Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Europeesch kerkhof te Padang OLO.

Volgens krantenberichten schijnt in oude tijden het Europeesch kerkhof in de wijk OLO gelegen te hebben. Ik weet het niet en neem slechts over wat er in de kranten staat. Ik weet ook niet wie er begraven ligt/lag want in de Indische almanak heb ik niet veel kunnen vinden hierover.

Het gaat me dit keer om het graf van mevr. Olga Catharina Helene Hansen gehuwd met de heer Theodorus Johannes Alexander Boers. (Zijn tweede echtgenote)

Het is niet de bedoeling dat ik hier het hele hebben en houwen van de familie Boers-Hansen uit de doeken ga doen, want over de heer Th. J.A. Boers is enorm veel te vinden op het net. Zie bijvoorbeeld de publikatie van de heer ir. H. van der Woude. In het KITLV zijn trouwens ook nog veel foto's te vinden over het gezin van de heer Th. Boers en zijn eerste echtgenote en de kinderen hieruit geboren.Via de volgende link is het levensverhaal van de heer Theodorus Boers te lezen:

https://www.flickr.com/photos/hans_r_van_der_woude/33184672844  (De heer ir Hans R. v.d. Woude is de kleinzoon van overste Th. Boers)

 

Hiernavolgend slechts summiere details over mevr. Olga Boers-Hansen.

 

Hier rust mijn lieve vrouw Olga Boers-Hansen. Geb. 29 mei 1902 te Bussum. Overl.6 juni 1933. Zij ruste in vrede.

 

Olga Hansen heette voluit Olga Catharina Helene Hansen en was de dochter van Hendrik Hansen en Wilhelmina Henriette Julia Olga Scharbau. (Vader Hendrik was de zoon van Philippus Carel Cornelis Hansen - koffie planter, assuradeur en schrijver van 4 tendens romans- zie onder.)

Theodorus Johannes Alexander Boers was de zoon van Albert Boers en Susanna Wilhelmina Sophia Hoedt. Hij werd geboren te Makassar op 21-1-1890 en overleed Kuningan 6 dec 1947 in een hinderlaag tijdens een militaire actie. Hij was Overste/Lt. Kol. Hij was 1) gehuwd en gescheiden met/van Maria Josephine van der Grinten. Het huwelijk vond plaats te Den Haag op 16 febr 1916 en de scheiding moet plaats hebben gevonden vóór 1932, aangezien Maria Josephine in 1932 hertrouwde met Eduard Rudolph Wilderink.

 

Olga Ch. H. Hansen studeerde te Nederland voor onderwijzeres, was al deels werkzaam in Nederland als onderwijzeres en vertrok naar Indië in mei 1928 alwaar zij als onderwijzeres op de MULO te werk werd gesteld. Zij huwde met de heer Boers te Padang op 1-4-1931

 

Het korte huwelijk tussen Olga Hansen en Theodorus Boers kende vele tragische en verdrietige tegenslagen, want:

  1. Op 20 juni 1932 overleed Olga's vader.
  2. Op 06 juni 1933 overleed Olga zelf wegens een ziekte (krantenbericht)
  3. Op 27 juli 1933 overleed Olga's moeder.

 

Hieronder de huwelijksafkondiging te Duitsland van de ouders van Olga Hansen. In de advertentie worden de namen van de familieleden vermeld. (Voor genealogen, die toevallig voorbij vliegen op deze pagina.)

 

Olga's opa was Philippus Carel Cornelis Hansen, een voormalig koffieplanter te Java en later romanschrijver onder pseudoniem BOEKA. (Openen.). Was ook assuradeur, gelijk later zijn zoon Hendrik zou zijn. (= Olga's vader)

Uit: https://www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01_0094.php  

 

Boeka

Pseudoniem van Philippus Carel Cornelis Hansen, Nederlands romanschrijver (Amsterdam 26.5.1867 - Den Haag 6.10.1930). Over zijn leven is weinig bekend. Werkte een aantal jaren als koffieplanter op Midden-Java en leerde daar de slechte economische en sociale toestand van de bevolking kennen. Na terugkeer in Nederland (1897) schreef hij een viertal tendensromans die behalve een aanklacht tegen het Nederlandse koloniale beleid een groot aantal praktische suggesties tot hervormingen bevatten. Daarnaast publiceerde hij hierover in De Amsterdammer en De Indische Gids.

Boeka's werk vormt een belangrijke bron voor de kennis van de Javaanse samenleving aan het eind van de 19de eeuw.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top