Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude kerkhorf van TJISAROEA BUITENZORG.

(Tegenwoordig CISARUA BOGOR.)

Met medewerking van mevrouw LIA NURALIA, die de foto's maakte en LENGKONG SANGGAR GINARIS die mij er op attendeerde dat de genoemde foto's op FB waren geplaatst. Mevr. Lia Nuralia is medewerkster van Cutuurbeheer te Bandung en de heer Lengkong Sanggar Ginaris is een in 2017 afgestudeerde archeoloog onderzoeker van oude Nederlandse graven; beiden sta ik bij met het vinden van relevante en aanvullende gegevens uit de hier in Nederland beschikbare bronnen.

 

U gelieve er rekening mee te houden, dat de foto's in het jaar 2013 zijn genomen. Hoe de situatie heden ten dage anno sept 2017 is, weet ik niet. !!!

 

Conform de Indische Navorschers GH1GRAF.pdf - pag. 367 e.v. - was dit kerkhof verdeeld in 2 delen: TJISAROEA NOORD en TJISAROEA ZUID en gelegen op het landgoed TJISAROEA dat in eigendom was van de familie B I K , sinds het tweede kwart van de 19de eeuw.

Aanvulling 20 aug 2020: Van de heer Henri Bik kreeg ik aanvullende en corrigerende informatie, waarvoor heel veel dank. Deze aanvullen c.q. correcties heb ik in de RODE tekstkleur ERBIJ gedaan, teneinde het verschil met wat ik voorheen neerschreef duidelijk uit te laten komen. Nogmaals: de originele tekst in zwart heb ik laten staan, doch een geïnteresseerde passant dient de RODE juiste tekst NIET over het hoofd te zien.

Einde aanvulling 20 aug 2020.

Het kerkhof ligt circa 10 km verwijderd van de top op de weg van Buitenzorg naar de Poentjak (Puncak). Ingevolge de mededelingen van de lokale bewoners heden ten dage werd in oude tijden thee verbouwd en dat is niet verwonderlijk, aangezien het heden ten dage nog steeds thee is, wat daar de klok slaat.

Onderstaande foto's hebben betrekking op het oude kerkhof Tjisaroea NOORD.

 

Meer lezen over dit oude kerkhof, maar dan in de Indonesiche taal, kan men door hierop te klikken: http://portalcisarua.blogspot.nl/2012/08/kisah-dibalik-kebun-teh-puncak.html

 


 

Hieronder enkele foto's van de graven op dit oude kerkhof en men gelieve er rekening mee te houden, dat het COPYRIGHT van Lia Nuralia rust op de foto's.

Ik heb wat aanverwante details toegevoegd, afkomstig uit de Indische Navorsers en andere genealogische websites.

 

Foto onder:

Hier rust Mevr. de wede. M.C. Breton van Groll - Obreen, geboren 26 maart 1802 (te Batavia) en overleden 15 oktober 1893 Tjisaroea.

Zij (Magdalena Catharina) was de dochter van Johannis Cornelis Obreen en Catharina Henrietta Teisseire. Zij was gehuwd met Pieter Hendrik Breton van Groll, geboren Utrecht 1-11-1785 en overleden Japara 22 aug 1854. Hij was laatstelijk Ass.Resident van Madura. Dit gezin had meerdere kinderen. (Zie Ind.Navorsers.)

Haar kleindochter Catharina Maria Elisabeth Du Puy huwde met BrunoTheodorus Bik. (Deze laatste was landheer van Tjisaroean Zuid en ligt op dat gedeelte begraven sinds 1921).

De tekst verkregen van de heer Henri Bik is als volgt en juister:

Haar kleindochter Catharina Maria Elisabeth Du Puy huwde 1871 met BrunoTheodorus Bik. (Deze laatste was landheer van Tjisaroea en beiden liggen begraven op Tjisaroea-Zuid).

 

 

Foto's hieronder:

Hier rust ons geliefd kind MARIA ALBERTINE BIK, geboren 17 februari 1874 en overleden 30 juni 1875. Zij was één der 6 kinderen van JAN MARTINUS BIK en ROSALIA SOPHIA MERSEN SENN VAN BASEL.

Zij huwden op 17 maart 1872 te Kedong Badak Buitenzorg.

