Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Kerkhof Purbalingga deel 2.

(Lees POERBOLINGGO, POERBALINGGA,)

 

Voor - in mijn ogen - twee bizondere dames, geboortig als "Inlandsche". Mevr. Ma Dinah en mevr. Marie van Slee-Cyre!!

 

Met foto's en (deels gegevens via website) van mevr. Anita Pitha Wiryo Rahardjo, webmaster van o.a. de blog: https://langgamlangitsore.blogspot.com/ , onder meer onderzoekster van oudheidkundige artifacts in Indonesia. De foto's dragen haar Copyright en zijn haar eigendom, welke ik met toestemming mag gebruiken.Met dank /Terima kasih Mbak Anita !!!

Haar website is van start gegaan in 2013 en is voorlopig geëindigd op juni 2018 wegens drukke werkzaamheden, maar ze is zeker van plan om door te gaan, zodra er wat meer tijd over is. Voor diegenen, die het Indonesisch machtig zijn, is deze website de moeite waard om door te spitten. Allerlei wetenswaardigheden over de "oertijden" van Indonesia, die er tijdens de VOC en koloniale tijden er al waren. Ik ken slechts één persoon uit de koloniale historie van Indonesia, die er wel oog voor had en dat was GG Raffles.....Pertinent NIET geschikt voor ouwe chagrijnige knarren, die nog in de na-oorlogse periode 1945-1955 zijn bijven sluimeren en vastgeroest zijn en bovendien ook nog haatdragend tegenover het land waar zij geboren zijn en de HEDENDAAGSE bevolking.....

Jammer, dat men zo'n aura aanbidt en koestert en de wereld aanschouwt tot de lengte van hun idungpesek.(Vertaald voor den Ollander: Stekkerdoos.)

Hieronder een afbeelding van mevr. Anita Pitha Wiryo Rahardjo en een stukje tekst uit haar blog.

 

 


 

MA DINAH.

Als eerste een foto van het graf van een onbekende dame. Men "verdomde" het om deze dame een achternaam te geven. Waarom? Omdat zij te goed was en waarlijk haar liefde toonde aan diegenen die zij verzorgd had en klaar voor stond? Voor u mevrouw en moge uw ziel in eeuwige genade rust vinden bij de Almachtige Schepper.

Zij overleed in 1925 in de gezegende leeftijd van circa 85 jaar en zal dus circa 1840 geboren zijn.

Er staat een Christelijke spreuk op haar graf JOB 19:25 - 31 : "Want ik weet , mijn Verlosser leeft." (Ind: "Karena saya tahu Juruselamat saya hidup.")

Zij moet dus waarschijnlijk werkzaam zijn geweest in de Christelijke sfeer. Zendeling ziekenhuis, zendelingschool, weeshuis? De zending/missie was vanaf 1868 aanwezig in Purbalingga. De heer B.J. Esser was in 1925 de Miss.Predikant. Hij werd opgevolgd door de heer S.D.J. Esser, die in 1934 terugkeerde naar Zuid-Afrika.(Krantenberichten www.kb.nl)

Er was ook een Methodist Epicopal Church te Purbalingga onder leiding van de heer L.L.Akerson (1918) en de Rooms-katholieke hulpleraar Raden Mas Joesoep (Yusup) Poerwodiwirjo (Purwodiwiryo)

OP HAAR GRAF STAAT SIMPELWEG HAAR NAAM "MA DINAH".

In het Indonesisch zou het kunnen geweest zijn: Mah(Mak) Dinah en Mah staat voor moeder.

 

Moge uw ziel in alle eeuwigheid vrede en rust hebben.

 


 

Een foto van het graf van mevr. M. van Slee geboren Cyré.

