Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Madioen Kerkhof - Pam Valentijn Soepnel

 

Volgens de Ind.Navorscher CHG3GRAF zouden destijds hier 232 graven geplaatst zijn. En uiteraard vermeld ik hier niet welke personen er daar destijds begraven werden. Het end zou zoek zijn en er is minimale belangstelling voor, dus ammeoela.

 

Met medewerking van: 

http://andrik-kun.blogspot.nl/2013/05/yang-tersisa-dari-kerkhof-madiun.html  en aanvullend op 11 jan 2020 van fotografe Nathallia Fidrawati op verzoek en in opdracht van de familie Soepnel.

Volgens de eigenaar van genoemd webblog is er niets meer over van het oude Nederlandse kerkhof en is deze totaal geruimd om plaats te maken voor behuizing. Slechts 14 graven zijn er nog over. De rest diende als weet ik veel wat....Van één dezer geruimde graven heb ik nog iets kunnen achterhalen en dat is te lezen op de pagina MADIOEN BIESHAAR

Tijdens zijn speurtocht in die buurten, kwam hij nog wel een oudere bewoner tegen die hem mededeelde dat daar "ergens" nog resten zouden liggen van Nederlandse begravenen, doch de belangstellende speurder kwam ze niet tegen.

Wel vond hij andere oude graven die echter behoorden aan lokale bewoners en die het NASRANI geloof beleden of belijden; volgens zijn bevindingen dan.

Vooruit dan maar, voor diegenen die graag willen weten wat NASRANI inhoudt.
Nasrani adalah pengikut ajaran-ajaran Yesus yang diambil dari kata Nazareth, dikarenakan Yesus berasal dari kota Nazareth maka pengikutnya dinamakan Nasrani.

Voor de onwetenden hiernavolgend de vertaling:

Het woord Nasrani wordt gebruikt voor de groep van volgelingen van de Leer van Jezus Christus en het woord is afgeleid van de stad Nazareth, omdat men ervan uit gaat dat Jezus Christus van Nazareth afkomstig was en derhalve worden de volgelingen Nasrani genoemd.

 

Hij schijnt echter niet helemaal op de hoogte geweest te zijn van Nederlandse ingezetenen destijds te Madiun, want hieronder plaats ik onder andere het graf van PAM VALENTIJN  SOEPNEL, welk graf gelegen is op het kerkhofje waar de Christelijke en inheemse Nasrani's liggen begraven.

Voor de rest verwijs ik ook graag naar mijn pagina over ene Mary Manuel die te Madiun woonde, leefde en begraven werd.

 

Een paar foto's van dit Christelijke Nasrani begraafplaatsje ergens te Madiun. Gode zij dank zijn de graven niet overwoekerd of verrampeneerd en ligt men daar in de schaduw van de dorpsbomen voor eeuwig te rusten. Jammer genoeg geeft de fotograaf geen naamplaten gefotografeerd waar mogelijk was. Op de foto's heb ik de naam van de webblog toegevoegd.

 

Foto hieronder links (links van de gevorkte boom) nog net te zien de hoge tombe van Mary Manuel. De gedenknaald die parmantig erboven pronkte is totaliter verdwenen. Zie ook deze pagina: Mary Manuel die te Madiun woonde, leefde en begraven werd.

 

 

Hieronder het eenzame grafje van de kleine Pam Valentijn Soepnel.

 

Foto onder: Twee graven bij elkaar en volgens de webblog eigenaar schijnen het man en vrouw te zijn. Wie? Yo no se.

Als het waar mocht zijn wat de eigenaar van de webblog schrijft, namelijk dat de graven van inheemsen zijn, dan moeten het wel zeer bemiddelde inheemsen zijn geweest. Ik vermoed ook, dat het Chinese inwoners zijn geweest. Maar ik vermoed, dat de blogger verkeerde info heeft gekregen van de lokale bevolking

 

Omwille van de privacy van de familie Soepnel en mijn respect naar hen toe, doe ik hiernavolgend GEEN overige details met betrekking tot de genealogie van de familie openbaren. Wilt u uit hoofde van uw dorst naar kennis of pure nieuwsgierigheid meer weten, dan gelieve u zelf de familie op te sporen en hen te vragen om informatie.

 

Tja, dan het graf van PAM VALENTIJN SOEPNEL. De familienaam Soepnel is vrij bekend in de almanakken zowel in voormalig Indië alsmede Nederland; heden ten dage is op FB een aantal personen te vinden met de familienaam Soepnel. Dus m.i. geen lokale inheemse bewoner, zoals beweerd wordt door de webblog eigenaar/schrijver. Overleden te Redjosari. Dit graf is op foto 2 hierboven te zien, geheel apart gesitueerd. Althans heden ten dage dan anno 2020.

Redjosari was en is nog steeds een suiker fabriek.(District Magetan Madiun Ngawi). M.i. moet het graf van iemand (of diens ouders) geweest zijn die bindingen had met de/een suikerfabriek.

Toen ik enkele jaren gelden deze pagina opzette was ik er nog niet achter gekomen wie de begravene was. Een kind? Een mannelijk persoon of een vrouwelijk persoon? De naam PAM duidt op een vrouwspersoon, de naam Valentijn duidt weer op een manspersoon. Ik heb ook nog gezocht via de familienaam Valentijn, maar ook via die weg heb ik niets kunnen vinden. Ook niet via de familienaam Soepnel. Jammer.

