Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Diverse kerkhoven deel 4.

 

Een speciale, althans voor mij, editie van mijn speurtochten naar wat ooit eens was, daarna achtergelaten werd in dat oude Nederlandsch Indië en nu achtergebleven in dat huidige Indonesia.... klaar om weldra voorgoed te verdwijnen.

Het verborgen kerkhof van MANISRENGGO, ergens vlakbij KLATEN en de voormalige suikerfabriek PRAMBOHAN op Midden Java en het kerkhof telt 21 Nederlandse graven.

De voormalige suikerfabriek is tegenwoordig een SMP 1 school. Niets maar dan ook niets herinnert aan die vroegere tijden als enkel het feit, dat het tegenwoordig nog net zo durps is als toen.

Het kerkhof van Manisrenggo zal ongeveer begin 1900 in gebruik genomen zijn, omdat hoogstwaarschijnlijk het kerkhof in Klaten of te ver weg was of te vol. Ik weet het niet en was er destijds niet bij. De huidige bewoners van dit durp weten het ook niet en zullen er waarschijnlijk ook geen boodschap aan hebben gehad om het te weten. Hoogstwaarschijnlijk werd Manisrenggo ook bewoond door personen die op de suikerfabriek werkten, want iets anders was er daar niets te beleven, zelfs nu nog niet. De suikerfabriek werd later in de jaren 30 van de vorige eeuw een tabaksfabriek.

 

Een kaart van Manisrenggo:

 

Het kerkhof ligt verscholen achter bossages van de streek Dukuh Paboyan en dit is de aanblik van dat gebied.

 

De volgende foto's hieronder zijn afkomstig van de website van Lengkong Sanggar uit Purworejo welke te vinden is op de volgende link: http://jejakkolonial.blogspot.nl/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-08:00&max-results=9

 

 

Onbekende graven in de jungle, overwoekerd maar verrassend genoeg bijna geheel intact. Dit in tegenstelling tot Peneleh Surabaya.

 

 

 

 

Maar waarom is dit allemaal voor zo speciaal dan? Ik ben groot gebracht in een sfeer van spiritisme, omdat mijn pleegpa zo'n beetje de guna2 onder de knie had, maar dan de "witte" guna guna en één van de beginselen die hij me bijbracht was eerbied/respect voor de overledenen, want zij verdienden het om welke reden dan ook, zei pa altijd. Het is me altijd bijgebleven.

 

Wat een verdriet moeten de ouders Gerlagh niet gehad hebben, toen zij twee kinderen kort na elkaar verloren en ter aarde bestelden. Ik kan me hun verdriet heel goed voorstellen, veschrikkelijk goed zelfs. Uit respect en eerbied voor deze familie plaats ik hier verder geen commentaar bij, slechts hun graven getuigen van leed. Moge zij hun eeuwige vrede hebben.

Voor Jan en Constant Gerlagh, twee broertjes. Jan werd geboren op 17 aug.1905 en stierf op 22 dec 1907; zijn broertje Constant werd geboren op 16 mei 1907 en stierf op 22 okt. 1907, exact 2 maanden eerder dan broer Jan. Zou er een epidemie gewaard hebben?

 

De ouders van CONSTANT JOHANNES GERLACH en JAN ARNOLD GERLAGH waren:

Johannes Hendrik Arnold Gerlagh, geboren 3-9-1882 te Klaten en gehuwd op 24-1-1905 te Klaten met

Amelia Donkers, geboren op 22-6-1886 te Solo.

Johannes was machinist op de SF Prambonan Klaten en de SF Modjo Sragen.

 

 

Top