Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het fort Van Den Bosch te Ngawi.

Met medewerking van Hari Kurniawan te Jogja. 

Zie ook de pagina Het Kerhof te Ngawi. (Waaraan Hari Kurniawan ook zijn medewerking aan heeft verleend. Hari Kurniawan is ook op FB te vinden onder de naam Hari Kurniawan Hao Hao.)

Veel is reeds geschreven over de oude forten en natuurlijk ook over dit fort van den Bosch, maar omdat ik ook foto's van de oude graven op het kerkhof Ngawi heb geplaatst, lijkt me het logisch dat ik een klein beetje over dit oude fort bekend maak.

 

Hiernavolgend een stuk uit de oude kranten, geschreven in 1937 met een vrijwel gedetailleerde omschrijving van het fort. Men leze het beginnend bij de linkerkolom naar beneden toe en dan weer naar boven en door naar beneden en dan weer in de laatste kolom van boven naar beneden.

 

Ik heb helaas geen vervolgartikel kunnen vinden (zoals in de laatste regel vermeld), doch meer details kan men vinden en lezen in een artikel, dat geschreven werd door Hari Kurniawan, hetwelk ik als bijlagen hier op deze pagina heb ingevoegd.

De bijlagen zijn zowel in WORD alsmede in PDF formaat geschreven in de Indonesische taal en geïnteresseerden dienen wel dan de benodigde software op hun PC te hebben.

Ik raad de geïnteresseerden met klem aan om het artikel te lezen, aangezien het vrij goed gedetailleerd is en geënt op de huidige tijd en omstandigheden. Is men de Indonesische taal NIET machtig? Geen nood. Tegenwoordig hebben we Google Translate toch. En die kan men inladen door op deze link te drukken. GOOGLE TRANSLATE. Voor de digibeten: Op de geselecteerde tekst  Ctrl C toepassen, invullen in het vlak op de google translator en dan Ctrl V drukken. Niet vergeten om de keuzetaal in te stellen waar er naar toe vertaald dient te worden.

Hari heeft een heel nauwkeurig verslag geschreven voorzien van foto's en aan het einde is een kort verslag te lezen over het kerkhof Ngawi zelve. Mijn komplimenten en mijn dank is groot. !!!!

 

 

klik hierop als men het in WORD formaat wil lezen. BAHASA INDONESIA

 

 

klik hierop als men het in pdf formaat wil lezen. BAHASA INDONESIA.

 

Enkele wetenswaardigheden uit de kranten gehaald:

In 1898 werd onderwijzer 1ste Klasse Openbare Lagere School  J.P. van Ekris te Ngawi beboet voor 25 guldens en ontruiming binnen 3 dagen van een strook grond, gejat van het fort en door hem bebouwd.  (Geplaatst als onderwijzer te Ngawi in 1895). Van Ekris ging in hoger beroep en het vonnis werd herzien in 25 guldens boete en ontruiming binnen 6 maanden. Van Ekris ging in cassatie, doch dat kon niet, dus van Ekris ging zelf maar met de pacul alles ontruimen, uiteraard voorzien van enige vloeken.....panas daar in die zon. Tja, als onderwijzer moet je toch het goede voorbeeld geven en niet zomaar landjepik spelen. Zijn leerlingen kregen de keuze: Of vrij nemen of meehelpen met pacul... Wat dachten jullie dat de leerlingen deden?... In 1914 was er een notaris te Makassar genaamd J.P. van Ekris.

Maar Fort Ngawi was natuurlijk meer dan enkel wat er globaal bekend is. Het werd oorlog in Europa in 1940 en dus dacht de Nederlands Indische Regering maar er meteen bij: OK, NSB'ers in Indie. Hupsakee, koffers pakken en richting Ngawi wandelen en daar mag je blijven zitten of hangen of jezelf vervelen achter prikkeldraad. Het oude fort werd dus een interneringskamp voor Duits-gezinden. (Velen werden valselijk beschuldigd.) Het werd 1942 en Japan kwam op zijn gemakkie even over Nederlands Indie wandelen, et voila: voor vele geïnterneerden werd de internerings periode verlengd. Maar dat is een ander chapiter.

In febr 1936 vond een roofmoordpartij plaats te Blang Kolok waarbij 2 dodelijke slachtoffers vielen, namelijk de KNIL soldaat Kasiren en zijn echtgenote. De kinderen werden door de dader Abdoel Rachman (afkomstig uit Aceh) met rust gelaten en de buit bedroeg 1500 guldens en enkele sieraden. Abdoel vluchtte naar Ngawi waar hij onderdak had gevonden bij een familielid die bij de veldpolitie werkte. Enfin, Abdoel werd gepakt omdat ie een brief schreef aan een kennis te Aceh met waarschijnlijk wat details van de roofmoord. Hij werd dus gepakt.

Zo kan ik nog uren doorgaan met annekdotes, maar het is vandaag mooi weer, dus de groeten maar. Ik vind het genoeg, want het is weer een pagina vol geleuter.

Nogmaals mijn dank aan Hari Kurniawan voor medewerking en ter beschikking stellen van zijn artikel en de foto's. 

 

Top