Jan Martinus Bik overleed te Batavia op 15 maart 1926 op 86-jarige leeftijd. Mevr. Rosalia (Roos genoemd) stierf te Batavia op 6 aug 1909 en werd 58 jaar. (gegevens via https://www.genealogieonline.nl/stamboom-indische-bikken/P703.php doch deze is niet compleet, aangezien men hier slechts 3 kinderen noemt als nazaten van Jan en Roos Bik.

 

 

 

 

 

 

Foto's onder: "ZIJ STIERF OM EEUWIG TE LEVEN"

Dit is een grafplaat op de achterzijde van het graf van Charlotte Johanna Margueritte BIK, geboren van DOORNINCK, gestorven 27 sept 1857. (Conform de Ind.Navorser en RA 1859).

De almanak RA 1839 zegt dat zij gehuwd was met BRUNO BIK te Batavia op 1 dec 1838 en noemt haar CHARLOTTE JOHANNA MARGUERITE VAN DOORNINCK. (Dus niet Margueritte). 

Zij werd geboren 30 januari 1829 te Buitenzorg (Bogor) op het landgoed ??? Aanvulling van de heer Henri Bik: PONDOKTERONG. Haar vader was Martinus van Doorninck en deze stierf op 33-jarige leeftijd toen Charlotte één jaar oud was. Haar moeder was Jacoba Wilhelmina Bremer.

Zij was de moeder van onder andere JAN MARTINUS BIK (zie onder) (Het gezin telde totaal 9 kinderen incl. Jan Martinus). Juiste tekst en aanvulling van de heer Henri Bik: Zij was de moeder van voornoemde BrunoTheodorus Bik, JAN MARTINUS BIK (zie onder) en nog zeven andere kinderen.

 

 

 

Foto onder:

Ter gedachtenis aan onze vriendin E.J. STEEVENS , geboren DE VEER, overleden te TJICAROA (!!!) 7 januari 1865. Mij is onbekend waarom zij hier begraven ligt. Hoogstwaarschijnlijk aldaar bij vrienden/kennissen  gelogeerd en overleden? Zij was vanaf 18 aug 1939 weduwe en was op 25 dec 1835 gehuwd te Haarlem. (Schijnbaar kon men op 1ste Kerstdag huwen of is de datum verkeerd ingevuld door de ambtenaar. Hij was Instituteur at dat ook moge betekenen.) Een maand voordat een zoon werd geboren, stierf haar echtgenoot Nicolaas op 18 aug 1939.

Aanvulling en correctie van de heer Henri Bik:

Zij was op 25 dec 1835 gehuwd te Haarlem. Een maand voordat een zoon werd geboren, stierf haar echtgenoot Nicolaas op 18 aug 1839. 

In Nederland kun je gewoon ook op 25 of 26 december trouwen en volgens de huwelijksakte was Nicolaas ‘installateur’ 

 

(Nicolaas Izaak Steevens was eerder gehuwd geweest met HYACINTHE GIRARD, geboren te Neufchatel Zwitserland, Zij was gouvernante en stierf bij de geboorte van één van hun kinderen.)

Op 2 januari 1874 huwden te Haarlem de heer Hendrik Beth (geboren te Batavia) en Elise Mathilde Eleonore Steevens.(geboren 1839). Zij was één der dochters van het echtpaar Nicolaas Izaak Steevens en Elisabeth Josephina de Veer.

Het echtpaar Steevens de Veer kreeg onder andere ook een dochter Emilie Adele Francoise Steevens (1837-1885), die later huwde met de heer Gustave Buijn (1833 Batavia -1900 Den Haag). Het gezin Buijn-Steevens woonde te Batavia en plaatste de overlijdens advertentie van haar moeder E.J. Steevens-de Veer, met vermelding dat zij ruim 60 jaar oud werd.(geboren c.a. 1805)

Het is dus zeer mogelijk geweest, dat moeder E.J. Steevens meetrok naar Indie samen met haar dochter(s).

Op het oude kerkhof Tanah Abang III te Batavia liggen begraven graf 380:

Volgt tekst op het graf 

Emilie Adele Francoise Steevens echtgenote van G. Buyn geboren te Haarlem 15 mei 1837 ontslapen te Singapore 30 juli 1885 haar stoffelijk omhulsel alhier overgebracht 5 aug 1885. Hier rust Gustave Francois Buyn geboren 7 juli 1862 gestorven 24 nov 1915.

