Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

GRABAG MAGELANG deel 1.

zie ook het vervolg en aanvullend deel 2.

Dit onderstaande artikel is geschreven op 23 jan 2020 en HERSCHREVEN/AANGEVULD op 27/29 jan 2020.

 

Neen, geen graven en toelichtingen (meervoud) maar nu slechts iets algemeens over GRABAG en iets over een graf aldaar en een moordpartij in 1903 en wat details erover en nog wat andere wetenswaardigheden.

Laat ik maar beginnen met het district GRABAG  Magelang zelve. Destijds in de jaren van de vorige eeuw veel bouwland met desa's maar toch nog niet genoeg  bouwland, want een het meer van BONOROWO dat dichtgegooid werd door de Ned. Indische regering 1937, zodat de boeren (en natuurlijk de regering zelve) er profijt van konden hebben. Er kwam toen 200 bouws land vrij ten behoeve van sawahgronden.(Grabag Kutoarjo !!!)

Immers: hoe meer oogst hoe meer belasting en hoe meer de regering zich in de handen kon wrijven toch. Kassa: belastingen. Zo werkt het nu eenmaal.

Hieronder een opvallend paars huis ergens in die contreien.

Feiten/facts: (Gebasserd op diverse krantenberichten Delpher.nl

Op 22 april 1856 huwden PIETER STEENBAKKER te Semarang en LENA BERBONI STEVENS met elkaar en hieruit onder andere hun zoon:


NICOLAAS ANTHONIE STEENBAKKER geboren 1-9-1859 te Semarang, die op 11-9-1880 huwde met MARIA ELISABETH DAVIDS en zij gingen uit elkaar op 17-7-1902. Maria was weduwe van JAN HENNINGER. Nicolaas overleed te Magelang op 10-7-1921.
Nicolaas Anthonie was kleinlandbouwer en verkreeg het erfpacht van 16 bouws om er suikerriet bibit te cultiveren en te verkopen per 1892.

Terugkomend op Lena Berboni Stevens. Volgens krantenberichten was zij goed voor de lokale bevolking (men klopte nooit tevergeefs aan haar deur voor hulp van welke aard dan ook) en na de dood van haar man Pieter op 20-8-1872 verbleef zij alleen in haar huisje in de desa Grabag. Het werd haar fataal, want op 4 januari 1903 werd zij het slachtoffer van een rampokpartij en werd zij in de tuin gewurgd gevonden. Zij werd - conform de almanakken oud 73 jaar, maar de kranten spreken over een leeftijd van 69 en 70 jaar. (Alhoewel: kranten schrijven wel vaker nonsens.)

In de loop der jaren diverse moordpartijen op lokale bewoners door lokale bewoners.

In de loop der jaren diverse rampokpartijen (1932-1949).

Een vuurwerk fabriek die in de fik vloog en diverse arbeiders het leven lieten.

Éen der desa's in het district die in de fik vloog en uitbrandde en gewonden vielen.

Een hooggeplaatst Indonesisch bestuurder die er met de kas van door ging.

Kortom, er gebeurde wel altijd en het één of ander of valt er iets bizonders te melden, zoals bijvoorbeeld het onderstaande.

 

Het hieronder geschrevene is gedateerd 23 jan 2020. Echter op 28/29 jan 2020 heb ik meer gvonden, waardoor mijn artikel hieronder verandert. De nieuwe gegevens en daarmede de nieuwe inhoud heb ik op een tweede pagina geschreven en verwijs daarbij naar deze bestaande pagina.

 

Recentelijk kreeg ik van de heer Prinz Warren de Jisrecht ( een FB kennis) de volgende foto's toegestuurd en werd mijn hulp ingeroepen, om er achter te komen, wie de personen waren die in dit hieronderstaande graf te ruste liggen. Ik heb de foto's voorzien van het copyright van de heer Prinz Warren de Jisrecht.

Om volledig te zijn: de heer Prinz Warren de Jisrecht kan men vinden onder de volgende benamingen:

1) Zijn juiste naam zoals geregistreerd bij de burgerlijke stand is WARIN DARSONO. Zijn grootvader was KNIL militair en had de familienaam WARIN (met nog een toevoeging volgens de heer Warin Darsono)

2) FB naam is Prinz Warren de Jisrecht.

3) Zijn instagram namen zijn: @tukang_kebonn  en  @ salatigaheritage.

 

Ee andere kennis van Facebook - de heer Agha Yurista P en tevens ook kennis van de heer Warin Darsono trok in de derde week van januari 2020 er ook op uit om het graf te fotograferen en tevens iets meer van de omgeving. Helaas trof ook hij geen lokale bevolking aan, die wat meer zouden kunnen vertellen over dit graf.

De heer Aga Yurista P. heeft mij vaker voorzien van foto's welke door hem belangeloos ter beschikking werden gesteld en met name het voormalig huis van mijn Armeense oudoom Paulus Minas Johannes. Mijn dank is groot !!!

 

Het graf ziet er vrij goed verzorgd uit, is voorzien van een omheining, die toch ook in zeer goede staat verkeert. Wie zijn deze personen? Ik heb totaal niets erover kunnen vinden. Waren zij gesneuvelde soldaten? Heeft het NI leger dit graf verzorgd? Is er nog bestaande familie die aldaar woont en werkt en die dit graf onderhouden? Geen geboorte- noch overlijdens datum. Ik heb slechts een Johannes Petrus Daum kunnen vinden, maar die leefde in Friesland. Diverse mogelijkheden onderzocht: Johannes Pieter, Joseph Petrus, Johannes Paulus, Jan Pieter, niets van dat alles. Waren zij familie van elkaar, Daum en Toorop? 

Niets herkenbaars. Ik heb de heer Prinz Warren de Jisrecht  alsmede de heer Aga Yurista P. helaas moeten teleurstellen. 

Moge beide begravenen - wie zij ook waren - in eeuwige vrede rusten


 

EINDE VAN DIT ARTIKEL WELK IK OP 23 JAN 2020 HEB GESCHREVEN.

Ik heb op 28/29 jan 2020 nieuwe gegevens gevonden inzake dit graf en verwijs daarbij naar de pagina GRABAG KERKHOF DEEL 2.

 

Top