Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Jogja. Deel 3.

 

(Naam van Jogja ten tijde van het koninkrijk Mataram = Ngayogyakarta Hadiningrat en welker naam nog steeds wordt gebruikt voor de kraton, maar eigenlijk is het volledig Siti Hinggil Ngadijogyakarto).

Met medewerking van Lengkong Sanggar Ginaris. De foto's dragen zijn copyright. Terima Kasih Mas, atas nama "gotong royong".

Om te beginnen een kaart van de locatie van het oude kerkhof. (Kaart van moeder Goegel). Dat groene plekje op de kaart, daar moeten eventuele geïnteresseerden naar toe, als ze Jogja bezoeken op zoek naar voorouders en ik verwijs tevens ook naar de Ind.Navorscher BRP6.pdf geschreven door Leo Janssen.

Voor de locatie van dit kerkhof zie deel 1 bovenin.

 

 

Het graf van Maria Christina Reiniera van Dijk - van Vloodorp. (*30-7-1906 Amsterdam en + Jogja 29-4-1941)

(In de aktes staat haar naam geschreven als Reiniera en niet Reinira.)

Zij was te Amsterdam gehuwd met Gerrit van Dijk (*1903) op 15 aug 1929. Gerrit was engineer bij de BPM te Balikpapan en na 1934 werd hij Hoofdopzichter NIS te Jogja. Het gezin (volgens mijn naspeuringen) had een dochter geboren oktober 1934.

Als ik het één en ander combineer dan moet Gerrit met Maria in contact gekomen zijn via zijn collega E.A. Burk die eveneens engineer was bij de BPM Balikpapan EN die gehuwd was Ch.W. van Vloodorp.  Burk en echtgenote verhuisden later naar Wonokromo Soerabaya omdat daar de BPM ook een raffinaderij had.

Ouders van Maria waren: Josephus Alexander Petrus van Vloodorp (Inspecteur verzekeringen) en Helena Rosina Louiza Harmsen te Amsterdam. Zij waren op 13 april 1905 te Amsterdam gehuwd. Helena stierf op 45-jarige leeftijd op 9 maart 1927 en het gezin woonde op de Jacob Catskade 45 te Amsterdam. Hun dochter Maria was toen al verloofd met Gerrit.

In Soerabaja was in de beginjaren 1900 ook woonachtig een gezin van Vloodorp.(Afkomstig uit Batavia). Onder de foto van het graf is een overlijdens advertentie van de moeder van Maria. Hier staan de familie relaties vermeld. (Voor eventuele nieuwsgierigen die niets te doen hebben.)

 

 


 

Het graf van Carel Jozef Israel. Geboren 7 sept 1883 Jogja en overleden 14 okt 1940 te Jogja.

In het graf ligt ook Christoffel Thomas Israel, geboren 7 sept 1883 en gestorven 29 dec 1939. (Tussen de mand en de witte zak nog net te lezen "overl. 29.."

Een tweeling dus.

Hun vader was Abraham Carel Josephus Israel en hun moeder Maria Voorneman.  De familie leden Israel waren ruim vertegenwoordigd in de contreien van Jogja. Maria Voorneman was geboren te Semarang op 15 jan 1853 te Semarang en overleed te Semarang op 16 jan 1924. Haar ouders (Voorneman en Kal) waren ook geboren en gestorven in voormalig Indië.

Verder was te Jogja ook present de familie Israel gehuwd met Paulus. Hieruit de kinderen J.F. en A.C.T. Israel. A.C.T. staat voor Abraham Christoffel Thomas en één der tweelingzonen is naar hem vernoemd. (A.C.T. stierf 16-5-1888 te Jogja.). De familie Jüch (zie deel 2) was ook gerelateerd aan de familie Israel, tevens de familie Ouwens. Ik heb me er verder niet in verdiept. Teveel koppijn ervan. 

 


 

Het familiegraf van enkele leden van de familie SCHMIED, ook zeer welbekend in het Jogjase gebied destijds.

Hier rusten:

 1. Anna Schmied 5 maart 1884 - 13 juli 1894 {+ accolade}
 2. A.H.A. Schmied-Polomo 23 juni 1859 - 1 dec 1894 {+ accolade}
 3. Ch. Schmied 2 dec 1850 - 23 juli 1908 {+ accolade}
 4. L.A.L. Schmied-Steen 9 aug 1892 - 6 juni 1939.
 5. J. Ch. Fritz Schmied 27 juli 1882 - en overl.datum niet vermeld.

De nummers 1, 2 en 3 met {accolade }vermelden de tekst: Bijgezet 2 dec 1936. Mausoleum gereedgekomen in okt 1936.

