Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het kerkhof PURBALINGGA deel 6

met verwiijzingen naar Purbalingga deel 1.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 2.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 3.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 4.

met verwijzingen naar Purbalingga deel 5.

En tevens nieuwe aanvullingen. 

 

Met foto en (deels gegevens via website) van mevr. Anita Pitha Wiryo Rahardjo, webmaster van o.a. de blog: https://langgamlangitsore.blogspot.com/ , onder meer onderzoekster van oudheidkundige artifacts in Indonesia. De foto's dragen haar Copyright en zijn haar eigendom, welke ik met toestemming mag gebruiken.Met dank /Terima kasih Mbak Anita !!! 

Op 23 mei 2019 kreeg ik nieuwe en aanvullende berichten en foto's van dit kerkhof en aan de hand hiervan heb ik derhalve verwijzingen naar de voorgaande delen zoals hierboven gelinked.  


Met dit deel sluit ik de serie PURBALINGGA KERKHOF af, aangezien de overige graven (die ik in deze serie NIET heb behandeld) totaal onherkenbaar zijn.

Hieronder een beeld van het aanduidingsbord van het kerkhof anno 23 mei 2019.

Welja, we verenigen het nuttige met het aangename en we maken van deze oude begraafplaats een stadsbos vallend onder natuurmonumenten. Te kust en te keur,: Mangga, rambutan, durian, sawoh, jambo bol...(ja zelfs kluwih om sayur kluwih van te maken)....Op het bord is te lezen welke fruitbomen er totaal geplant zijn. Is ook een idee en waarom niet eigenlijk? Ik stel me een Nederlandse begraafplaats voor volgeplant met appel- peren- pruimen- kersenbomen voor......

Een klein spelfoutje nemen we op de koop toe voor lief... (Kerkop = kerkhof). De verbetering is door mij aangepast.

 


 

Het graf van de heer A.J.VINTCENT. (Let wel: Met een "t" ertussen, want er was ook een familie Vincent.)

 

 

 

 

 

Informatie: 

Augustus Johannes Vintcent, geboren Den Haag, huwde op 18 aug 1864 te Delft, oud 23 jaar, met Anna Mathilde van Berckel, geboren 12-11-1843 te Semarang. Zijn vader was Lodewijk Anthony Vintcent, kunstschilder van beroep te Den Haag en overleden toen Augustus een paar maanden oud was en zijn moeder was Louisa Maria Keurenaear. 

Hij was bestuursambtenaar landelijke inkomsten en kultures.

Het echtpaar kreeg één dochter Louisa Maria Vintcent, geboren Purbalingga op 27-3-1867 en werd vernoemd naar haar oma Louisa Maria Keurenaer; zij huwde Louis Peter Carel de Laive op 9-1-1900 te Madioen en overleed Utrecht 7-3-1953 te Utrecht. (De Laive is ook gerelateerd aan Dumpel).

Anna Mathilde van Berckel, weduwe van Augustus Johannes Vintcent, hertrouwde op 1-11-1873 te Tjilatjap Banjoemas met Johan Herman van Lennep.

De moeder van Augustus, Maria Louisa Keurenaer vertrok met zoon Augustus en diens echtgenote mee naar Indië en stierf te Batavia, een paar maanden na de dood van haar zoon, op 12 maart 1869.

Zijdelingse info: Op 23 januari 1839 huwde te Soerabaja JOHANNES AUGUSTUS KEURENAER met JACOBA LIJDIA MARIA WILHELMINA CORNELIA BOERS. (Zij was 17 en hij 29). Zij kregen diverse kinderen waarvan meerdere vroeg stierven. (Belangstellenden en of nieuwsgierigen mogen het zelf verder uitzoeken hoe het in elkaar zat. Mijn zegen heeft u.)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Johannes_Augustus_Keurenaer

 

 


 

Het graf van PIETER VAN DER WOUDEN.

Pieter werd geboren te Sidoarjo (Soerabaja) op 20-11-1863 en overleed te Purbalingga op 4-9-1898. Hij was de zoon van Jan van der Wouden, landeigenaar te Sidoarjo en zijn moeder was ??? (Hoogstwaarschijnlijk een Inlandse dame.)

Andere kinderen uit deze relatie waren:

 

  • Jan van der Wouden geboren 27-8-1865
  • Henri van der Wouden geboren 1-1-1867.
  • Mary van der Wouden geboren 5-1-1861.

Pieter zelve had een relatie met de Inlandse vrouw MOESIE en hieruit de volgende kinderen:

 

  • Jan Pieter Tiano geboren (erkenning) Banjoemas op 24-10-1889 !!!!!
  • Willemine Mairy geboren (erkenning) Banjoemas op 23-10-1889 !!!!
  • Rienier van der Wouden geboren (erkenning)  Poerbolinggo op 3-1-1891. 
  • Willem van der Wouden geboren (erkenning) Poerbolinggo op 28-9-1894.
  • Anna van der Wouden geboren Poerbolinggo 30-11-1897.

 

 

 

Tja: Hier rusten zacht de tweeling...................

 

Moge zij allen in vrede rusten, waarmee ik tevens deze serie afsluit.

 

Top