Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof SOEKOEN te Malang, deel 2.

Zie deel 1 voor het copyright en bron van de volgende foto's. Men gelieve er rekening mee te houden alstublieft dank je wel voor de sayur ketewel.

Hopelijk hebben eventuele passeerders op deze site er iets aan.


Anna van Blijenburgh. Ik heb niet kunnen ontdekken of zij gehuwd was. Waarschijnlijk niet, want anders had het opschrift anders geweest. Haar vader was George van Blijenburgh, overleden 15-9-1911 te Sidoarjo en begraven op Peneleh Surabaya 16-9-1911 samen in graf B3037 met haar moeder Alidja ("inlandsche Christenvrouw"), begraven op 20-6-1922. Anna was geboren te Jombang en haar geboortedatum is de datum van erkenning volgens de almanak.

Veel leden van de familie Blijenburgh in dat oude Indië, niet verwarren met de adelijke tak afkomstig uit Dordrecht.

Er was volgens de militieregisters te Amsterdam een George van Blijenburgh geboren 15 maart 1848.

Ik vind het grafschrift tamelijk koel klinken: Hier rust onze zuster. Waarom niet Geliefde zuster of Dierbare zuster? Net alsof men zich van de taak heeft gekweten en meer niet.


 

Dr. P.A.A.F. Eyken. Zie verder de andere scans hieronder voor meer details.


 

Jacobus Wilhelmus Fellinger, geboren uit het huwelijk van zijn vader Zacharias (+1921) en moeder Anna Maria Susanna Schreuder (+1883). Zij waren winkeliers en waarschijnlijk door de vroege dood van zijn vrouw (op 35 jarige leeftijd)  werd hij arbeider en later watermolenaar.

In 1875 werd zusje Gesina Margretha geboren en in 1874 Margretha Alida. Er was ook Wiilemina Maria Hindrika (*1882 en +1943), die in 1904 huwt met Harmannus Hendrik Koenen. Willemina werd cafehoudster en huwt ten tweede met Wicher Tol, sluisknecht. Zusje Gesina Margretha huwt op 23jarige leeftijd de bierhandelaar Bernardus Georgius Josephus Timans 28 jaar oud.

Ik vermoed dat de niet bijster welvoorziene en gelukkige levensomstandigheden in het toenmalige kleine Sappemeer er toe bijgedragen hebben, dat Jacobus getekend heeft voor vertrek naar Indië om het daar beter te hebben.  Wat hij precies in Indië deed is mij onbekend.


 


 

Johannes Fels. Volgens de geboorte akte werd hij ingeschreven in de gemeente Gendringen. Ulft zal destijds daaronder gevallen zijn. 

Het gras was twee kontjes hoog, want Johannes werd geboren 2 weken na het huwelijk van zijn ouders. ;-)

Zijn levenspartner was Marike van der Werff.

In mei 1937 nieuwe inschrijvingen in Soerabaya: M. Fels-van der Werff in de Embong Malang 7/11. Dat zou betekend kunnen hebben, dat het echtpaar uit elkaar is gegaan, want Johannes verbleef in Malang. (Grafopschrift: Onze beste man en vader. Waarom niet Onze lieve man?)

 


 

Jan Albertus Kwant. Gehuwd met M.Ch. Rovroy. Zijn ouders waren Cornelis en Carolina Marina Manus van der Jagt. Vader Cornelis kwam oorspronkelijk uit Alkmaar (Den Helder) en verhuisde naar Haamstede Zeeland.

 

De advertentie zegt: Lawang waar waarschijnlijk het hezin woonachtig was. De grafsteen zegt: Malang en hoogstwaarschijnlijk zal Kwant in het La Valette ziekenhuis gestorven zijn. (Nabij de begraafplaats en  het militaire ziekenhuis en de Indonesische begraafplaats.) 


 

Carel Hendrik PADBERG en niet zoals de steenhouwer er PADBERC van heeft gemaakt.

 


 

Johan Baptist Rudolf Prévot , geheel vernoemd naar zijn vader Johan Baptist Rudolf Prévot. Hij was ambtenaar In-Uitvoer Accijnzen te Batavia.

Onderstaande advertentie is uit 1892.

K.A.J.A. staat voor Karel Alphonse Joseph Albert, geboren 15 maart 1864 Den Bosch.

Wed. Prevot staat voor Hubertine Josephine Elvire Borstembley gehuwd met Johan Baptist Rudolf Prevot, kapitein 5de Reg. Infanterie.

Een zusje Johanna Wilhelmina Elvire werd op 1-2-1860 geboren.

  


 

Mevr. Francina Schaegen, geboren in Purworejo.  Ik heb met de beste wil van de wereld niet veel over haar kunnen vinden, temeer omdat er zovelen waren met de naam Schaegen. Mocht iemand iets meer weten, dan héél graag.

Gestorven febr 1941 in de leeftijd van 78 jaren, hetgeen dan impliceert dat zij circa 1863 geboren moet zijn.  Zij was gehuwd/had een relatie met Frederik Willem Schagen en was een "Inlandsche Christenvrouw". Er was een Frederik Wilhelmus Schaegen, maar die was gehuwd met Mevr. de Koste.


 

Emile Tydeman, geboren in Curacao. Vader was Jan Ambrosius Tydeman en Amelie Christine Rambonnet. Hij was gehuwd met Therese Elisabeth Kerlen.


 

Francina Wilhelmina Loppé - van Sprang. Volgens de genealogie van Dehne moet zij van SPRENG heten. Roosjeroos.nl zegt: van SPRANG. Zij was gehuwd met Cesar Loppé, die op 15 mei 1941 overleed te Malang in de leeftijd van 64 jaar. (Francine was 14 jaar ouder).

 

 

 

 

 


 

 

Top