Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Soekoen te Malang - deel 5

Foto's  zijn afkomstig van Bayu Sandi (@bayu.earth), waarvoor dank en dragen zijn Copyright.

Hiernavolgend enkele foto's van gestorvenen en begraven aldaar voorzien van wat achtergrond details, waar mogelijk.

Bronnen: Roosjeroos.nl, kb.nl en diverse almanakken, DVD IGV,  en diverse genealogische websites.

Zie de vervolgpagina Soekoen deel 6 met foto's van andere families en van dezelfde fotograaf Bayu Sandi.

 


De ingang en de voorman van de buitendienst. Ik zelf sprak hem anno 2010 voor het laatst; geen steek veranderd anno 2016, nog steeds wachtend op bezoekers om hen te begeleiden, wachtend met een peuk... Ik ben helaas zijn naam vergeten, maar zal hem nooit vergeten, wegens zijn woorden als troost destijds tegen mij:

" Meneer, al zijn de graven geruimd, het voornaamste is dat de dierbaren in uw hart blijven."

Dat was omdat het graf van ma was geruimd en plaats werd gemaakt voor rijke mensen die de grond hadden gekocht?geannexeerd tegen smeergelden. Ach ja, wat zou men doen, als men geen cent te makke had en er een zak met geld op tafel wordt gegooid bij de verantwoordelijken?

 

 

Hieronder de familie URBACH.

De almanakken vermelden de naam HIJMAN URBACH in diverse spellingen: Heiman, Heijman en Hijman.

Hij huwde Louise Albertiena MALLIEN te Banjarmasin op 3 dec 1898 en hieruit meerdere kinderen. Voorheen had hij een relatie met ?? en ook hieruit kinderen, waaronder Herman Anton Urbach (erkend op 20-9-1884 te Sintang Borneo) . Herman Anton huwde Christina Theodora Mallien op 9 juli 1912 te Banjarmasin. Op de grafplaat van mevr. Urbach wordt haar naam met een "L" gespeld en op de grafplaat van Hijman wordt verkeerd gespeld "zune kinderen" i.p.v. "zijne". Ik vermoed dat de grafplaten in een later stadium zijn gemaakt/vernieuwd en/of aangebracht.

Hijman Urbach werd geboren te Oldenzaal en conform de almanakken was Oost Nederland zo'n beetje de bakermat van de Joodse ingezeten, afkomstig uit naburige landen en voornamelijk kooplieden. Het waren voornamelijk allen kooplieden. Ik heb de genealogie niet geheel verder uitgezocht, doch slechts heel summier en globaal wat betreft Hijman Urbach. Wanneer en waarom Hijman naar voormalig Ned. Indië trok is mij onbekend.

  1. Samson Jacob Urbach en Eva Jacobs (te Oldenzaal) hadden o.a. een dochter genaamd Rachel Urbach.
  2. Rachel beviel van een dochter Kaatje Urbach te Oldenzaal op 22 okt 1863 op 42-jarige leeftijd. (Rachel was toen ongehuwd). Kaatje huwde later met Salomon Bos.
  3. Er werd in 1819 geboren te Oldenzaal ene Rachel Urbach.
  4. Heiman Urbach woonde op adres Wijk 8 nummer 345 te Oldenzaal samen met Kaatje Urbach.
  5. Heijman Urbach woonde op adres Wijk 8 nummer 212 samen met Rachel Urbach.
  6. Mag ik derhalve concluderen dat Heijman en Kaatje broer en zus waren en dat Rachel hun moeder was.?

 

 ZIE VOOR MEER DETAILS OVER GUSTAAF EMILE SCHERER DE PAGINA FOTO ZOEKT FAMILIE DEEL 3

Hieronder de familie Scherer:

Het graf van Gustaaf Emile Scherer. Hij was 2de Lt KNIL en huwde te Breda 11 okt 1926 met MariE (Let wel!!!) Agnes Peternella Godefrida Kockelmann (conform de akte met dubbele "n" aan het eind.) Hij overleed op 27-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk

Zijn ouders waren Gustaf Moritz Scherer (geboren Batavia) en  Emilie Louise Victorine van Velthoven gehuwd te Kediri.

Zijn weduwe overleed op 84-jarige leeftijd te Breda op 1-6-1986 en de akte vermeldt als naam: MariA ANNA (Let wel !!!)  Peternella Godefrida Kockelman (met één "n" aan het eind.)

 

Zoals het eerst was:

 


Zoals het anno 2016 was: Het kruis is verdwenen. 87 jaren weersinvloeden op het marmer.

 


 

Hieronder de familie Mulder:

Piet Dirk Mulder werd geboren te Banda Neira op 13 sept 1853 uit ouders Jacobus Gerardus Mulder ( Landhuurder en bibitplanter en ook 1ste Lt Schutterij Banda) en Margaretha Magdalena Versteegh en hij stierf 16 okt 1940 op 87-jarige leeftijd. Mij is onbekend wat zijn werkzaamheden waren.

Hij huwde Adriana Aletta van Vliet. Zij was geboren Den Haag 11 aug 1851 en overleed 26 april 1935. Zij bleven bij elkaar in leven en dood.

