Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Mojokerto Christelijk kerkhof, deel 2.

Uit mijn toverhoed in mijn privé archief nog enkele beelden gevonden over christelijke graven,  één en ander ten behoeve van eventuele nazaten en of nieuwsgierige passanten.

Een belangrijke ( in mijn ogen althans) om benadrukt te worden is het graf van de dokter Djawa Mas Samgar. Uit de KITLV collectie heb ik de familie foto gedupliceerd en hier neergeplaatst. (Dank KITLV voor het conserveren.)

Alle andere foto's van de graven zelve zijn mijn eigendom en copyright. Eventuele nazaten kunnen - na overleg - een ongemerkt exemplaar krijgen.

Familie foto (afkomstig van het KITLV) van: De dokter Djawa Mas Samgar. Geboren circa 1851 en overleden te Mojokerto in 1928 in de leeftijd van 77 jaar.

In 1908 ging hij op verzoek met pensioen en was specialist in het behandelen van beenzweren. Hij behield een eigen praktijk aan huis. Hij was één der weinige dokters Djawa die niet in westerse kleding rondliep en zijn eigen cultuur en traditie in ere hield. Hoogstwaarschijnlijk (eigenlijk zeker) was hij van adellijke afkomst, maar zijn geslachtgegevens zijn mij onbekend. (Immers, een zoon van een tani(boer) zal nooit de STOVA gevolgd kunnen hebben.  In 1905 werd hij van Sitoebondo verplaatst naar Mojokerto alwaar hij stierf en begraven werd. In 1901 was hij kort gestationeerd te Swaroe, nadat hij voorheen een praktijk had te Kendalpajah Pasoeroean. Swaroe (later samengevoegd met Boeloeroto) ligt in het district Blitar/Kediri op de hellingen van de Kelud en was bekend om de thee en koffie cultuur. Let op de payong, het teken van waardigheid. De foto is circa 1920 gemaakt (vlgs het KITLV). Hij was hier dan circa 69 jaren oud en moet dan op oudere leeftijd gehuwd zijn (tweede keer??), gelet op de kinderen (4x) en de vermelding dat deze foto van 1920 zou zijn. Wanneer en om welke reden hij zich bekeerde tot het christelijk geloof is mij eveneens onbekend. (Zou dat geweest kunnen zijn, daar hij anders geen STOVA opleiding mocht volgen? )

Let ook op het feit, dat de echtgenote en de dochter schoeisel dragen. De mannelijke leden van het gezin zijn blootsvoets. Het kindermeisje helemaal links zou tegenwoordig geclassificeerd worden onder de noemer "kinderarbeid" en zal hoogstwaarschijnljk een kind zijn van een pembantu, evenals rechts het jongetje dat de hoogwaardigheids payong vasthoudt. Maar dat was de geest van de tijd zal men vergoelijkend zeggen.

 


 

Tja, dan is er ene mevrouw Frederika C. Schmidhamer. Zij behoort tot het geslacht der Schmidhamers waar er heel veel van waren. Hun roots lagen hoofdzakelijk in de Molukken en een enkeling te Sumatra (Aceh). Ik waag me hier er niet aan om uit te zoeken wie Frederika C. Schmidhamer was enzovoorts.

In elk geval was er een binding met de volgende personen die gelijkgesteld werden:

  • George Frederik Schmidhamer. Te Kediri op 18 maart 1916 verzoekt George Frederik  om zich voortaan George Frederik Schmidhamer te noemen. Het verzoek tot gelijkgestelde is dan nog in behandeling en wordt op 2 dec 1916 toegekend.
  • Frederika Sophie Schmidhamer, gelijkgesteld te Mojokerto op 1 juni 1917.
  • Maria Frederika Schmidhamer, gelijkgesteld te Mojokerto op 26 jan 1918.
  • Anna Albertina Schmidhamer, gelijkgesteld te Mojokerto op 30 mei 1927.

 

Verder waren de families CARLI, Adelhart TOOROP, PLATT verbonden met de Schmidhamers. (Er waren meer families die verbonden waren.) 

Ondergenoemde Frederika werd Warga Negara en bleef in het land waar ze geboren werd. Met wie zij huwde is mij onbekend.

"HIER RUST IN VREDE ONZE LIEFSTE MOEDER."

 


 

Dan het graf van mevr. Emma Julia Blom, geboren 23 dec 1910 en gestorven te Mojokerto op 28 juni 1985. Ook zij koos voor het warga negaraschap en huwde de heer Tan Peng Han (Jusuf) en kreeg met haar echtgenoot diverse kinderen. Emma had als Indonesische naam Yuliawati. Haar echtgenoot de heer Tan werd geboren te Tegal in 1908 en stierf te Mojokerto in 1980.

