 

 

Ad 1) Albertine Caroline Schaad.  Volgens het OGS was mevr. Albertine Caroline Schaad Directrice van het Gem. Ziekenhuis KARDINAH te Tegal (met de opmerking erbij: Identiteit onbekend en buitenerevelden.)? Trouwens het Kardinah ziekenhuis werd vernoemd naar Raden Ayu Kardinah (familie/adik kandung van R.A. Kartini.)

In 1940 was zij hoofdverpleegster en slaagde zij voor examen vroedvrouw. (Sumatra Post 27 dec 1940). Ik ben niet bekend met rangen en standen van het personeel van een ziekenhuis, maar volgens mij moet een Directie van een ziekenhuis toch tenminste de studie voor arts gedaan hebben. Ik heb niet kunnen ontdekken of deze studie gevolgd werd door mevr. A.C. Schaad. Het is best mogelijk dat in dit geval afgeweken werd van het gangbare protocol in verband met een naderende en daarna in gang zijnde oorlog en Japanse bezetting???

In 1929 woonde zij te Batavia (Krantenbericht Batavia Post BS).

Ik heb verder geen nadere details over haar kunnen vinden.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

 

 

Moge zij in vrede rusten. 

Top