Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Dat andere kerkhof in Jakarta en wat nog in gebruik is: PETAMBURAN. 

Deel 3.

 

Ik verwijs hierbij ook naar de website www.pentalpha.nl en met name bij het menu FOTO's waar de subpagina Petamburan staat met daarin de foto's van de graven aldaar.

Daar kan men ook de bijbehorende foto's van de graven van de betrokkenen opzoeken, waarvan ik hiernavolgend aanvullende details vermeld. Waar mogelijk heb ik tevens ook aanvullende foto's toegevoegd, zoals bijvoorbeeld uit de www.fotozoektfamilie.nl en of krantenberichten of van familie websites.

Inmiddels heb ik 22 mei 2016 officieel toestemming gekregen om de betrokken foto's van de hier bedoelde graven op deze pagina te plaatsen en heb ik deze foto's voorzien van het kenmerk www.pentalpha.nl daarmee aanduidend, dat deze foto's het copyright en eigendom zijn van de heer Rob van de Ven Renardel de Lavalette.

De foto's zijn een aantal jaren geleden genomen en ik weet pertinent niet of de graven heden ten dage nog in dezelfde conditie zijn.

Tevens informeer ik het lezerspubliek, dat ik NIET alle foto's van dit kerkhof hier plaats en van aanvullende details voorzie, om redenen:

  • Er vaak weinig tot geen gegevens bekend zijn bij mij en
  • Er op diverse andere websites afwijkende gegevens vermeld worden, waar ik geen grip op heb en ik mij derhalve onthou van "het klakkeloos overnemen" van deze data naar deze pagina. In de kranten staan vaak ook "losse" berichten over enkele betrokken personen vermeld, die niet resulteren onder de categorie Officiële Berichten en ik ook daarom niet de echtheid ervan kan onderzoeken. (Ook toen schreven journalisten al sensatie verhalen als bladvulling van de kranten.)
  • Ik derhalve niet onnodig kwats op het internet neerplonk.


 

Het familie graf  ROMMENS en DUMAIS-ROMMENS.

Joseph Johannes Rommens, geboren te Middelburg moet na 1921 en vóór juni 1924 naar Indië vertrokken zijn. Ik heb niet kunnen ontdekken wanneer precies; in elk geval stond hij als inwoner Middelburg in 1921 nog ingeschreven en dochter Hendrika wordt te Bandung geboren in februari 1925. Zijn ouders waren Cornelis Rommens en Adriana Hendrika Weverling te Middelburg.

In jan 1932 verhuisde hij van Djatinegara (voorheen Mr. Cornelis, waar dochter Elizabeth Wilhelmina geboren werd in 1929) naar de Salakweg 30 in Batavia.(In nov en dec 1931 bewoond door de heer K. Salomons).

In 1933 bood men huizen in de Salakweg ter verhuur aan, tegen de gemiddelde prijs van 17,50 tot 30 guldens per maand. Het zal dus in elk geval geen groot huis geweest zijn, gelet op de huurprijzen van andere huizen die tot 260 guldens opliepen. (Bataviaasch Nieuwsblad 26 dec 1933). De oude Salakweg kruiste vroeger de Jan Pietersz Coen weg. Ik vermoed dat de bedoelde Salakweg waar de familie Rommens gewoond heeft in de bergenbuurt van Batavia/Jakarta lag/ligt, aangezien er ook een Jl Salak in de vruchtenbuurt is, maar deze buurt is nieuw en ruimer opgezet.

Zomaar een foto van de Jln Salak nummer 30 Jakarta Daerah Khusus (Bergenbuurt)  tegenwoordig anno 2015.

 

Foto onder:

De overlijdensadvertentie van de heer J.J. ROMMENS, getekend door zijn weduwe mevrouw Rommens geboren ?? en kinderen (!!) hetgeen impliceert dat er MEERDERE kinderen waren en mede getekend door de familie JACK ADOLF REGINALD PURVIS (*2-12-1921 +28-2-1987 Benidorm) en gehuwd in 1946 te Jakarta met HENDRIKA WILHELMINA ROMMENS (*11-2-1925 Bandoeng en + ??). J.A.R. Purvis had een militair stamboek in welke vermeld wordt dat zijn moeder een inlandse vrouw was geheten IBA. !!!!..... Daar gaan we weer met dat gedoe van inlandse vrouw..., want conform de website van de familie Purvis en overige bronnen, waren de ouders van J.A.R. Purvis de vader ALGERNON HERBERT GODFREY PURVIS (+25-4-1955 JKT oud 75 jaar) en de moeder was IDA TOLLENS (+7-9-1951 JKT oud 64 jaar). (Dit gezin had in totaal 6 kinderen: 2 meisjes en 4 jongens). Het gezin J.A.R. Purvis - H.W. Rommens had één dochter geheten Rita Earle Purvis.

Ik heb niet kunnen ontdekken wie de weduwe Rommens was en welke andere kinderen bedoeld worden. Ik heb slechts Hendrika Wilhelmina Purvis-Rommens gevonden en dochter Elisabeth Wilhelmina Dumais-Rommens, die naast haar vader ligt. (In de overlijdens advertentie stond een drukkersfout. Heden 8 juni overleed.... en de begrafenis heeft plaatsgevonden op 9 juni.)...

In het Soerabajaasch Handelsblad 1 sept 1932 werd melding gemaakt van het huwelijk tussen C.J. de Weert en J.D. Rommens. !!! (Roosjeroos: Cornelis Johannes de Weert met Johanna Dymphna Rommens 27 aug 1932 Soerabaja. Hij was boekhouder bij de ANIEM te Malang en Djokja geweest.). Cornelis werd oorlogsslachtoffer en overleed te Soerabaja op 29 okt 1945. (Zie OGS). Ik geef deze informatie slechts door en beweer niet dat J.D. Rommens familie was van Joseph Johannes Rommens.

 

Naast haar vader ligt Elisabeth Wilhelmina Rommens, die met ERNST VICTOR JACOB DUMAIS huwde op 11-6-1956 te Jakarta en het gezin woonde op de Jalan Bumi nummer 50.

De ouders van Ernst waren: de heer Jacob Dumais - volgens militair stamboek was hij Ambonees gepensioneerd Tit. 2de Lt  - en mevr. Jacoba Rooze.

Ernst werd geboren te Surabaya op 7 febr 1929 en overleed op 27-4-1993 te ???

Een broer van Ernst was Max Otto Charlotte Dumais.

 

Hieronder (zomaar ter info) een scan van hoe het er anno juni 2016 uitziet en een scan van de heer en mevr. Dumais.

 

 

Ik heb getracht erachter te komen wat de heer Joseph Johannes Rommens deed voor werkzaamheden, aangezien hij zowel te Bandoeng, Djatinegara (Mr. Cornelis) en in de Salakweg te Jakarta had gewoond. Ik weet het niet zeker en het is een pure gok van me, gebaseerd op het feit, dat er in die periodes slechts één mannelijk persoon Rommens werkzaan was en er woonde en er op circa 42-jarige leeftijd zo uit zag. Tevens ook gelet op het feit, dat de heer J.J. Rommens een duivenmelker was en op 21 mei 1933 een prijs won te Djatibarang..... Mea culpa indien ik er volkomen naast zit met het gissen naar zijn beroep. Zie krantenscan hieronder.

Mogen zij allen in vrede rusten.

 

 

 

 

Top