Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De desa Lonthoir te Banda (Neira).

 

De foto van het graf, waar ik hieronder iets over publiceer is afkomstig van www.paulinegaspersz.com en draagt dus haar COPYRIGHT. Indien u het Indonesisch machtig bent, dan is er op deze site van Pauline Gaspersz heel veel over Maluku en nabijgelegen eilanden te zien en te lezen

 

In de desa Lonthoir is nog een oud vergeten kerkhofje, destijds natuurlijk bestemd voor de landhuurders c.q. perkeniers.

  

Geboren in een gebied dat nog net niet in de normen viel van mondain tropisch leven en overleden in een soortgelijke toestand; één en ander ter vergelijking met wat er zich in Batavia en meerdere grote steden op Java plaats kon vinden op sociaal gebied, geen societeit e.d.....Maar Banda is mooi en heeft aan de toerist heel wat te bieden. Banda heeft een geschiedenis. Enfin, boek maar een reis ernaar toe in plaats van de gebruikelijke toeristen reizen bus in bus uit hotel in hotel uit. Banda heeft bijvoorbeeld een logement genaamd Leiden.

 

Banda , het eiland van de kruidnagelen en in het Indonesisch heet het buah Pala. Banda waar ooit een grote tragedie plaats vond.

Hieronder een foto van de grafplaat. Ik weet niet waar het graf zelf gelokaliseerd is, want zo te zien lijkt het of de grafplaat zomaar los ergens "neergedenderd" is.

 

"Ter nagedachtenis van Margaretha Martina Johanna Adriana Amalia KRUIJT, geb. Fort de Kock 14 oct 1843 en overleden 6 juli 1884 door haren diepbedroefden echtgenoot Albert Mulder. Zij zijn niet waarlijk dood, die in ons harte leven."

 

 

 

 

De voorouders van Margaretha. Zij huwde met Albert te Banda op 16-6-1883 (RA1884)

 

 

Bron BRP9:

 

Banda 16.06.1883 Albert Mulder, geb. Lonthoir (Groot Banda) 28 april 1856, landhuurder, zoon van Jacob Gerardus Mulder, oud 68 jaar, en Ida Magdalena Versteegh, oud 56 jaar; met Margaretha Martina Johanna Adriana Amalia
Kruijt, geb. Fort de Koek 14 okt. 1864, dochter van Jacob Pieter Gregorius Kruijt, assistent-resident, en Amelia Sophia Maria Louisa Theodora van Neck
. (Editor: Jacob Gerardus Mulder overleed op 12 sept 1890 te Banda - Ida Magdalena Mulder-Versteegh overleed 12 maart 1891 te Banda. Beide overlijdens advertentie werden geplaatst en getekend door een zus van Albert, namelijk Adele. De naam van Albert ontbreekt in de advertenties.)

 

RA1915 vermeldt het overlijden van Albert Mulder te Neira op 24 maart 1914.

 

Wat betreft de familie Mulder: Zie deze link

https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/20595/0/opa_amp_oma_gezocht_nederlands_indi

 

Zie ook de pagina Sukun Malang Kerkhof deel 5 betreffende Piet Dirk Mulder, een broer van Albert Mulder

 

De oude waterput gegraven op last van J.P. Coen. Ik vermoed dat Margaretha hier wel eens gestaan of voorbij gelopen heeft.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten en ook diegenen die op tragische wijze in naam der GG VOC het leven lieten. Zie link hieronder, waar men over de term terrorisme schrijft.

https://revu.nl/artikel/wie-denkt-jp-coen-wel-dat-hij-is

Top