Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het kerkhof van Jogja. Deel 2

(Naam van Jogja ten tijde van het koninkrijk Mataram = Ngayogyakarta Hadiningrat en welker naam nog steeds wordt gebruikt voor de kraton, maar eigenlijk is het volledig Siti Hinggil Ngadijogyakarto).

Met medewerking van Lengkong Sanggar. De foto's dragen zijn copyright. Terima Kasih Mas, atas nama "gotong royong".

 

 

Om te beginnen een kaart van de locatie van het oude kerkhof. (Kaart van moeder Goegel). Dat groene plekje op de kaart, daar moeten eventuele geïnteresseerden naar toe, als ze Jogja bezoeken op zoek naar voorouders en ik verwijs tevens ook naar de Ind.Navorscher BRP6.pdf geschreven door Leo Janssen.

Voor de locatie van dit kerkhof zie deel 1 bovenin.

 

Het graf van Francois Charles Meyer. Geboren te Magelang januari 1878 en gestorven te Jogja juni 1932. Hij was de zoon van Ritmeester Cavalerie Charles Jean Henri Meyer (Jhr) en Pauline Victoire Croese.

Hij was 1ste Employee van de onderneming Gedjajan (Gejayan) en huwde 1924 met de Indonesische vrouw Marti. Uit dit huwelijk kreeg het echtpaar een dochter en 2 zonen. Hij droeg namens erfrecht eveneens de titel van jonkheer. (De suikeronderneming draaide niet lekker en lag vanaf 1932 t/m 1938 braak en besloten werd om tabak te telen. In 1916 was ook al sprake van de verkoop van de onderneming.)

Zijn moeder Pauline Victoire Croese stierf op 30-jarige leeftijd en zijn vader huwde ten tweede met Francina Wilhelmina Josephine Louisa van der Brugghen. Uit dit huwelijk werd zoon Willem Karel Emile Meyer geboren, een halfbroer.

(Bronnen: kb.nl en Ind.Navorscher)

 


Hieronder:

Een deel van de familie JüCH en deze familie was zéér ruimschoots vertegenwoordigd in het voormalig Indië en vooral in het gebied Jogja. Verbonden met deze familie zijn ONDER ANDERE de families Fredriks, Fraeijhoven, Hendrik, Comanne en nog meerdere.

Aangezien ik niet betaald wordt voor een functie als "uitpluizer" van historische gegevens en ik het weinige wat ik hier op deze site aanlever, geheel uit eigen kosten betaal, zal ik derhalve de familie JüCH ook niet verder genealogisch uit de doeken doen. Dit is mijn uitspraak en u zult het hiermee moeten doen. (Zei de Rijdende Rechter) en ik nu dus ook.

Waar nodig en mogelijk was, heb ik aanvullende info geplaatst.

Het graf van C.F.W. Jüch (7-6-1882 / ..-5-1954) en Gerda Comanne (8-4-1925/27-6-1945). De heer C.F.W. was gehuwd met juff. J. Comanne. Deze Gerda ZOU dus een zusje geweest kunnen zijn? Of ..... ?

 

In het adresboek van de gemeente Haarlem 1969 komt voor de naam: L.J. Jüch geboren Comanne wonende aan de Sloterweg 16. Volgens mij was dit een pension geweest, aangezien op dit adres ook waren ingeschreven de families Heeremans, Henser, Kuypers en Steenstra. In 1936 slaagde een L.J. Comanne voor het Handelsexamen. In 1930 vertrekken A.J. Comanne en L.J. Comanne voor een reisje (langs de Rijn) richting Rotterdam per ss. Insulinde. Op 18 jan 1931 komt slechts J. Comanne terug per m.s. Marnix van Sint Aldegonde. (De A en de L is men kwijt geraakt?)

 

Dan het graf van Johannes Frederik Ferdinand JüCH en Minah (doopnaam Wilhelmina) JüCH..... Minah was geboren op 6 dec 1879 te Brossot Jogja en gestorven op 14 juni 1967. Johannes was geboren op 6 dec 1870 (hoe bestaat het, zelfde dag/maand als Minah) te Bledog Boyolali en gestorven op 23 febr 1940.

 

Hieronder een advertentie van het overlijden van Clara Hortense Jüch (zusje van J.F.F.) met daarin de namen van de familieleden, zodat men zelf pen en papier kan pakken om het één en ander haarfijn uit te zoeken.

Kleine toegift op de advertentie hierboven. M. Fraeijhoven was Margaretha Carolina;  A.F. was Arnold F......  Margaretha en Arnold huwden te Surabaya in 1905.


Het graf van K.G.E. Pistorius.

Hier rust mijn geliefde echtgenoot, vader en grootvader K.G.E. Pistorius. geboren 27 juli 1873 en overl. 17 juli 1941. Hij was gehuwd met J.M. Anthonijs en hun zoon Heinrich Arnold Fiedrich werd geboren op 14 febr 1898 te Porrong Kepoeloengan. Een andere zoon Karl Gustave Eduard werd te Malang geboren op 19 april 1895.

Waar de letters K.G.E. voor stonden is mij niet ontcijferd door de mij beschikbare bronnen. Wel weet ik, dat de heer Pistorius ooit een Sandelwood race paard bezat en die hij Piet had genaamd. (Het zal toch niet zo geweest zijn, dat de moeder van het paard Truus had geheten en zijn vader Jan ??)... Doordenkertje: Of de familie banden had met Suid Afrika is mij onbekend.

 

 Vervolg met deel 3.

Top