Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Een pagina met foto's van de site FOTO ZOEKT FAMILIE deel 2.

Het betreft foto's uit album 1095 met totaal 50 pagina's en enkel foto's van graven. Ik heb de meest leesbare foto's eruit gehaald en bij de hier geplaatste foto's zet ik tevens de pagina nummers erbij uit het album. 

Het album moet door de maker in elk geval NA 1934 gemaakt zijn, aangezien er foto's in staan met sterfdatum 1934. Zou dit een hint kunnen zijn voor eventuele nabestaanden die menen recht op dit album te hebben?

De foto's hebben betrekking op diverse kerkhoven, waaronder Semarang en Batavia. Waar mogelijk heb ik de foto's voorzien van begeleidend commentaar en/of achtergrond informatie.

Misschien dat eventuele "nazatige" (nieuw woord door mij uitgevonden) passanten er wat aan hebben. Uiteraard is mij niet bekend aan wie het album behoort. 

Zie ook de pagina Foto Zoekt Familie deel 1.


 

Helena Jacoba Delfos geboren Bakker van pagina 15. Begraafplaats Semarang.

Helena Jacoba Bakker (roepnaam Leen)  werd op 21-11-1910 geboren te Semarang en overleed op 5-7-1932 te Semarang. Gehuwd in 1931 met Frederik Mari Delfos (vernoemd naar zijn vader), op 16-4-1906 te Soerabaja geboren en gestorven 18-9-1944 te Bekoelen West. Zij verloofden zich reefs op 4 mei 1929 !!!

Zijn vader was Frederik Mari Delfos (1863 Rotterdam - 25/1/1925 Hilversum) en zijn moeder was Cornelia Hermine van der Linden (1874 Semarang en 1959 Heemstede). Deze Frederik en Cornelia huwden in febr 1900 te Soerabaja. Aanverwante families waren de families van Heel te Laren, Roland Holst te Hilversum en Visser te Hilversum. Hij was directeur cultuurmij. De Vorstenlanden en o.a. ook commissaris:  van de mij MASWATI , tabakcultuurmij C.Enthoven en co, in 1915 Directeur van de SF Poerworedjo en nog wat meer. 

Delfos Sr. hieronder.(Schoonvader van Helena Bakker)

 


 

Oscar van den Berg van pagina 17. Begraafplaats Semarang.

Met de grootste moeite en met behulp van mijn software kon ik de geboortedatum en -plaats ontcijferen en kwam ik tot de conclusie dat er 27 mei 1836 en Djokdjakarta stond, hetgeen me bracht bij het onderstaande. (Een neefje ook geheten Oscar werd op 21 mei 1869 geboren, hetgeen me eerst op een dwaalspoor bracht.)

Het opschrift zegt: HIER RUST en dan MR en dan Oscar van den Berg etc.

De naamsaanduiding op de grafplaat is niet kompleet. Dit moet zijn: 

Mr. OTTO AREND OSCAR VAN DEN BERG.

Gehuwd met Anna Sophia Carolina Pennekamp te Jogja op 8 juli 1873. Zij overleed te Jogja op 22 aug 1900

Geboren 27 mei 1836 te Jogja, zoon van Carel Lodewijk van den Berg en Maria Magdalena Baumgarten. Overleden 1908.(Dag en maand niet te traceren). Met pensioen in 1881 als ambtenaar.

Meer weten over Oscar's voorouders en familie? Ga dan naar de website VAN DEN BERG. Let wel: Deze website is deels incompleet en is voor het laatst in 2009 geupdated.

Ondergetekende is via de in-aangehuwde families d'Abo, Nahuijs, Dom en Dezentjé gerelateerd. De stamvader van de familie van den Berg was: Johannes Gerardus van den Berg (*1762 Utrecht en 1842 Batavia) gehuwd met Maria Elisabeth Coert op 21 okt 1786 en in 1814 gescheiden. Hij was opperkoopman en eerste Resident. 

Maar in de vorstenlanden van Jogja gebeurde natuurlijk heel erg veel dat niet door de beugel kon. Hiernavolgend een link naar het proces Graaf von Ranzow in verband met het verdwijnen van circa 40.000 guldens uit 's Lands Kas in 1874, waarbij de volgende familienamen werden genoemd (en welke helaas ook in mijn stamboom aanwezig zijn en waarbij ik niet heb meegedeeld in die berg verdwenen geld): von Ranzow beklaagde en veroordeelde, Schmidt auf Altenstadt procureur, Otto Arend Oscar van den Berg getuige, George Weinschenk (via Doornik gerelateerd) getuige, Apfel mede beklaagde en veroordeelde, de sultan van Jogja (welke rol??), van Bronckhorst getuige, Baumgarten getuige, Lawick von Pabst getuige, een paar Chinese opium handelaren, wier vaders nog zaken deden met die overopa van me uit Semarang Joseph Johannes... nah nah nah, wat een zooitje toendertijd en..... nog steeds.

Lees hier de veroordeling van 15 jaar tuchthuis voor Graaf von Ranzow. 4 Bladzijden gevuld met het arrest. Het lijkt de Story en privé wel.

