Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude Europese kerkhof te Pasoeroean.

Het bestaat helaas niet meer. Desondanks meen ik me te permitteren om er iets over te schrijven. Mijn familie lag er. Waar hun stoffelijke resten NU zijn? 

Wat ik hieronder verhaal is gebaseerd op stoffige herinneringen van ooit lang geleden uit mijn jeugdjaren aangevuld met wat foto's van toen en nu.

Zie verder ook de pagina: Opa en Oma ten Cate. 

 

Ooit lang geleden te Pekalongan/Semarang/Sitoebondo/Jogja/Pasuruan: 

  • Gerrit Willem ten Cate (1821-1861) X Catharina Wilhelmina Persijn (1832-1917)
  • Hieruit o.a.: Gerrit ten Cate (1859-1893) X Cornelia Jeanette Ditloff (1869-1900)
  • Gerrit ten Cate had een voorzoon, alvorens te huwen met C.J. Ditloff in 1899 en dat was:
  • Gerrit Willem ten Cate (1879-1954) X Louise Albertine Meijer (1874-1952).....Mijn grootouders van moeder's kant. Zij werden begraven op het Europees Kerkhof Pasuruan in de familiekelder behorende destijds aan Hermanus Meijer en welker kerkhof geruimd is.
  • Hieruit o.a. mijn moeder Beatrix (1902-1946) ... Overleden Kamp Bergen Malang en begraven te Sukun Malang, maar haar graf is geruimd.

 

Hieronder een kaart afkomstig uit de website www.sleiffer.com . De rode cirkel was de begraafplaats. Het RK kerkje genummerd 3 bestaat anno 2020 niet meer. Het Protestants kerkje genummerd 4 bestaat nog steeds. Zie foto's onder.

 

Als de familie eens per maand op bezoek gingen bij opa en oma, volgden we per dokar de route in rood (zie foro) komende uit het station. Opa en Oma woonden in een soort niemandsland toen en hun huis was in die tijden het laatste huis, grenzend aan sawah's en de erbijbehorende kampung, waar mijn vaste speelvriendje Di woonde. Di heeft niet oud mogen worden en stierf reeds voordat hij 10 werd,  tijdens onze vriendschapsjaren. Wat ik me van hem herinner: Altijd een bloesje aan dat open stond, blote kakken en een kort broekje en zijn kupluk op zijn hoofd in schuine stand. Als we bij opa en oma aankwamen, was mijn eerste gang via de achtertuin naar Di toe, want hun huis grensde aan de achtertuin van opa en oma.

 

De situatie anno 2020. Het RK kerkje is verdwenen en de Protestantse kerk is gebleven en is omgedoopt van naam. Helemaal rechts rood omkringeld het verdwenen kerkhof plaats gemaakt voor behuizing.

 

Opa en oma hadden een familiegraf ( het was een behoorlijke grote grafkelder met toegangsdeur) en behalve opa en oma lagen erin begraven:

Oma's vader Hermanus Nicolaas Meijer, oma's zuster Marie (officieel heette zij Marijntje Jannetje) - zowel oma Louise Albertine alsmede zuster Marie werden erkend door Hermanus alvorens hij in het huwelijk trad met hun moeder Flaminia.(Flamina) Wanneer?? Flaminia overleed op 30 aug 1898. Waar begraven? Er moet bij mijn weten uit de familie verhalen destijds een tweede familie kelder zijn, doch deze heb ik niet terug kunnen vinden in de GHG almanakken. Ik persoonlijk plaats vraagtekens bij de naam Flamina.... 

Opa en oma hadden meer kinderen, doch deze werden elders begraven.

 

Het Protestants kerkje toen en daaronder anno 2019:

 

Mijn opa Gerrit Willem ten Cate (1879-1942 overleden Kacapiringweg 11 Surabaya en begraven in de familiekelder Pasuruan) en mijn oma Louise Albertine Meijer (1874-1952 overleden thuis in hun latere woning op het terrein van de voormalige politie kazerne Pasuruan en begraven in de familiekelder Pasuruan)

Deze opa en oma heb ik nog gekend als klein jochie...De opa en oma van mijn vaders kant heb ik helaas nooit gekend. Net als hun zoon - mijn vader die ik ook nooit heb gekend - zijn zij een stuk misterie in mijn leven en zullen het helaas ook altijd blijven.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top