Nummer 2) A.H.A. Polomo was gehuwd met nummer 3) Ch. Schmied ( zij hadden een zoon) en zij had een broer A.L. Polomo die op 19 juni 1893 te Jogja stierf. Hun moeder was Anna Louisa Polomo-Doppert die op 27 juli 1884 te Jogja stierf.

Nummer 3 C. Schmied had een zadelmakerij en schoentuig zaak te Jogja.

Het mausoleum, dat plaats bied aan 24 bijzettingen,  is in okt 1936 gereedgekomen en gebouwd door de firma Ai Marmi Italiani, die eveneens verantwoordelijk was voor het mausoleum van de familie Weijnschenk.

De familie Schmied had tevens de grote bloemhandel ARGOSARI in bezit en had in hun huishouding een trouwe dienstmeid/pembantu gedurende 75 jaar in dienst. Deze kwam als 15-jarige bij hen in dienst en vierde haar 90ste verjaardag op 18 mei 1934 en werd voorgedragen voor de Ster van Verdienste. (Of zij deze gekregen had is mij onbekend.) Haar oudste kleinzoon van 53 jaar oud was ook al 38 jaar in dienst bij de familie Schmied. Haar naam was Mbok Kertowirono.

In 1904 hadden enkele vrouwelijke leden van de familie Schmied een Bierhaus mit Kelnerinnen opgezet. (Ik weet niet of er Tiroler Musikanten in Lederhosen gekleed, er optraden.)  Ik vraag me af of de kelnerinnen echt blond waren of blonde pruiken op hadden, teneinde  de zwarte haren te camoufleren.

 

De achterkant van het familie graf:

 


 

Het graf van Jacqueline W(ilhelmina) Ameln-Mouthaan. Geboren te Solo op 1 febr 1893 en overleden 1 aug 194(?) te PEMOEDO. Hier rust onze lieve moeder.... (Ik heb nergens haar exacte overlijdensdatum kunnen vinden.)

Zij was gehuwd op 18 mei 1915 te Jogja met A.J. Ameln die respectievelijk werkte op de SF Doekoe Wringin Tegal, Tanjung Tirto Jogja, Bangak Solo en daarna naar Gedjajan Jogja (RA 1941). Volgens krantenberichten zijn er twee geboorte advertenties geplaatst: Telegraaf: Bevallen van een dochter (Loes Ameln)  te Solo in dec 1924 en bevallen zendelingsziekenhuis SF Bangak Solo 19 nov 1925 een zoon Alfred Albert Ameln, genoemd Fred. (Hij huwde Sylvia Beingsick - de advertentie luidde: Telah nikah (reeds gehuwd) Drs. A.A. Ameln dengan Sylvia Beingsick 19-9-1956 Semarang/Jakarta.)

Nog iets vreemds: De Register almanakken noemen de naam A.J. Ameln..... De geboorteadvertentie van zoon Alfred Albert vermeldt als vader's naam J.A. Ameln (Ind. Crt 23 nov 1925). Deze laatste vermelding is onjuist, aangezien hij Albert Jacob heette. Albert Jacob werd geboren te Kediri op 19 jan 1889 en stierf als gevangene te Changi Singapore 11 nov 1942 aan dyssenterie. Hij heeft een erekruis te Leuwihgaja erekerkhof. (Vlgs de interneringskaart was Albert werkzaam op de cultuur onderneming Pemoedho Klaten.)

Er bestond inderdaad wel een J.A. Ameln en dat was Johannes Adam, maar een heel andere persoon.

Deze foto heb ik gekregen van Lengkong Sanggar met de mededeling dat dit graf te Jogja ligt. De BRP6 van Leo Janssen vermeldt hierover echter niets. Vraag resteert: Als Lengkong Sanggar gelijk heeft, waarom dan Jacqueline in Jogja begraven is.

Het kan zijn, dat er geen plaats was te Solo. Deze foto is recentelijk in 2015 genomen. Ik heb anno 17 maart 2016 navraag gedaan of er te Solo nog een Europees kerkhof is. Nope, was het antwoord, dus ik hou het erop dat dit Jogja moet zijn. (Misschien later alsnog overgebracht door de nazaten???)

Hoe het ook zij: Moge J.W. Ameln-Mouthaan in vrede rusten 

 


 

Het graf van C.F. Mannot.

 

Hier rust onze geliefde vader C.F. Mannot, geboren 14 juli 1875 en overleden 27 juni 1931. 

