Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het bijna verloren geraakt christelijk kerkhof van MOJOKERTO.

Foto's met dank aan Nathallia Fidrawati en Maria Christina, beiden uit Mojokerto afkomstig. Dank zij hen, die uit eigen middelen en tijd, hun energie stoppen in het rondstruinen naar oudheden en dergelijke uit de koloniale tijd.... Heel veel dank aan Nathallia en Maria. Beide personen zijn te vinden op Facebook onder de genoemde namen. Ter aanvulling: Nathallia is tevens beroepsfotografe en heeft ook nog haar site https://www.facebook.com/Minerva-Art-105707556458252/?fref=ts  en daarnaast ook te vinden op: http://nathalliafidrawati.simplesite.com/416734594

 

 Foto onder: Het graf van Mina Mooyaart en W.F.A. Mooyaart. Copyright Marina Christina.

De almanakken en de kranten doorgespit. De almanakken geven aan dat W.F.A. Mooyaart trouw was aan zijn werkgever en tot aan zijn pensioen werkzaam was op de suikerfabriek SEDATI te Mojokerto, maar GEEN naamsvermelding van zijn echtgenote.(In de almanakken staat gewoontegetrouw de naam van de echtgenote tussen haakjes.)

Ik vermoed derhalve dat zijn echtgenote MINA Mooyaart een Indonesische was en dat hun huwelijk niet officieel geregistreerd was. Er is namelijk ook geen geboortedatum van mevr. Mooyaart vermeld. 

Ik vermoed dat het gezin een dochter had geheten J. Mooyaart en ook woonachtig was te Mojokerto en werkzaam was (1922) als Sub. Griffier te Mojokerto. (Later overgeplaatst naar Jombang Oost Java. Voor het overige heb ik geen nadere bizonderheden over dit gezin kunnen vinden.

Op 9 dec 1901 dient Paul Frederik Adriaan Mooyaart te Pasoeroean een verzoek in om het ambtenaarsexamen te mogen bijwonen. Zou een broer geweest kunnen zijn. Verder voor mij niet relevant. De naam MOOYAART is in elk geval verbonden met de VOC te Ceylon.

Aanvulling 11 dec 2015....Zie ook foto onder: (Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati)

 Aanvulling 11 dec 2015: (Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati)

Ja, dan hebben we vervolgens het graf van Emile Victor KAYZEL. (De foto van het volledig graf is beschikbaar). De familienaam KAYZEL komt veel voor in Surakarta Klaten e.o. Emile Victor werd ERKEND op 10 sept 1907 volgens de almanakken. Maar gemakshalve wordt die datum als geboortedatum genoteerd in de archieven. Zijn vader was EUGENE VICTOR KAYZEL en zijn moeder was WARSINEM. Ook Emile ontkwam niet aan de Japanse internering. De genoemde A.W. Kayzel-Dieders op de interneringskaart zal hoogstwaarschijnlijk zijn vrouw geweest zijn. In de streken Jogja en Solo kwam de naam Dieders veelvuldig voor.

Emile Victor Kayzel stierf te Mojokerto op 1 mei 1976. Hij overleefde het Japanse interneringskamp nog 31 jaren.

 

Uittreksel van de databank van de Interneringskaarten.

Een voorvader DIEDERS geraakte in 1877 in problemen, omdat hij zonder toestemming een overledenen had begraven en kreeg een tweedaagse straf en een boete. Zie krantenknipsel. Als het aan de ambtenarij lag, dan had de overlevende zeker nog een paar dagen moeten wachten en dat bij die tropentemperaturen...over ambtenarij gesproken.... Toen en heden ten dage: geen bal veranderd. 

Aanvulling 11 dec 2015; (Foto gemaakt door Natahallia Fidrawati)

Hieronder een drietal graven waar ik geen raad mee weet. Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

Als eerste dan het graf van mevr. Hermeline Pattie geboren Barthélemy. RA1915: Erkend Hermelijn Barthélemy Djombang 5 dec 1911 - pag 180. (Op de foto onder is abusievelijk vermeld 1914. Dit moet 1911 zijn.)

Aanvulling d.d. 2 mei 2016: Ergens circa 1933 zijn gehuwd de heer L.A. Pattie en H. Barthélemy. Tot 1939 was hij Tuin-opzichter op de Suikerfabriek SOMOBITO en in 1939 was hij werkzaam op de Suikerfabriek Kremboong-Toelangan (Sidoarjo) als Tuin opzichter. Als liefhebberij deed hij aan tennis, want in 1939 deed hij mee aan een tenniswedstrijd.

 

 

Onderstaande foto: Internet-owner unknown/eigenaar onbekend/siapa pemiliknya tidak diketahuin.

 


 

 

Hieronder (foto gemaakt door Nathallia Fidrawati) het graf van Oma Da Mis v. Leeuwen. ( Volgens het opschrift zit er een spatie tussen Da en Mis. Geboortedatum en overlijdensdatum in de Indonesische taal. (Lahir en Wafat). Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

 


 

 

Mevr. A.A. Moekijit - Keyman.  Foto gemaakt door Nathallia Fidrawati) Voor de eventuele nazaten: Er zijn volledige scans beschikbaar. Wel tegen overlegging van bewijs van verwantschap of iets dergelijks.

 

Een dochter van het echtpaar Elisa Moekijit Keyman.

 

  

Overige foto's van enkele graven van het kerkhof, waar ik geen wijs uit kon, maar hier plaats om aan te tonen, dat niet enkel Peneleh in Surabaya in deplorabele staat is.

Alle hieronder getoonde foto's zijn COPYRIGHT van Nathallia Fidrawati. DO NOT COPY UNAUTHORIZED please !!!!

 

 

 

 

Gelet op de graven op de achtergrond zijn er - vermoed ik - nog wel meerdere begravenen te ontdekken. Doch, het moet liefdewerk blijven van de fotograven en geen "must". Van mijn kant is het liefdewerk en oud papier......Dames en heren toeristen die nog wel een reisje willen wagen naar Mojokerto: Gaat uw gang

Met dank aan Maria Christina en Nathallia Fidrawati.

 

Top