Ik heb niet kunnen achterhalen wie de ouders waren van Emma Julia Blom, aangezien de naam Blom wijd en zijd ruimschoots vertegenwoordigd was.

 


Familie van Emma Julia Blom? Weet ik niet. Hoogstwaarschijnlijk wel, omdat ook dit graf in de nabijheid van Emma's graf ligt.

J.F.H.M. Blom, wafat (gestorven) 25 juni 196? . Geboren: ??  Ik heb bijna niets over deze J.F.H.M. Blom kunnen vinden. Man? Vader van Emma Julia? Het graf zier er sober uit. Kan niet anders: de jaren 60 van de vorige eeuw in Indonesia waren nog zwaar, financieel gezien. Hij was in 1933 nog magazijn meester van de SF BRANGKAL en in 1942 werkzaam op de SF GEMPOLKREP te Mojokerto. Hij plaatste een oproep in mei 1942 inzake de militair J.W.A. Blom. De interneringskaarten geven geen uitsluitsel over deze J.W.A. Blom. In elk geval waarschijnlijk dus vermist. Volgens de Javalijst nummer 11 afgevoerde gevangenen was hij naar Singapore gedeporteerd vanuit Batavia op 29 jan 1943 en te Singapore op 2-2-1943 aangekomen.

 

Foto onder: Was dit zijn zoon? Een oom? Een ander familielid?

 


Dan ook nog het graf van de heer P.J. Karsten. Geboren 1908 te ?? en gestorven te Mojokerto 1960. Ook niets te vinden over deze persoon. Wat was hij van beroep? Waarschijnlijk ook uit de suiker afkomstig/in de suiker werkzaam. Opzichter snijvelden? Mij is onbekend of dit een familiegraf is waarin zijn bijgelegd zijn vrouw en 4 kinderen?

RUST IN VREDE.

 


Opa A. van Leeuwen. Betekent dus dat opa gehuwd was en kinderen kreeg en kleinkinderen. Ik heb me rot gezocht naar A. van Leeuwen geboren 26 juli 1888 en gestorven te KETANEN op 10 mei 1967 en begraven te Mojokerto. In elk geval was opa van Leeuwen ook warga negara geworden en gebleven in het geboorteland. Gestorven te KETANEN, impliceert dus dat opa van Leeuwen op de suikerfabriek geeft gewerkt. Vreemd dat zijn graf het woord "opa" vermeldt. Zou kunnen betekenen, dat al zijn kinderen reeds gestorven waren of vertrokken naar Nederland. Maar het zou ook kunnen betekenen dat opa van Leeuwen een man alleen was en dat hij lokale mensen onder zijn hoede had genomen en dat hij in hun ogen hun pa was. Het graf is in elk geval geen goedkoop graf. Vreemd en jammer dat ik niets meer heb kunnen vinden over opa van Leeuwen.

 

Op 13 okt 1966 werd genaturaliseerd de heer Gerardus Antonius van Leeuwen, geboren te Modjokerto op 18 okt 1942. Dit ter kennisname en of info 


 

Wie zij ook waren: nu zijn zij een beetje minder onbekend en zullen zij herinnerd worden., want ook zij waren een stukje Nederlandsch Indie.

Al zullen velen, die dit lezen dit natuurlijk niet beseffen, omdat zij het te druk hebben met twisten over rendang, wie en hoeveel er zijn omgebracht volgens de bij elkaar geraapte boeken, spreuken en meer van dat soort shitzooi en of het discriminerend is als men naar afkomst vraagt en of men in strak gesneden Italiaanse snit rondhuppelt met glanzende Italiaanse schoenen of een garderobe van hun vrouw vol met intimiderende merkkleding heeft hangen - en welk merk bij het Kruidvat nota bene in de uitverkoop wordt aangeboden (2 voor de prijs van één nog wel).

Het mooist van alles is dat de grote meute - op een enkeling na - net doet of zij er zelf met de grote stekkerdoossnuffert  (In het Indonesisch: Hidung pesek) bij zaten en daarbij het wiel hebben uitgevonden. En deze bonte verzameling van vermeende betweters, moet het goede voorbeeld geven aan de nazaten en overige jongeren: kiften, kibbelen en zeikstralen over het "ongelijk". Vreselijk, wat een voorbeeld geeft men; puur egocentrisch gericht op hun haantje dat nog een keer schor probeert te kraaien. Helaas is hun hanengekraai niet enkel schor doch ook behoorlijk vals klinkend en vals van inhoud op zijn tijd.

Moge zij allen rusten in vrede en mijn wens slaat natuurlijk op die onbekenden die te rusten liggen in het geboorteland onder de tropenzon. U was allen ook een stuk Nederlandsch Indië.

 

 

Top