Enkele informatieve details over de heer C.F. Mannot:

 • Hij heette Cornelis Ferdinand en zijn ouders waren Cornelis Wilhelmus Mannot (hij was voorheen gehuwd met Maria Dolphina Hunter in 1873 en gescheiden) en Catharina Paulowna van Loo. Zij huwden 13-6-1874 te Soerabaja. Zij overleed te Kediri 26-3-1877. Vader Mannot huwde ten derde te Kediri met Maria Rosalina Lagaunne op 25 mei 1878.
 • Hij was beambte bij de Staatsspoorwegen en begon zijn carrierre in 1896 als tijdelijk klerk.
 • Hij eindigde zijn carriere op 29 mei 1931 wegens zijn gezondheid en kreeg eervol ontslag en overleed bijna een maand later.
 • Hij was gehuwd te Probolinggo op 17 nov 1910 met Menni, een lokale vrouw en scheidde later weer van haar. Genealogische bronnen noemen haar Ermenni Marijan). 

 


Aanvullingen de dato 21 maart 2016:

 

Het graf van Hendrik Anthonie Gobius. Kapitein Artillerie NIL. Geboren te Vlissingen op 12 juli 1837 en overleden te Jogja op 8 okt 1907. Hij was gehuwd met Ida Louise 't Voort (Chinese naam Tjoe Anjoe volgens genealogie op het internet) op 9 juni 1881 te Jogja. Zijn ouders waren - kapitein Infanterie - en eveneens geheten Hendrik Anthonie Gobius en Anna Carolina Augustina Nolson. Het gezin telde veel kinderen en de familie Gobius telde veel grootheden zowel burgerlijk als militair. Ook de familie Nolson telde militaire grootheden. (Zeeuwen Gezocht.nl)

Hendrik en echtgenote Ida Louise verloren hun zoon Otto Willem te Delft - 21 jaar oud - Nieuws van de Dag 3 nov 1903.

 

Nieuwe foto graf geplaatst 10 dec 2021 en foto gedateerd nov 2021 bvan Mohammad Imam.

 


 

Het graf van de echtelieden van den Berg. (Maar het klopt niet helemaal).

 

Dit graf werd eveneens gerenoveerd en draagt daarom de Indonesische tekst. (JURU BAHASA = Translateur in het modern Indonesisch, dus nieuwe spelling).

Carel Lodewijk George van de Berg, geboren circa 1846 en gestorven 14 dec 1916. Zijn echtgenote was Maria van den Berg wiens originele naam was MARINTEN. Geboren circa 1845. Acte 26 vermeldt dat zij 80 jaar oud was op haar overlijdensdatum 19 april 1924. Zij huwden op 16-2-1901 te Jogja.

De carriere van Carel:

 • 16 nov 1876 eleve-translateur Javaansche taal te Jogja.
 • 19 dec 1887 Adjunct translateur  Javaansche taal te Jogja.
 • 1906 benoemd tot Ridder MWO
 • 22 aug 1908 met pensioen, was werkzaam als translateur Javaansche taal te Solo.

Ik weet niet of er enig verband bestaat tussen de hieronder genoemde personen en Carel Lodewijk George van den Berg. Ik vermeld het hier slechts, mocht er iemand zijn die meer wil weten.

Carel Lodewijk van den Berg (Ass.resident Banyumas en later eveneens translateur te Jogja, overleden 22 okt 1873 Jogja en die op 24 maart 1830 huwde met Maria Magdalena Baumgarten. Volgens genealogische bron hadden zij slechts een zoon Otto Arend Oscar (Genealogie Dehne)(Openarch).

Andere bron (database Berg-Smit) vermeldt dat hij een zoon was van het echtpaar hierboven genoemd.

Weer een andere bron (stamboom Mollet) vermeldt, dat er ook een zoon was Robert Christiaan Nicolai van den Berg, naast genoemde Otto Arend Oscar.

Maar nu komt het volgende:

Er ligt ook een graf van MARIE VAN DEN BERG te Panjatan Kulon Progo vlakbij Yogja. Wie was zij dan? Een christelijk graf in een Muslim kerkhof.

Ik heb geen bewijzen uit het begraafboek van Yogja waarin vermeld staat dat de echtgenoten er samen in liggen....Beide dames - Yogja en Panjatan - dragen de zelfde naam en zijn in het zelfde jaar 1925 overleden.

Is er een fout gemaakt??? Omdat naderhand de grafplaat is vernieuwd? Door wie? 

 

De foto's HIERONDER zijn eigendom van de heer ERSTA KURNIAWAN en zijn gedateerd begin februari 2022.

 

In elk geval, moge mevr. van den Berg of beide dames met dezelfde naam,  rusten in vrede waar in welk graf dan ook.

 

 


 

 

Einde serie kerkhoven Jogja verzamel, uitgezonderd nagekomen speciale graven op aparte website pagina's.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top