Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het eiland Onrust. (Herschreven op 23 april 2016)

Naar aanleiding van recentelijke foto's gemaakt op 17 april 2016 en omdat ik onvolledige gegevens had vermeld in de eerste editie. 

Over het kerhof van de VOC op het eiland Onrust zal ik slechts enkele graven eruit lichten en wel die graven die nog herkenbaar zijn en een stukje geschiedenis hebben.

En zo langzamerhand verdwijnt het een en ander in de vergetelheid en is Nederland blij, dat alles uit het verleden dan onder de kolong (de ruimte onder de bedstee) op een goedkope manier is opgeruimd.

 

Eerst maar even iets korts over het eiland Onrust.

Waartoe het eiland Onrust behoort zoekt men maar zelf op. Genoeg te vinden. Waar een wil is is een weg, niet dan.?

Voorheen werd het eiland slechts bezocht en af en toe bewoond door enkele lokale visserslieden van het eiland Java, die gestrand waren wegens een schipbreuk ontstaan door de onrust van de zee en bestond het eiland slechts uit wat boompjes, graspollen, vogeltjes, tjitjaks, tokehs, een verdwaalde kambing die eens in de zoveel tijd dienst deed als vulling voor de sate kambing stokjes en kleine vissershuisjes en heette het eiland gewoon simpel Eiland van Rust en Vrede, in de lokale taal.

Maar ja, as usual, kwam op een boze dag er een zeilschip gevuld met den Ollanders op zoek naar weet ik veel wat, maar in elk geval was het daarna al snel gedaan met de rust en vrede aldaar en werd het eiland herdoopt in Onrust, want het eiland lag strategisch en den Ollanders gunden het licht in de ogen niet van de Engelsen, die daar ook af en toe voorbij voeren en voet aan land zetten en zo kwam er nog meer onrust op het eiland en werd uiteindelijk besloten om er maar ook een fort neer te plonken en zodoende kwam er nog meer en meer onrust. Zeer zeker voor de vogeltjes, want die schrokken zich telkenmale te pletter van al dat kanonnengebulder en gejoel en gekrijs van de horde kijvende bleekscheten, die elkaar een handje hielpen om hun reis naar de eeuwigheid te bespoedigen.

Het kon niet uitblijven dat er af en toe dus zo'n bleekscheet dood ging en werd een lijk maar in zee gedenderd, doch kwam even zo snel weer op het strand aangespoeld en dat gaf me een vreselijke rotzooi. En zo werd het idee geboren om daar maar ook een kerkhof neer te planten en wel onder de schaduw van enkele boompjes.

Wil men het verhaal over het eiland Onrust lezen, dan klikke men hier. (Wikipedia).

Hieronder een deel van het kerkhof en uiteraard voorzien van de beroemde Waringinboom en die uiteraard weer allerlei spookverhalen het leven in had geroepen in de loop der tijden. Althans volgens de verhalen van diverse Indonesische Onrust kerkhof bezoekers en die de verhalen op het net publiceren. Het schijnt een spookboom te zijn. Maar ja, in Indonesia is vaal elke Waringinboom al gauw een spookboom.... (en soms geloof ik erin.)

 

Aanvulling 22 april 2016: Hieronder een foto van de waringinboom anno 17 april 2016. Jaja, hij staat er nog steeds en brengt nog steeds koelte en schaduw. (Er stond een persoon geposeerd bij de boom en die heb ik maar weggepoetst. De originele foto met de persoon erbij heb ik in prive bezit.)

 

Uiteindelijk kwam er een einde aan de onrust op het eiland Onrust en leefde men gezapig het leventje van een VOC dienaar, die af en toe 's naar het moederland werd gestuurd en maanden zoniet jaren wegbleef. Sommigen bleven er echter hun hele leventje en vonden het wel best zo.

 

Het graf van Maria van de Velde.

Zij was de dochter van een VOC-werknemer (rang onbekend) en gehuwd met een VOC-werknemer.

Dochter Maria was geboren te Amsterdam op 29 december 1693 en te Onrust gestorven op 19 november 1721.

Volgens de overleveringen schijnt het verhaal als volgt te zijn:

"Maria wachtte in bruidskleding op haar a.s. echtgenoot te komen uit Amsterdam om aldaar haar te huwen, doch zij overleed aan de malaria koorts en dwaalt van tijd tot tijd nog steeds als geest op het kerkhof rond."

Foto's (Graf en tekst) copyright: mylittlejourney85.files.wordpress.com Deze site is NIET meer in de lucht. 

Het onderstaande staat dus op haar grafplaat volgens de niet meer bestaande website zoals boven genoemd. 

Maria Van De Veldes lijk in 't graf geset
die waardigh was om anders nog veel lange jaren
te leven hadde God haar 't leven willen sparen
doght t blijckt Iehova heeft dat door den doot belet
Maria die is weg
Maria is niet meer
Maar neen ik herroep dat woort
als onbedaght gesprooken and 't sy van myn aanstont
op heterdaat gevrooken 
Maria leeft nu eerst
nu sy leeft by haar heer
geboren tot Amsterdam den 29 Desember 1693
gestorven den 19 November anno op onrust 1721

Er zijn meerdere Indonesische websites die de eendere tekst als hierboven gebruiken, maar die kunnen het van elkaar overgenomen hebben. Zie bijvoorbeeld de website : https://www.brilio.net/news/arwah-putri-voc-yang-patah-hati-suka-tampak-di-pulau-ini-serem-151020c.html

 

Hieronder echter een kopie van de tekst zoals ik die ben tegengekomen in de Ind.Navorscher en zie daar de afwijkende tweede regel "die waardigh was om Van der Walk"........  Bron: GHG2GRAF pagina 283. Let erop dat de naam geschreven word als "van der Walk". (Zonder "c"). Dit kan een fout geweest zijn van de grafplaat beitelaar, want in de archieven heb ik GEEN van der Walk kunnen vinden. De zinsconstructie blijft bij mij echter vreemd overkomen....

