Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude kerkhof van SEMAMPIR te KEDIRI.

(Niet te verwarren met het andere Europese kerkhof van KEDIRI.)

Zie tevens de volgende pagina's omdat deze pagina's via de begravenen met elkaar in verband staan:

FAMILIE KNAAP OTTO

EN

SEMAMPIR SPECIAAL KNAAP/WIDJAJA/LANDEGENT

 

Helaas bestaat dat andere Europese kerkhof niet meer en dit hiergenoemde kerkhof van SEMAMPIR bestaat ten dele NOG, maar is een algemeen kerkhof geworden, ook wel genoemd in het Indonesisch TAMAN PEMAKAMAN UMUM (TPU) of vertaald Algemeen Kerkhof. De rest van het oude gedeelte is nu een winkelcentrum en enkele kantoren.

De destijds op dit kerkhof van Semampir Europese begravenen zijn ten dele naast elkaar op een klein stukje herbegraven, een ander deel is verkast naar een plek genaamd TPU op de hellingen van de Gunung Klotok en de rest is "verloren" gegaan.

In totaal zijn er op dit kerkhof van Semampir 8 Europese (en daarmee "gelijkgestelden" ) graven:

5 Nederlandse graven, 1 verzamelgraf inhoudende de stoffelijke resten uit een Chinees graf en 2 graven inhoudende de stoffelijke resten van overledenen met de familienaam LANDEGENT.

Ik heb getracht - ten behoeve van - eventuele nazaten en of belanghebbenden het één en ander te verduidelijken en de overledenen hiermede hun laatste eer en respect te tonen. Het is mij helaas niet geheel gelukt en men neme het mij niet kwalijk, zo men dit van plan was te doen.

Om dit te kunnen bewerkstelligen heb ik de zeer gewaarde hulp gekregen van mevr. Nathallia Fidrawati, die op mijn verzoek op de 26ste juni 2017 erop uit trok vanuit Mojokerto naar Kediri op de brommer en het slechte weer trotseerde. De enkele afstand van Mojokerto naar Kediri bedraagt ca 80 km. !!!

De foto's van de 5 graven zijn haar eigendom en COPYRIGHT en ik verkreeg toestemming om de foto hier te publiceren, waarvoor mijn zeer grote dank.

 

5 Resterende Nederlandse graven naast elkaar op een stekje in een apart hoekje.

Het betreft de graven van de families Wolterbeek en van Duinen. De kruizen werden destijds slechts voorzien van voorletters en achternaam en grotendeels zijn deze kruizen ook al aangetast door de tand des tijds. Geen geboorte noch overlijden datum. Jammer. Het zij zo.

Naar eer en geweten heb ik getracht het één en ander te reconstrueren hetgeen me grotendeels niet gelukt is. Ik heb uit de KB.nl en almanakken zoveel mogeljk relevante informatie bij elkaar gegaard en deze hieronder vermeld. Het ging me echter erom om in elk geval datgene wat er nog rest te publiceren ten behoeve van nazaten en of belanghebbenden.

Wil men meer weten over deze families Wolterbeek en van Duinen, dan kan zich wenden tot de webmaster van de website Stichting het Geslacht van Rhijn. (Deze site is ten dele afgeschermd en derhalve dient men zich tot de webmaster te richten.)

Op het internet zijn ook nog diverse andere websites (MyHeritage) te vinden die iets te vertellen hebben over de familie Wolterbeek en hun overige verwanten.

 

 

Hieronder - ter extra info - een beeld van de TPU begraafplaats op de hellingen van de Gunung Klotok.

 

Hieronder enkele aanvullende gegevens, voor zover mogelijk. Volgens de familie website Stichting van Rhijn, was Berthus : David Jan Berthus Wolterbeek(1909-1994) die met Wilhelmina van Duinen(1910-??) was gehuwd en heette zijn vader Jan Dirk Cornelis Wolterbeek(1853 Kediri-1920) die gehuwd was met mevr. Ijem.

 

 

Hieronder de interneringskaart van Jan David Cornelis die een zoon was van J.D.C. Wolterbeek.

 

Het overlijden van Johannes van Duinen.

 


 

  

Picture hereunder:

The renovation of the grave can be noticed clearly. It states: 

RUST. INVREDE

G.F. LEYSSIUS

OVERL. TGL. 4.12.64.

 

It should read correctly:

HIER RUST IN VREDE

G.F. LEIJSSIUS

OVERL. OP 4.12.64

He was:  GEORGE FERDINAND LEIJSSIUS, in life being an engineer at several Sugar Mills (Tjandi Sidoarjo - Ramboen Pedan - Tangoelangin Porong - Koenir - Gempolkrep.)