MIJN PERSOONLIJKE VISIE: Deze von Ranzow jat 40.000 guldens in 1874 en krijgt 15 jaar tuchthuis en nog wat boetes etc. Ik had eerder iets geschreven over Albert van Daalen (broertje van de Aceh ijzervreter) die veroordeeld werd voor het verduisteren van 321.000 guldens in 1904 waarvan circa 22.000 spoorloos bleef en die krijgt 5 jaar gevang. Een rechtssysteem zo krom als een hoepel. Maar geen verschil met heden, want dat kromme gedoe gebeurt nog dagelijks.

 

Hieronder een stukje over de families in de cultuur in de Vorstenlanden van Jogja, waaronder de familie van den Berg.

 

 

 


 

Dora Albinus van pagina 17. Begraafplaats Semarang.

De familie Albinus was ruimschoots vertegenwoordigd en ik heb geen bizondere annekdotes over deze dame mevr Dora Albinus kunnen vinden. Ik zelf ken de streken van Patjet uit de jaren 50/60 en het verwondert me dat de familie Albinus daar woonachtig was. In die tijden was het een arme streek met slechts her en der kapok, een verdwaalde sawah en veelal jagung(mais) akkers en voor de rest bos en bos en bos. Gelegen op de berghellingen van Temanggunan. Ik vermoed dat men daar een logement runde aangezien de streek vrij koel is. Anders zou ik het ook niet weten. Ik kan er faliekant naast zitten met mijn gedachtes wat daar de familie deed voor de kost. Een cultuur onderneming was daar zeer zeker niet. (Tegenwoordig een toeristisch oord met veel hotels en wandelroutes.)

Bodjonegoro waar mevr. Dora Albinus geboren werd, was wel een cultuurgebied en vrij bekend in de historische documentatie. De Djatiebossen van Bodjonegoro staan bekend om de daar plaats gevonden executies. Zie de pagina Executies Bodjonegoro. Mind: Er bestaat ook een Bodjonegoro in de buurt van Rembang en daar woonden ook leden van de Albinus familie.

Het feit, dat zij te Semarang ligt begraven, zal wel te maken hebben, dat daar enorm veel leden van de Albinus familie woonden.

Info: L.Ch.W. Albinus te Patjet overleden op 18-1-1928.

 


 

D.B. van den Dungen Bille van pagina 17. Begraafplaats Semarang.

Officiëel is haar naam Diederiche Bernardine van den Dungen Bille. Enorm veel leden van de familie van den Dungen Bille in Indië. Voor het overige heb ik weinig over de bewuste dame zelf  kunnen vinden. Jammer. Zij schijnt in elk geval niet gehuwd geweest te zijn.

Haar ouders waren: Hugo Josephus van den Dungen en Sophia Wilhelmina Axt. (Geboorte adv. Soerabajasch Blad 3-1-1899, dochter geboren 26 dec 1898.)

Enkele vrouwelijke leden van de familie van den Dungen Bille droegen de naam Di(e)deriche waaronder als eerst voorkomend aangehuwde, die van Périne Dideriche Cato. Périne was gehuwd met Josephus Bernardus van den Dungen Bille (*Rotterdam 1824)

De mannelijke leden maakten er Diederik van.

Ook enkele leden van deze familie is het leed van de oorlog niet bespaard gebeleven.(Zie OGS).

In Malang was in 1899 een bibithandelaar/koffie plantjes teler P.C. van den Dungen Bille.(Een broer? of Oom? of Vader van Hugo?)

De families Mentel (Johan George Mentel met A.F. van den Dungen Bille) en Persijn waren onder andere aangehuwd. In dec 1933 (6 maand na het overlijden van D.B.) stierf te Malang op 31 jarige leeftijd Christine Elisabeth Persijn, gehuwd met Jan van den Dungen Bille. 

Kortom, indien men tijd en zin heeft om het allemaal uit te spitten, zijn er genoeg data beschikbaar.

Ed Fredriksz heeft een ietwat uit de doeken gedaan op deze site over de relaties van den Dungen Bille en Fredriksz.

 


 

Bernard Jansen van pagina 15. Begraafplaats Semarang.

Geboren 21-5-1867 (27 mei??)  te  Soerakarta (of Soerabaja) (??)    en gestorven te Semarang op 11 juli 1934. (Na uitvergroting van de foto). Advertentie krant: Overleden Semarang B. Jansen week 9-14 juli 1934, man, oud 67 jaar.

Enorm veel leden familie Jansen en familie Arroo. Enorm veel. Ook veel huwelijken van Jansen met Arroo.

 

Wat ik heb gevonden is: 

 

  • RA1934: Woonachtig te Semarang gepensioneeerd employee Internatio,  B. Jansen en gehuwd met A. Arroo. Na RA1934 geen vermedlingen meer.
  • 2001NN14: Gehuwd te Soerakarta 22-1-1908 A(dele) Arroo met Bernard Jansen.
  • Er was een deurwaarder en agent Weeskamer B. Jansen te Ponorogo en Djombang 1892/1897

Het is mogelijk, dat deze Bernard Jansen er mee bedoeld wordt.

 

 


 

 

Top