Mevr. M. van Slee - Cyré heette - volgens RA 1867: Sitie en was dus een Inlandse dame en zij huwde de Heer Marcelis Bernardus van Slee. Zie de scan hieronder, maar.........Er is iets wat ik niet begrijp, want ik dacht dat een Inlandse dame eerst gekirstend diende te worden voordat het huwelijk gesloten werd. Of zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen??? Of hebben de heren ambtenaren er maar weer een slag naar geslagen, hetgeen niet de eerste keer zal zijn.

Op de website van de fam. Harmans (zie bron vermelding op de foto's  van het echtpaar onderaan deze pagina) staat dat mevr. van Slee geboren is in 1855 maar op haar graf staat 1853.

In elk geval blijkt dat mevr. M. van Slee in 1900 vermeldt word als de "Inlandse" Christenvrouw Marie bij haar aanvraag om voortaan zich te noemen Marie Cyré (Zie krantenbericht hieronder.)

In 1887 wordt hun eerstgeborene kind en zoon Jacob Cornelis van Slee te Soerabaya geboren en treed als vrijwilliger in 1903 in dienst en op zijn stmbk kaart wordt mevr. van Slee als Mary Cyré aangeduid.

 

 

In 1907 overleed haar echtgenoot de heer M.B. van Slee en na 25 jaren te Soerabaja gewoond te hebben na het overlijden, besluit mevr. van Slee naar  Purbalingga te verhuizen. Ik neem aan dat zij naar Purbalingga verhuisde, omdat zij daar ook begraven ligt en wellicht in huis kwam bij familie wegens oude leeftijd?. Zij woonde te Ngaglik Wetan Surabaya hetgeen Oost Ngaglik betekent. Op de oude kaarten is geen straat te bespeuren die de naam draagt van Ngaglik Wetan. Wel de Jalan Ngaglik etc etc..... Ik vermoed dat men indertijd het oostelijk gedeelte van de wijk/buurt Ngaglik bedoelde met Ngaglik Wetan.

 

Ik heb nergens de overlijdens datum van mevr. van Slee-Cyré kunnen vinden, in elk geval is het ná 25 juli 1932. Bij uitvergroting van de foto van het graf meen  ik de datum 1-12-1933 te kunnen ontcijferen, aan de hand van vergelijking met andere cijfers. Maar, nogmaals: het is NIET zeker.

Haar echtgenoot Marcelis Bernardus van Slee - overleden 1907 - was ten tijde van zijn overlijden gepensioneerd majoor artillerie en ligt samen met een kleindochter Jacoba Elisabeth van Slee - overleden 4 jaar oud -  in graf B2745 te Peneleh Surabaya.

Een andere kleinzoon van het echtpaar M.B. van Slee en M. Cyre was Eduard Cornelis van Slee (zoon van hun eerstgeborene Jacob Cornelis van Slee en Maria Zwinkel ). Eduard was vliegtuigmaker bij de Marine en verongelukte met collega's op 13 nov 1940 met het Marine vliegtuig X4 in de leeftijd van 23 jaar (geboren 1917) en ligt begraven te Kembang Kuning.

Hieronder een foto van mevr. Marie van Slee-Cyré. De bron heb ik op de foto vermeld, waarvoor dank. Prachtfoto !!!

Hieronder een foto van de heer Marcelis Bernardus van Slee, echtgenoot van mevr. Marie van Slee-Cyré. De bron heb ik op de foto vermeld, waarvoor dank.

 

Te Kembang Kuning het gedenkkruis van de gevallenen van het ongeluk met de X4, hun kleinzoon Eduard Cornelis van Slee. Bron OGS.

Tot slot nog een foto van een prachtige dame, mevr. Marie van Slee-Cyré. Bron is vermeld op de foto, waarvoor dank.

 

 

Moge u beiden in eeuwige vrede rusten en moge uw beider namen nooit vergeten worden, mevr. Ma Dinah en mevr. Marie van Slee-Cyré. Eenzaam liggen u beiden op dat kerhof en daarom mijn memorie aan u beiden op het internet, opdat de wereld u niet vergete.

Top