Dit zou kunnen betekenen, dat Maria met van der Walk gehuwd was geweest en dat heel dat sprookjes/ spookverhaal grote nonsens is.

Van der Walck zelve kwam uit Dordrecht en monsterde bij de VOC Kamer Zeeland aan in 1705 en kwam in het zelfde jaar te Indië aan als Timmerman om aldaar zijn carriere verder uit te bouwen.

Ter ondersteuning van wat er in de Ind.Navorscher staat hieronder een vergroting van de grafplaat van een foto van het KITLV:

 

 

Nog vreemder wordt het spookverhaal in de Indonesische websites, als blijkt dat er ook nog ene Johanna Kalff begraven ligt, die de "gewesen Huysvrouw" van Cornelis van der Walck was. Zij stierf in 1719 en zou dus de eerste echtgenote geweest kunnen zijn van Cornelis. (Zie tekst van GHG2GRAF pagina 283 hieronder). Ik heb in de archieven geen Johanna KALFF kunnen vinden omstreeks genoemde datums. (Geboren omstreeks 1693/1694).

Goed, wat betreft het bovenstaande, mogen de heren/dames Historici bij voldoende interesse, er zelf verder tegen aan.

 

Hieronder het graf van Cornelis Willemse Vogel.

Ter gedagtenis van Cornelis Willemse Vogel in leven Baas ten Eyland Onrust geboren tot Edam den 1en November 1695 en alhier overleden den 11 December 1738 oud zijnde 43 jaaren 1 maand en 10 Dagen.  (Volgens de Ind. Navorscher: Hij werd 14-8-1731 Baas op Onrust)

Volgens de website Virtual Tourist Indonesia schijnt hij op het eiland Edam gestorven en begraven te zijn, doch later herbegraven op Onrust.(Waar of niet waar is niet mijn verantwoording). (https://www.virtualtourist.com/travel/Asia/Indonesia/Pulau_Seribu-1207250/Things_To_Do-Pulau_Seribu-TG-C-2.html )

 

 

Hier onder het graf van Anna Adriana Duran,

Hieronder rust Anna Adriana Duran jonge dogter van den Heer Bastiaen Duran geboren den 10 December ao 1763 overleden den 19 September ao 1772 oudt 8 jaaren 9 maanden.

Bastiaean Duran was gehuwd met Wilhelmina Lucas en zij was afkomstig uit  Souratte (Surat/Suratte)  (Bron CBG - zie scan onderaan de pagina - en bron DNL 1904 jaargang 22). Zie ook mijn pagina VOC Suratte.

 

Even ter kennisname. Op de Indonesische website https://www.brilio.net/news/arwah-putri-voc-yang-patah-hati-suka-tampak-di-pulau-ini-serem-151020c.html staat de grootst mogelijke nonsens die men even losjes uit de sprookjesmouw tevoorschijn tovert... zie tekst onder:

Quote: ...... Maria Van de Velde yang meninggal dan dikuburkan di kompleks pemakaman di pulau ini. Di pulau ini juga dimakamkan keluarga Maria yang lain, ayahnya Cornellis Willwmse Vogel yang meninggal pada 1738, ibunya Anna Andriana Duran (1772), dan saudaranya Bastiaan Duran..... letterlijk vertaald: Maria van de Velde die overleed en begraven werd op het grafcomplex op dit eiland. Op dit eiland werden ook begraven de overige familieleden van Maria, haar vader Cornelis Willemse Vogel die in 1738 overleed, haar moeder Anna Adriana Duran (1772) en haar broer Bastiaan Duran.....Unquote.

Ngawur !!!!! En zo zijn er nog diverse andere blogs die dezelfde nonsens vertellen over Maria van de Velde's tekst op haar grafplaat. Allen laten zij de woorden weg " van der Walk".....

 

 

De toegangspoort tot het kerkhof te Onrust anno 17 april 2016.

 

Hieronder een oude kaart van het eiland Onrust. 

 

Hieronder: Een oude akte uit het CBG met betrekking tot Anna Adriana Duran.

(Eerlijk gekocht via puntensysteem van het CBG, dus als je wilt jiplak moet je mij 5 eenheden betalen tegen de huidige koers = circa 10 euro. Betaal je niet, dan kom ik persoonlijk je brievenbus voldouwen met jeweetwel.)

 

Hieronder zwaar vergroot enkele passages uit het hierboven getoonde document. En in de archieven staat dat de VOC een handelsmaatschappij was??? Lees de fragmenten maar eens goed door.... een slaaf van 6 jaren oud die verkocht wordt door een "zielsbedroefde moeder, die haar dochtertje Anna Adriana op vroege leeftijd verloor"..... Hoe zou de moeder van het slavenkind zich gevoeld hebben toen haar zoontje verkocht werd op de leeftijd van 6 jaar oud. ?????? En kom niet bij me aankakken met de opmerking: "Het was destijds gebruikelijk...." ... Geest des tijds of niet: Het was en blijft schofterig en mensonterend..... !!!

....tot den Heiligen doop genaamd Johannes Nicolaas... pas 6 jaar oud..... Zelfs zijn eigen naam mocht het jochie niet houden. (Azieping???)

 

 

 

 

Bronnen: Diverse van het internet en het historisch naslagwerk "De Grote Duim", editie 3de druk Batavia Drukkerij Zetfout voorzien van een lijst met errata 2016.

 

Top