 

 

Foto onder:

Volgens de Ind. Navorsers moet de tekst als volgt luiden: (Er wordt een duidelijke omschrijving van de engelen op het graf gegeven.)

Gewijd aan de nagedachtenis van onze lievelingen Charlotte Jeanette Francoise, geboren 22 dec 1872 - overleden 18 aug 1879 en Mathilde Cornelie, geboren 8 maart 1876 - overleden 16 aug 1879. J.M. Bik / R.S. Bik - Mersen Senn van Basel.

Zij waren de zusjes van Maria Albertina Bik hierboven genoemd, die als éénjarige stierf in 1875. Waarschijnlijk zijn beide hier genoemde zusjes getroffen door een zelfde ziekte, aangezien zij één dag na elkaar stierven

Het graf draagt een dak en is ook te zien op de derde foto van deze pagina hierboven.

 

 

Foto's onder:

Conform de Indische Navorser heb ik hiervoor genoemd alle graven die op het kerkhof Tjisaroea NOORD liggen.

Echter onderstaande foto's van twee omheinde graven worden niet beschreven in de Navorsers. Ik heb ook slechts een foto's beschikbaar waarop de naam te zien is. Het zou best kunnen, dat deze graven later pas geplaatst werden, nadat de Indische Navorser geschreven werd in 1934 door Bl.Tr.P. Jammer.

De eerste foto hieronder van een omheind graf is ook te zien op de derde foto van boven op deze pagina (rechts nog net een stuk.)

De tweede foto hieronder van een omheind (roestig) graf is ook te zien op de 6de foto van boven op deze pagina (rechts)

Helaas zijn de gevevens op de naamplaat van één dezer graven zeer moeilijk te ontcijferen:

Wat ik er van heb kunnen maken:

HIER RUST IN VREDE / C.L.TH. DE CHOLOIRWOUT (????) / GEBOREN 25 MEI 1830 TE SUMEDANG / OVERLEDEN 19 SEPTEMBER 1866 TE CISAROA.

Alle mij ter beschikbare bronnen verstrekken geen conforme data met betrekking tot geboorte- sterdatum en plaats.

Aanvulling van de heer Henri Bik:

De gegevens op de naamplaat van één dezer graven moeilijk te ontcijferen, maar er staat:

HIER RUST IN VREDE / C.L.TH. DE CASEMBROOT / GEBOREN 25 MEI 1880 TE SUMEDANG / OVERLEDEN 19 SEPTEMBER 1966 TE CISAROA. 

Het betreft Carel Louis Theodoor de Casembroot, zoon van Leonard de Casembroot (1846-1915), postcommies in Buitenzorg en Constantia Susanna Lassing (1859-1920). Carels overgrootvader Leonard de Casembroot (1772-1822) was getrouwd met Adriana Johanna van Neukirchen (1783-1835) zuster van Johannes Lodewijk van Neukirchen (1782-1822) de vader van Carolina Sophia van Neukirchen (1813-1846) derde echtgenote van mijn bet-overgrootvader Martinus van Praag (1744-1841). 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-indische-bikken/P284.php

 

 

 

Onderstaande foto kon ik niet ontcijferen.

De heer Henri Bik verstrekte mij de volgende gegevens:

Het grafschrift op het andere roestig omheinde graf heeft u niet beschreven. Mijn achterneef Sven Verbeek Wolthuys was in 2018 op dat kerkhofje en heeft een foto van die grafsteen gemaakt:

Het blijkt het graf van Frits Woesik te zijn: geboren 18 Feb 1898 in Sindanglaut, aangifte in Bandoeng (Reg Alm 1907 Pag 46), overleden in Cisarua in 1968. Frits werkte na de oorlog op de theeplantage.

Volgens zijn Japanse interneringskaart is zijn vader H. van Woesik, zijn moeder Himah, zijn echtgenote Ratmadjoewita en woonde hij in 1942:  Gang Emmong Tjikawawo, Bandoeng. 

Mogelijk is zijn vader: Henry van Woesik, geboren 1863 in Semarang, overleden 1923 in Bandoeng, 

 

 

 

Met dank aan Lia Nuralia.....  https://www.facebook.com/lia.nuralia.72

Met dank aan de heer Henri Bik.

 

 

Moge zij allen rusten in vrede. 

Top