Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

SIBOLGA - Tapanuli - het kerkhofje op de grond van de oude Batak Protestantse kerk HKBP Lama te Julu. Tegenwoordig nog slechts een paar stukken beton/cement/stenen en wat gras.

 

Ik kreeg een tip van de heer Lengkong Sanggar Ginaris, een bevriende Indonesische archeloog, waarvoor dank. !! (Zie onderstaande scan.) Men praat over 4 graven, doch ik heb slechts 2 ervan kunnen traceren en wel: De heer Wilhelm Becker en Emilie Adolphine Schrey. (Becker was schoonzoon van Schrey en hieronder de details.)

 

Wie was de heer Wilhelm Becker? Een koopman uit Duitsland die zich te Sumatra vestigde en daar huwde met een aldaar geboren nazate van de Duitse zendeling Johannes Schrey.

Beker richtte later een handelsbedrijf Mij n.v. Becker & Brand op samen met de heer D. Brand (zijn zwager) en zijn schoonvader maakte hij procuratiehouder. Veel valt er verder niet te vertellen en nog minder over het kerkhofje. De heer Becker stierf in 1933 en in 1935 werd zijn bedrijf (samen met nog enkele andere bedrijven en woningen) door een grote brand getroffen.

 

Hieronder de oude Bat.Prot. kerk met de resten van wat eens graven waren.

Hieroboven de algemene begraafplaats (TPU Taman Pemakaman Umum) nabij de kerk. 

 

Dan nog wat genealogie hieronder:

De heer Johannes Schrey, zendeling, procuratiehouder Becker & Brand, schoonvader van Wilhelm Becker en gehuwd met Emilie Adolphine Hennenhofer.

Emilie Adolphine Hennenhofer gehuwd met Johannes Schrey en schoonmoeder van Wilhelm Becker. Zij ligt begraven in het hof van de kerk.

Wilhelm Becker, gehuwd met dochter van echtpaar Schrey hierboven, zijnde Gertrud Schrey. Wilhelm ligt begraven in het hof van de kerk.

Gertrud Schrey, echtgenote van Wilhelm Becker. 

Dan iets over de zakelijke (en familie) relatie van de heer Wilhelm Becker en Brand. Het waren behalve zakenpartners ook zwagers van elkaar, want een zuster van de echtgenote van Wilhelm Becker was 

 

Bron: Zie hun scans hierboven. Beiden liggen op de grond van de kerk Schoonmoeder en schoonzoon.

Tot slot een curiositeit:

RA1885: Emilie Adolphine Hennenhofer huwde te Sibolga met Johann Schrey (zendeling), op 20 dec 1883.

RA1885: Aan de overkant van Sibolga, ligt het eiland NIAS met als hoofdstad Goenoeng Sitoelie:  Elisabeth Thekla Josephine Lijdia Hennenhofer huwde aldaar met de heer Johann Adam Fehr op 20 dec 1883. En toch geen familie van elkaar, die beide dames, die op dezelfde dag huwden en allebei vlakbij elkaar woonden en allebei Hennenhofer als achternaam hadden en ook de heer Fehr was zendeling.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top