De kinderen hebben het graf van beide overledenen verzorgd.

Meer over deze familie Mulder te vinden op:

https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/20595/0/opa_amp_oma_gezocht_nederlands_indi

 

Zie ook de pagina kerkhof Lonthoir Banda voor het graf van zijn schoonzuster Margaretha Kruijt (overleden op 19jarige leeftijd) en gehuwd (op 18jarige leeftijd) met Albert Mulder.  Zij was dochter van de ass.res. Pieter Gregorius Kruijt en Amalia van Neck.

 

 


 

De familie Zimmer.

 

 

 

Joseph Johann Zimmer huwde Louise Graff op 17 dec 1902 te Solo. Louise werd geboren te Magelang op 15 jan 1883 en overleed te PROBOLINGGO op 1 febr 1934. Hun jongste dochter was DANA Zimmer (volgens de almanak en volgens grafopschrift DINA) geboren te Willem I Ambarawa en overleden PROBOLINGGO 13 mei 1941. Ik vermoed dat moeder Louise en dochter Dana, na het overlijden van vader Joseph, bijgezet zijn, aangezioen moeder en dochter te Probolinggo overleden waren.

In de Indische Courant van mei 1926 verscheen een kleine mededeling over de heer J.J. Zimmer. Hij was 19 jaar in gemeentelijke dienst (in 1926 Probolinggo) en men vond dat het BILLIJK was dat hij VOORTAAN een maandelijkse toelage kreeg van 25 keiharde nederlands indische guldens, gelet op al datgene wat hij deed... Toemaar, billijk schrijft men, nadat hij dus 19 jaar lang zijn werk had gedaan.

Even rekenen: de krant zegt 19 jaar lang in het jaar 1926, hetgeen impliceert dat hij dat dus vanaf 1907 deed toch.

Maar wat zegt zijn stamboek? Zijn stamboek (onderofficier KNIL) zegt dat hij pas per 23 okt 1910 gepensioneerd werd als Serg.majoor. Op 24 mei 1910 naar Amsterdam wegens toegekend pensioen o.v.g.g. Wanneer hij weer in Indië terugkomt is mij onbekend. Zijn toegekend pensioen bedroeg dan circa 45 guldens per maand.

Hij kwam in sept 1894 aan in Zutphen vanuit Duitsland en werd per nov 1894 aangemeld bij het OI leger in Harderwijk depot.

Ik vermoed dat zijn echtgenote Louise Graff een dochter was van de militaire hospik G.A. Graff te Ambarawa.(Magalang was eveneens een militaire stad, alwaar Louise werd geboren en soldaten worden nog wel eens verplaatst van garnizoen naar garnizoen.)  Heb geen bewijzen, maar gelet op het feit, dat hij te Ambarawa was gelegerd en dat er te Ambarawa een mede militair was geheten Graff....

 


 

De familie Pruys van der Hoeven.

 

Karel Pruys van der Hoeven, was een zoon van Abraham Pruys (Pruijs) van der Hoeven (voormalig civiel gouverneuer van Atjeh en lid van de Raad van Indië.) en zijn moeder was Eelkoline Gerardina Petronella Canter Alta.

Karel zelve was gehuwd met Wilhelmina Eichholtz te Djombang op 1 juni 1895.

Hij was geboren Bengkoelen op 31 jan 1869 en overleden Malang 8 juli 1945. (Einde oorlog)

Zijn echtgenote was reeds overleden in 1941 en samen in het graf ligt ook begraven de oudere ongehuwde zuster van Wilhelmina, namelijk Louise Marie Wilhelmina Eichholz.

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over deze familie, dan gelieve u het Nederlandse adelsboek te raadplegen en de diverse berichtgevingen in oude kranten e.d.

 


 

Een onbekend graf. Ogenschijnlijk, maar een beetje puzzelen en wat struinen in de almanakken en via de geboortedatum binnen 1 minuut gevonden. Mooi, zo heeft meneer Hummelgens dan toch nog een beetje respect gekregen.

 

Het graf van Felix Ferdinand Hummelgens, geboren 12 okt 1875 te Poerworedjo en overleden Malang 6 juni 1933.

De volledige tekst op de plaat luidde (conform 2003INN16):

" Hier rust F.F. Hummelgens, in leven gepens. Sectiechef N.I.S. Geb. 12 Oct 1875 Overl. 6 Juni 1933"

 

Hij huwde te Poerworedjo op 19 juni 1901 met Charlotte Marianne de Neve. Zij werd geboren te Klaten 25-8-1883 en overleed te Den Haag op 27-7-1976.

Op 9-9-1938 hertrouwde zij te Bandoeng met Huibert Carl Eylardus van Gessel.


Felix Ferdinand was het 10de (van in totaal 11 kinderen) kind van Jan Hendrik Arnold Hummelgens en Maria Catharina Wedding.

 

 

 


 

En tot slot de familie Mac Gillavry.

 

 

 

Over het geslacht De Vicq De Cumptich (Belgische adel) kan men meer vinden op het internet.

Hieronder de tekst zoals vastgelegd in de INN: DVD IGV

 

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Zie een vervolgpagina Soekoen kerkhof deel 6.

Top