Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Taman Prasasti deel 1, een verzameling van diverse graven.

Het voormalig Kebon Jahe Kober kerkhof te Batavia hetgeen omgetoverd is tot een museum geheten Taman Prasasti Jakarta. 

 

Naar aanleiding van een bezoek van Lourens Dinger, een achterkleinzoon van JAN DINGER, aan mijn website, ontstond er tussen Lourens en ondergetekende een contact. 

Lourens bracht namelijk in 2012 een bezoek aan de voormalige werkoorden van Jan Dinger in Oost Java en tevens het graf van Jan en hetwelk tegenwoordig onder de Indonesische nationale monumentenzorg valt.

Lourens bood me een kleine 150 foto's aan van de kerkhoven Taman Prasasti, Buitenzorg en foto's van de vroegere werkkring van Jan Dinger en diens graf anno 2012, die hij tijdens het bezoek in 2012 maakte en deze foto's mag ik op mijn website plaatsen. De foto's heb ik voorzien van het Copyright van Lourens Dinger. Men gelieve er rekening mee te houden en niet klakkeloos het rechtermuisknopje te hanteren en overal scheit en maling aan te hebben. Zeg dan tenminste dank je wel, want dat heeft men toch eertijds van uw pa en ma geleerd neem ik aan...tenzij u uit een aso-gezin afkomstig bent natuurlijk.

Hierbij mijn dank aan Lourens Dinger voor het beschikbaar stellen.


 

Johan Anton SONIUS, geboren 1882 Surabaya, overleden 3 okt 1910 en gehuwd Semarang 30 sept 1908 (tweede huwelijk) met Jeanne Maria Antoinette (Sjaan)  FRANSZ.

Tevens begraven bij Johan Anton, het dochtertje Antoinette Clementine, geboren 26 juli 1909 en overleden 26 febr 1914.

Johan Anton was een zoon van Harko Sonius - onderwijzer 1ste klas Europees lager onderwijs - en Antoinette Petronella Vogel.

Volgens de website https://gw.geneanet.org/mmeisenbacher?lang=en&iz=466&p=johan+anton&n=sonius huwde Johan Anton op 9 maart 1907 (eerste huwelijk) met Gerardina Gesina Hillegonda (Gerda) Kievits.

Ik heb in de kranten slechts de vooraankondiging van dit huwelijk kunnen vinden. Niet gevonden de advertentie dat het echtpaar daadwerkelijk gehuwd was en ook geen dankzegging. Ook niets kunnen vinden in de almanakken over dit eerste huwelijk. Ik weet dus niet of het huwelijk waarlijk plaats gevonden heeft en zo ja, wanneer de scheiding plaats vond. Gerardine schijnt volgens diverse andere websites gehuwd te zijn met Johan Mijnnhard Badings op 6 juli 1910. (RA1911/8)

Johan Anton Sonius was 1 Lt Infan. en overleed plotseling aan een galsteenziekte (volgens De Haagsche Courant 3-11-1910)

 

Saillant detail: Willem Jacobus DINGER huwde te Japara op 22 sept 1866 met Alberta Alexandrina SONIUS.

 

 


 

Volgens de grafplaat: Johannes FEREdinandus Josephus Karthaus.

Geboren 15 juni 1855 en gestorven 20 mei 1913. Ik heb niet uitgevogeld wat hij voor de kost deed. Hoogstwaarschijnlijk iets in de handel of in de cultuur.

Op de volgende website kan men iets meer lezen over de heer Karthaus. 

http://asaloesoel.igv.nl/herbert-richard-karthaus/ 

Het artikel is geschreven door Roel de Neve en voorzien van een foto van een kind van de heer Karthaus. 

Zijn nalatenschap werd geregeld door Mr. K. van Hinlopen Labberton te Batavia als gemachtigde. (Bataviaasch Nieuwsblad 7 juni 1913). Verder geen overlijdens advertentie van familie of wie dan ook.

 


 

Volgens de grafplaat hieronder:

Poppie ARNOLD BIK (geboren 7 nov 1906 en overleden 22 nov 1906) en Jeannette Elisabeth ARNOLD BIK geboren DE NIJS BIK (1863-1926). Zij waren respectievelijk kind en moeder. Jeannette Elisabeth DE NIJS BIK  was gehuwd in 1887 met haar neef Robert ARNOLD BIK. Hij was boekhouder van de onderneming Kaoem Pandak. Dit gezin kreeg in totaal 8 kinderen. (3 Dochters en 5 zonen. Bron: Indische Navorser Ons Nageslacht familie BIK.)

 

 


 

Volgens grafopschrift: Anna Carolina Elisa DONLEBEN geboren MICHIELS. Overleden 17 april 1863.

Volgens deze website http://stamboom.bertkoor.nl/family.php?famid=F1703&ged=BertKoor was zij gehuwd geweest met Alexander van der Hart (RA 1841/249 gehuwd op 10 sept 1840 te Padang) Zij zal dus - terugrekenend - circa 14 jaar oud geweest zijn. Wel erg jong.)

 

Volgens deze website https://www.genealogieonline.nl/genealogie-baert-cornelis-kalshoven/I29619.php huwde zij te Soerabaja 25 febr 1858 (vermelding niet exacte datum) met Johan Hendrik Donleben. (RA 1859/554 gehuwd Batavia op 10 febr 1858 met vermelding dat zij weduwe was van Alexander van der Hart.)

 

 

 

 


 

Volgens grafopschrift: Aart VOORMOLEN. Geboren 28 febr 1850. Gestorven te Weltevreden 3 nov 1886.

https://www.geni.com/people/Aart-Voormolen/6000000016976920024 zegt: geboren 24 febr 1850

 

Hij was zoon van Albertus Voormolen en Clasina Margaretha van Ameijden Duym.

Zijn beroep: Luitenant ter Zee 1ste Klasse. (Kreeg deze rang na 1874 - werkzaam o. a. op Z. Ms. stoomschip Den Briel - In 1878 geplaatst op Z.Ms.stoomschip Sambas)

 

 

 Moge zij allen rusten in vrede.

 

Top