Ik vermoed dat de begravene een kind is. Als ik naar de tekst onderaan kijk: "LEKKER .lape. PAM",  dan kan ik er alleen van maken "LEKKER SLAPEN PAM" en zoiets zegt men gewoonlijk tegen een kind. En het formaat van het graf is ook niet het formaat voor een volwassene.

Ik meen te kunnen ontcijferen dat de overl. datum iets van 18-4-195... is maar de geboortedatum kan ik helemaal niet ontcijferen (wellicht iets van 1945??) , de geboorte plaats is SLAWI ergens in Midden Java in de buurt van TEGAL. En......... Slawi had 2 suikerfabrieken. Welke? Gelieve zelf te neuzen en te speuren. Voor mij een hoogstwaarschijnlijk bewijs, dat de familie Soepnel in elk geval iets te maken had met de suiker cultuur.

 

Aanvulling 13 dec 2019:

Dank zij een bezoek van een naast familielid (zuster) van de kleine Pam Valentijn aan deze website pagina, is mij duidelijk geworden dat de kleine Pam Valentijn Soepnel een helaas vroeg overleden zoontje was van de familie Soepnel en geen meisje. De kleine Pam Valentijn werd geboren op 25-3-1954 en de overlijdens datum is 18-4-1957 volgens mededeling van de familie. (Een overlijdens advertentie in een Haarlemse krant zegt echter, dat de overlijdens datum 15 april 1957 was.)

Ik mag mezelf gelukkig prijzen - uit hoofde van mijn streven om het oude Indië niet helemaal in de vergetelhoek van de kelders van Nederland te laten verdonkeremanen - dat de familie Soepnel mij een foto heeft verstrekt van het graf zoals het destijds was.(Onderaan deze pagina in zwart wit)

Op deze originele foto blijkt de tekst als volgt te zijn, zoals ik boven al had geschreven: "LEKKER  LAPE   PAM"

De familie vermoed dat deze tekst een soort "kindertaaltje" geweest moet zijn, hetgeen ik moet beamen.

Voor het overige werd mij medegedeeld dat de binding met een suikerfabriek zoals door mij eerder vermoed, juist is. Met dank aan de familie voor deze waardevolle informatie. De suikerfabriek is Redjosari geweest, welke heden ten dage nog draait.

Wordt vervolgd - omdat op verzoek van de familie - pogingen in het werk worden gesteld om nieuwe foto's van het graf en kerkhof te laten maken door een kennis van mij aldaar in Indonesia wonend en dit zal wegens drukte van/in de maand december 2019 pas op zijn vroegst in januari 2020 plaats kunnen vinden, zo God het wil.

Vervolg 12 jan 2020:

Inmiddels zijn er op 11 jan 2020 inderdaad nieuwe foto's gemaakt van het grafje van de kleine Pam en de familie liet me weten, dat zij er heel blij en tevreden mee zijn. De fotografe was mevr. Nathallia Fidrawati, die de haar toebeelde opdracht naar behoren heeft vervuld.

Het was een behoorlijke reis van Modjokerto naar Madiun en de fotografe Nathallia Fidrawati heeft tevens pasarbloemen gestrooid op het graf. De hoeveelheid pasarbloemen was dusdanig groot, dat er op de overige graven ook bloemen gestrooid konden worden.

Ik heb toestemming gekregen van de familie Soepnel om enkele foto's van het graf hier te mogen plaatsen, waarvoor veel dank. De foto's zijn voorzien van het copyright van de familie en de naam van de fotografe Nathallia Fidrawati.

 

Tot slot hieronder een deel van het opschrift, zoals het er op 11 jan 2020 nog uitzag.

 

Einde aanvulling 11 jan 2020.

 

Hieronder een foto uit 2013:  7 jaren geleden. De natuur heeft gelukkig niet erg haar best gedaan. Het graf ziet er anno 2020 m.i. nog net zo gaaf uit. 

 

De lokatie van het kerkhof: Bebouwing heeft het kerkhof doen slinken en (ergens gelukkig maar) was het budget op en hield de bebouwing op en zijn er nog enkele graven bewaard gebleven.

 

Foto onder: Rechts onder nog net het graf van de kleine Pam te zien, bestrooid met pasarbloemen d.d. 11 jan 2020. Op de foto staat iemand met een wit T-shirt en natuurlijk zijn smartfoontje in de hand. Rechts van hem op de foto is een graftombe te zien en daarachter is ook nog net een graftombe te zien (Een klein beetje hoger dan het voorste graf). Dat achterste (hogere) graf - rood onderstreept - is van Mary Manuel.

 

Vroeger zag het kerkhof er zo uit. (De foto betreft het graf met monument van tante Mary Manuel. Het monument is natuurlijk anno 11 jan 2020 allang op de schroothoop terechtgekomen, maar de tombe zelf bestaat nog steeds. Zie foto en tekst hierboven.)

Van de familie Soepnel kreeg ik tevens een foto van het graf destijds van de kleine Pam Valentijn en op die foto is tevens ook goed te zien, dat Pam niet alleen lag ten tijde van zijn begrafenis, zoals de situatie heden ten dage anno 2020 echter wel is........ Met dank aan de familie Soepnel voor het verstrekken van de foto. 

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten en kleine Pam: je bent niet alleen, want vlakbij ligt tante Mary Manuel en zij waakt over jou....

 

Top