Born at Jogja 8 dec 1887 and married to MARIE DOORTJE DUTRIEUX on 4 Jan 1912. He had a sister Marie Louise Leijssius and most probably his father was descending from the Dutch nobility family LEIJSSIUS from Jogja. His mother must have been a local Indonesian woman - most probably "bangsawan" from the Jogja Keraton.

Lots of family members LEIJSSIUS worked and lived in the sugar mills districts of Pasuruan, Kediri and Blitar, Mojokerto, Jogja and a few at Sumatra/Penang/Singapore.

 

 


 

Picture here under:

GRIETJE PAULINA KOST, born 16 ferb 1918 and died Kediri 1966. In Menado are many familie members called KOST. I did not succeed to find out about her relatives nor herself. Was she married? Did she had children?

Should anybody needs to do some research, pls feel free and check this webiste. Halfway the page are all members of the KOST family at Menado stated. http://www.fam-kost.nl/kost.html

 

 


 

 

Picture hereunder:

This is completely messed up by the renovators. An old name plate - cut in pieces - and used for somebody else's name. My question: Who is resting in this grave?

I do not call such "renovation" ...... I call such a poor "Kindergarten" Job. They should at least have removed the original letters in honour and respect of Mr. Prawirowinoto.

 

Picture here under:

IBU ROOSJATI DEPPMANN....Wafat /Died Tgl/Date 27-2-1974 Usia/Age 85 Thn/Years old.

 

One thing for sure: This deceased lady belonged to the DEPPMANN family.

Died at age 85 in the year 1974, meaning that she should be born around 1888/1889.

I was not able to find more personal details about Mrs. Roos(jati) DEPPMANN.

However, I did find the following data:

 

  1. Born at Bojonegoro 3-5-1888 MARIE DEPPMANN. Most probably her father could have been Ernst Christiaan DEPPMANN with a local Indonesian  woman called SIPAH or CH. E. DEPPMANN with a local Indonesian woman. Could Marie changed her name into Roosjati? Or was she married to a husband called Roosjati? 
  2. HEINRICH DEPPMANN, born 28-1-1890 Semarang and died due to Japanese imprisonment 18-8-1945 at Ngawi, 3 days after liberation. !! He married a local Indonesia woman called Mrs. SITI.
  3. JOSEPH DEPPMANN born 14-9-1893 at Makassar, prisoned by the Japanese and forced to work at the Pakan Baru railway and died 3-6-1945. His father was Ernst Chrsitiaan Deppmann and his mother was SIPAH
  4. Born at Ngawi 4-9-1896 KARL DEPPMANN. He became a prison guard at Madiun prison but lived in Ngawi. Unknown to me what happened to him in the war.
  5. Born at Bojonegoro (Dagangan) 19-9-1905 JOHANNA PETRONELLA DEPPMANN. Most probably her father could have been  Ch.E. DEPPMANN or E.C. DEPPMANN with a local Indonesia woman. Died 14 jun 1990 at Kerkrade The Netherlands. She was married to LEONARD VAN DER PLAS.
  6. Born at Ngawi 15-11-1918 FRITS DEPPMANN. His father was Heinrich Deppmann (see 2) and mother was SITI. Died 24-6-1944 in Japanese imprisonment on board the ship TOHOMAKU MARU in the neighbourhood of NAGASAKI JAPAN. Father and son did not survive the war and so much grieve for Mrs SITI, being wife and mother.
  7. LIBBERTY LEONORA DEPPMANN, born Ngawi 25 may 1926 and died at Ngawi 14 oct 1944 in imprisonment.
  8. MIENTJE DEPPMANN was married to PIETER STEVENS at Madiun and moved to Surabaya.

  

 

Picture here under:

Last but not least, the grave of a child called ANDIKA APRILIANTA. I did not succeed to know who she was or her family.... Her age was almost one year.... Born 21 april 1912 and died 3 april 1913. She was Christian baptized..... Born, died and called APRIL.... sweet eternal dreams little baby you were once. These days a radiostation at Kediri is carrying your name ANDIKA.

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

 

Iets extra's nog over de nieuwere begraafplaats te Kediri en over "hoe men dacht over de christelijke minder gegoede Javanen, Chinezen, Ambonezen" !!!!! En dat dus anno 1941 - circa 300 jaren nadat de houten zeilscheepjes van de VOC het eilandenrijk binnenvoeren !!!!!

1941 - Een jaar later was het gedaan met de kolonie Nederlandsch Indië en weg met de arrogante poeha van de blanke man afkomstig uit het land van de blanke top der duinen. Denk er maar eens goed over na hoe triest het was: zelfs de lijken van de christelijke lokalen vielen nog onder het blanke klassensysteem !!!

 

Top